Wspierają nas:

Szkolenia

Bezpłatne zajęcia dla osób, które planują samodzielnie poprowadzić jacht śródlądowy lub podnieść swoje umiejętności żeglarskie. Przeznaczone sa dla wszystkich osób zainteresowanych z terenu Gminy Łomianki i odbywają się dzięki wsparciu finansowemu udzielonemu przez Gminę Łomianki .

Zajęcia będą odbywały się na dwóch typach jachtów na na dwóch akwenach:

- na jachcie otwartopokładowym typu  Omega na Jeziorze Dziekanowskim w terminie 19 i 26 maja w godzinach 15-20,

- Na jachcie kabinowym, typu Phobos 24 ( Łomianki1), wyposażonym ponadprzeciętnie jak większość jednostek czarterowych, na Zalewie Zegrzyńskim( Nieporęt ), w terminach: 20, 21, 27 maja. W tych dniach zajęcia obywać się będą w dwóch terminach- od 09-14 i od 14-19. Zbiórka na terenie Klubu Żeglarskiego Flauta w Nieporęcie.

W trakcie zajęć przewidziane są ćwiczenia z manewrów na żaglach, na silniku, obsługi urządzeń jachtowych, sposobu przejmowania jachtu śródlądowego, usuwanie podstawowych awarii na jachcie, korygowanie trasy rejsu w oparciu o warunki pogodowe.

Na jachcie Łomianki 1 znajduje się stacja pogody wskazująca: siłę i kierunek wiatru, wilgotność względną powietrza, opady atmosferyczne, ciśnienie atmosferyczne i jego tendencję, kierunek przesuwania się burzy i odległość do niej.

Dodatkowe informacje i zapisy:

- drogą mailową: jkl.anv@wp.pl

- telefonicznie: 515 12 64 46

STOWARZYSZENIE JACHTKLUB ŁOMIANKI ZAPRASZA NA KURS NA STOPIEŃ ŻEGLARZA JACHTOWEGO DLA OSÓB DOROSŁYCH

 

Informacje organizacyjne:

- zajęcia odbywać się będą w systemie weekendowym, w terminie  kwiecień - lipiec, terminy zajęć zostaną dopasowane do uczestników kursu.

- kurs rozpoczynamy od zajęć teoretycznych – 2 dni zajęć + konsultacje prowadzone drogą elektroniczną,

- zajęcia praktyczne odbędą się na jachcie typu Omega i kabinowym typu Phobos 24 oraz pontonie
z silnikiem zaburtowym. Na jachcie  typu Omega  przewidujemy  5  dni zajęć, które odbywać się będą na Jeziorze Dziekanowskim ( koło Łomianek). Na jachcie Phobos 24 przewidujemy 2 dni zajęć, które odbywać się będą na Zalewie Zegrzyńskim, na pontonie odbędą się  jednodniowe zajęcia na Wiśle -
z pływania po rzece i na prądzie.

- egzamin praktyczny odbędzie się w Łomiankach na ul Akacjowej 20a, egzamin teoretyczny przeprowadzimy na Jeziorze Dziekanowskim lub Zalewie Zegrzyńskim .

- zajęcia praktyczne na Jeziorze Dziekanowskim  trwać będą  od godz. 09 00 do ok. godz. 16-17 00,  dla grupy maksymalnie 4 osobowej + instruktor,  zbiórka przy jachcie 10-15 minut przed rozpoczęciem zajęć. W przypadku niekorzystnych warunków pogodowych zajęcia będą  odrabiane
w innym terminie,

- refundacja kosztów szkolenia wynosi 680,00 zł od osoby, płatne w dwóch ratach – 200 zł przy zapisie i 480zł do dnia pierwszych zajęć teoretycznych( refundacja kosztów zajęć).  Dane  do przelewu podamy w oddzielnej korespondencji,

- dodatkowe koszty to :opłata za egzamin, za wydanie patentu, koszty dojazdu na zajęcia,

- po zakończeniu kursu i zdaniu egzaminu końcowego, do końca sezonu 2017,   wszyscy uczestnicy zajęć mogą bezpłatnie  korzystać na Jeziorze Dziekanowskim  z jachtu typu  Omega ( w celu doskonalenia swoich umiejętności) .

-  osoby zapisane na kurs  mogą do końca 2017 roku bezpłatnie uczęszczać na wszystkie zajęcia teoretyczne organizowane przez Jachtklub Łomianki. Terminarz zajęć znajduje się na stronie internetowej www.jkl.waw.pl.

- poniżej przedstawiony jest przykładowy harmonogram zajęć praktycznych – do ewentualnych korekt z uczestnikami zajęć.

 

Szkolenie teoretyczne :

Budynek komunalny, Łomianki Dąbrowa, ul. Akacjowa 20A:

 

08  kwietnia (sobota) - od godz. 10 00 do 19 00,

13 maja ( sobota) – od godz. 10 00 do 18 00

 

Szkolenie praktyczne na Jeziorze Dziekanowskim:

- maj: 27, 28,

- czerwiec: 10, 11,24.

 

Szkolenie praktyczne na Zalewie Zegrzyńskim:

-  lipiec: 01, 02,

 

Szkolenie na Wiśle

- czerwiec: 25

 

Egzamin teoretyczny:

- lipiec: 08, od godz. 10-13,00,  Łomianki ul. Akacjowa 20a

 

Egzamin praktyczny termin:

- lipiec 08, od godz. 14 tej, Jezioro Dziekanowskie lub Zalew Zegrzyński

 

Zapisy na zajęcia  oraz nadzór nad realizacją programu szkolenia, sprawuje:

Maciej Mickiewicz, kapitan jachtowy i motorowodny, Instruktor Żeglarstwa PZŻ, Instruktor Sportu
w dyscyplinie Sporty Motorowodne,  tel. 515 12 64 46,

adres mailowy: jkl.anv@wp.pl,

 

Patent żeglarza jachtowego uprawnia do:

prowadzenia jachtów żaglowych bez lub z pomocniczym napędem mechanicznym po wodach śródlądowych, o długości kadłuba do 12 m po morskich wodach wewnętrznych oraz pozostałych wodach morskich w strefie do 2 Mm od brzegu, w porze dzienne.

Patent żeglarza jachtowego może uzyskać osoba, która:

ukończyła 14 rok życia,

zdała egzamin z posiadanej wiedzy i umiejętności

 

Egzamin składa się z części teoretycznej i praktycznej.

Część teoretyczna egzaminu na patent żeglarza jachtowego ma formę pisemną i składa się z testu jednokrotnego wyboru z 75 pytaniami. Egzaminowany ma 90 minut na udzielenie odpowiedzi. Za pozytywny wynik egzaminu teoretycznego uważa się uzyskanie 65 prawidłowych odpowiedzi
w teście.

W ramach części praktycznej są sprawdzane wybrane elementy dotyczące manewrowania jachtem. Za pozytywny wynik egzaminu praktycznego uważa się prawidłowe wykonanie wszystkich elementów wskazanych przez egzaminatora do wykonania. W trakcie części praktycznej egzaminu dopuszcza się jednokrotne powtórzenie źle wykonanego elementu

·        opłata egzaminacyjna, płatna na konto PZŻ - studenci 125.00 - pozostałe osoby  250,00 PLN

·        wydanie patentu, płatne na konto PZŻ, studenci 25,00 pozostali 50,00 PLN.

Program Szkolenia - (kliknij aby pobrać)

Kontakt

Stowarzyszenie Jachtklub Łomianki

Ul.Wiejska 12a(Dom Kultury)

05-092 Łomianki