Wspierają nas:

TERMINARZ SPOTKAŃ I IMPREZ KLUBOWYCH W 2017 r.

  

STYCZEŃ

 - od godz.09 00- 19 00, szkolenie przygotowujące do egzaminu na SRC.

Prowadzi Bogdan Sobiło.

Koszt szkolenia wynosi 250 zł od osoby.

Wiadomości na temat udziału  w zajęciach prosimy wysyłać na adres mailowy: maciekmickiewicz@tlen.pl

Ilość miejsc jest ograniczona.

 

- od godz. 12 00 do 16 00 , Spotkanie Zarządu Klubu

- od 16 30 do 19 00 Walne Zebranie sprawozdawczo wyborcze Stowarzyszenia Jachtklub Łomianki

o godz. 16 30 I termin , w przypadku nie zebrania się wymaganej ilości osób walne Zebranie odbędzie się w II terminie

- o godz. 17 00 II termin

Porządek obrad

 

1. Otwarcie Zebrania

2. Wybór protokolanta i sposobu głosowania,

3. Propozycje zmian porządku obrad,

4. Zatwierdzenie porządku obrad,

5. Przedstawienie sprawozdań przez Zarząd Klubu i Komisję Rewizyjną,

- z działalności Stowarzyszenia Jachtklub Łomianki w  roku 2016,

- finansowym za rok 2016,

- planowanymi działaniami w roku 2017.

7.Głosowania nad przyjęciem sprawozdań,

8. Wolne wnioski i przyjęcie uchwał:

- zatwierdzające sprawozdanie finansowe za rok 2016 , które obejmuje rachunek zysków i strat, bilans, informacje dodatkowe,

- zatwierdzające sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia za rok 2016,

- zatwierdzające planowane działania na rok 2017.

9. Głosowanie  nad przyjęciem absolutorium ustępującemu Zarządowi.

10. Przedstawienie zmian w Statucie

11. Dyskusje nad projektami zmian  Statutu i głosowanie nad przyjęciem nowego Statutu Stowarzyszenia.

12. Wybór nowego składu Zarządu Stowarzyszenia Jachtklub Łomianki,

13. Podjęcie  dodatkowych uchwał przez Walne Zgromadzenie,

14. Zakończenie Walnego Zgromadzenia.

LUTY 

Prowadzą: Maciej Nowak i Piotr Bocheński

- od godz. 10 00 do 15 00   Warsztaty nawigacyjne –praca na mapach, 

- od godziny 15 30 do 18 00 Ratownictwo na jachcie, prace bosmańskie, instalacje jachtowe.

Zajęcia bezpłatne dla członków Jachtklubu Łomianki i osób uczestniczących w naszych projektach.

Ilość miejsc  jest ograniczona.

 

- od godz.14 00- 19 00, temat: Nawigacja elektroniczna

Prowadzi: Piotr Fidler

Udział w zajęciach prosimy potwierdzić mailowo: jkl.anv@wp.pl

Ilość miejsc  jest ograniczona.

Dodatkowe informacje będą zamieszczane na internetowej  stronie www.jkl.waw.pl i facebooku www.facebook.com/jachtklublomianki.

 

MARZEC 

- od godz. 09 00 do 19 00 , Zaawansowane szkolenie z meteorologii połączone z weather routingiem.

Prowadzi Maciej Mickiewicz

Program szkolenia:

1.Ogólna cyrkulacja atmosfery, komórka Hadleya, komórka Farrela, komórka polarna, międzyzwrotnikowa strefa zbieżności,

2. Wpływ lądu na wiatr, czyli  żeglowanie w strefie brzegowej, falowanie i prądy wiatrowe,

3. Podstawowe rodzaje chmur i czego się po nich spodziewać przy prognozowaniu pogody     ( chmury frontowe,  wewnątrzmasowe, powstające w wyniku  konwekcji i adwekcji mas powietrza),

4. Stabilność atmosfery, porównanie warunków na morzu , w strefie brzegowej i na lądzie oraz  wpływ stabilności atmosfery na warunki żeglugowe,

5. Masy powietrza, warunki wewnątrz masowe i wpływ różnych mas powietrza na kształtowanie się warunków żeglugowych,

6. Żeglowanie w strefie oddziaływania niżu i wyżu,

7. Globalne, mezoskalowe i lokalne   prognozy pogody  oraz ich wpływ na planowanie i realizację rejsu ,

8. Odbieranie  prognoz pogody za pomocą: radia VHF,  odbiornika Navtex, internetu, telefonu,  radia z  SSB i  RTL_SDR -  z wykorzystaniem  komunikatów w transmisji RTTY, FAX, CW, VOLMET, TAF,  GRIB, satelity meteorologiczne NOOA oraz  interpretacja tych komunikatów pogodowych w warunkach jachtowych,

9. Modele numeryczne  wykorzystywane przy prognozowaniu pogody :

-  mapy topografii barycznej względnej i bezwzględnej,

-  określanie stabilności atmosfery .

-  modele GFS, HIRLAM,  AROME, ARPEGE, DWD- COSMO, WRF, IMGW, FNMOC WW3 Euro,

-  Grib,  wady i zalety,

- interpretacja  prognoz pogody za pomocą programów do odbioru gribów, np.: Zygrib, QtVlm.

10. Korygowanie odebranej prognozy pogody w oparciu o lokalne warunki pogodowe lub przestrzenne,  (porównując chmury, warunki brzegowe, kierunek wiatru, zmiany ciśnienia, itp.), - na wybranych akwenach ( komórka Farrela).

11. Nawigacja meteorologiczna ( weather routing).

Udział w szkoleniu  dla członków Klubu jest bezpłatny, dla pozostałych osób wynosi 100 zł od osoby.

Wiadomości na temat udziału  w zajęciach prosimy wysyłać na adres mailowy: maciekmickiewicz@tlen.pl

Ilość miejsc jest ograniczona.

 

- od godz. 10 00 do 16 00 – Angielski dla żeglarzy

Prowadzi:  Milena Machała

Dodatkowe informacje będą zamieszczane na internetowej  stronie www.jkl.waw.pl i facebooku www.facebook.com/jachtklublomianki.

 

KWIECIEŃ 

 

- od godz. 10 00 - 19 00, Żeglarz jachtowy – zajęcia teoretyczne ( dla dorosłych). Zapisy oraz dodatkowe pytania  na temat  szkolenia  prosimy kierować  na adres mailowy: jkl.anv@wp.pl.

- od godz. 10 00 do 18 00, Żeglarz jachtowy – zajęcia teoretyczne ( dla dorosłych)

- od godz. 10 00 do 14 00, Spotkanie Zarządu Klubu,

- od godz. 14 30 do 16 00, spotkanie osobami, które będą prowadzić zajęcia klubowe,

Dodatkowe informacje będą zamieszczane na internetowej  stronie www.jkl.waw.pl i facebooku www.facebook.com/jachtklublomianki.

 

MAJ

 

Miejsce: Ruciane Nida,

Czas trwania rejsu: Przyjazd w piątek po pracy wyjazd w niedziele po południu.

Zapisy oraz dodatkowe pytania  na temat  rejsu  prosimy kierować  na adres mailowy: jkl.anv@wp.pl.

 

- od godz. 10 00 - 16 00, Żeglarz jachtowy – zajęcia teoretyczne (młodzież). Zapisy oraz dodatkowe pytania  na temat  szkolenia  prosimy kierować  na adres mailowy: jkl.anv@wp.pl.

- od godz. 16 15 – 19 00, zajęcia z psychologiem (wiek uczestników od 14 do 24 lat),

 

Prowadzi: Piotr Bocheński

 

Prowadzi:  Piotr Bocheński

Kapitan: Maciej Mickiewicz

 

Zapisy oraz dodatkowe pytania  na temat  rejsu  prosimy kierować  na adres mailowy: maciekmickiewicz@tlen.pl

Dodatkowe informacje będą zamieszczane na internetowej  stronie www.jkl.waw.pl i facebooku www.facebook.com/jachtklublomianki.

 

CZERWIEC

 

-  od godz. 10 do 12 00, spotkanie Zarządu Klubu,

- od godz. 12 30 do 19 00, Żeglarz jachtowy – zajęcia teoretyczne (wiek uczestników od 14 do 24 lat). Zapisy oraz dodatkowe pytania  na temat  szkolenia  prosimy kierować  na adres mailowy: jkl.anv@wp.pl.

 

od  23 06 do 01 07 - rejs klubowy we Włoszech. W rejsie bierze udział 8 jachtów. Zapisy oraz dodatkowe pytania  na temat  rejsu  prosimy kierować  na adres mailowy:jkl.anv@wp.pl .

Dodatkowe informacje będą zamieszczane na internetowej  stronie www.jkl.waw.pl i facebooku www.facebook.com/jachtklublomianki.

i w terminarzu  rezerwacji jachtu Łomianki 1 oraz jachtu Omega.

 

 LIPIEC

  

- od  godz. 10 00 do 12 00, spotkanie organizacyjne przed  spływem po Wiśle.

- od godz. 12 30 do 15 00, Spotkanie Zarządu Klubu,

- od godz. 15 30 do 19 00, konsultacje przed egzaminem na stopień żeglarza jachtowego

 

Kapitan: Maciej Mickiewicz

 

 

Kapitan: Maciej Nowak.

 

 

Zapisy oraz dodatkowe pytania  na temat  rejsu Wisłą  prosimy kierować  na adres mailowy: jkl.anv@wp.pl.

 

 

Dodatkowe informacje będą zamieszczane na internetowej  stronie www.jkl.waw.pl i facebooku www.facebook.com/jachtklublomianki.

i w terminarzu  rezerwacji jachtu Łomianki 1 oraz jachtu Omega.

 

SIERPIEŃ

  

1. Łomianki – Toruń  31 07 – 10.08, 12 dni,

interesujący  pod względem przyrodniczym i krajobrazowym,

1.1. Łomianki – Płock, termin 30 07  - 04 08,  6 dni

Sternik:

1.2. Płock – Toruń, termin  04  - 10 08 , 6 dni,

Sternik:

 

2. Toruń – Malbork, 10 -22 08, 12 dni,

obfitujący w pamiątki historyczne, dużo zwiedzania,

2.1. Toruń – Grudziądz,  termin 10 -16 08, 6 dni,

Sternik: Piotr Bocheński

2.2. Grudziądz – Malbork, termin 16 – 22 08, 6 dni,

Sternik: Michał  Czuchryta

 

3. Malbork – Elbląg 22 08 -02 09, 11 dni,

typowo żeglarski- żeglowanie po Zalewie Wiślanym ,

3.1. Malbork – Suchacz, termin 22 – 27 08, 5 dni,

Sternik: Adam Baka

3.2. Suchacz – Elbląg , termin 27.08. – 02.09, 6 dni

Sternik: Andrzej Piechowiak

 

4. Elbląg – Iława, termin 02.09 – 07 09, 5 dni,

przeprawa pochylniami Kanału Ostródzko- Elbląskiego

i żeglowanie po Jeziorze Jeziorak

Sternik: Maciej Nowak

 

Zapisy oraz dodatkowe pytania  na temat  rejsu Wisłą  prosimy kierować  na adres mailowy: jkl.anv@wp.pl.

Zapisy oraz dodatkowe pytania  na temat  szkolenia na stopień Młodszego Instruktora Żeglarstwa PZŻ  prosimy kierować  na adres mailowy: maciekmickiewicz@tlen.pl

Dodatkowe informacje będą zamieszczane na internetowej  stronie www.jkl.waw.pl i facebooku www.facebook.com/jachtklublomianki.

i w terminarzu  rezerwacji jachtu Łomianki 1 oraz jachtu Omega.

 

 

WRZESIEŃ

ul. Akacjowa 20a,  kurs  na stopień Młodszego Instruktora Żeglarstwa PZŻ,

Dodatkowe informacje będą zamieszczane na internetowej  stronie www.jkl.waw.pl i facebooku www.facebook.com/jachtklublomianki.

i w terminarzu  rezerwacji jachtu Łomianki 1 oraz jachtu Omega.

 

PAŹDZIERNIK

- godz. 10 00 – 15 00, spotkanie Zarządu Klubu, plany na rok następny

- godz. 15 30 – 19 00, Spotkanie towarzyskie czyli spotkanie z gitarą

 

Dodatkowe informacje będą zamieszczane na internetowej  stronie www.jkl.waw.pl i facebooku www.facebook.com/jachtklublomianki.

i w terminarzu  rezerwacji jachtu Łomianki 1 oraz jachtu Omega.

 

 LISTOPAD

  

- od godz.10 00- 14 00,  Przygotowanie materiałów do podsumowania projektów i prezentacji dokonań,

- od godz. 14 30 do 18 00, Spotkanie towarzyskie czyli spotkanie z gitarą.

 

Dodatkowe informacje będą zamieszczane na internetowej  stronie www.jkl.waw.pl i facebooku www.facebook.com/jachtklublomianki.

i w terminarzu  rezerwacji jachtu Łomianki 1 oraz jachtu Omega.

 

 

GRUDZIEŃ 

 

- od godz. 10 00 do 15 00,  spotkanie Zarządu Klubu,

- od godz. 16 00 do 20 00, spotkanie opłatkowe.

 

Dodatkowe informacje będą zamieszczane na internetowej  stronie www.jkl.waw.pl i facebooku www.facebook.com/jachtklublomianki.

i w terminarzu  rezerwacji jachtu Łomianki 1 oraz jachtu Omega.