Zakup jachtu – prośba o dotację.

Szanowni Państwo

Stowarzyszenie Jachtklub Łomianki działa na zasadzie non profit. Od wielu lat organizujemy szkolenia i zajęcia żeglarskie przeznaczone  dla dzieci, młodzieży, osób  dorosłych jak również niepełnosprawnych.

W ciągu ostatnich ośmiu lat, w naszych projektach uczestniczyło   ponad 500osób. Staramy się aby udział w zajęciach był bezpłatny oraz nakierowany na wszystkie grupy wiekowe i społeczne. Nie chcemy aby czynnik finansowy ograniczał dostęp do zajęć osobom z rodzin gorzej sytuowanych finansowo. Aktualnie realizujemy 3 główne projekty:

  • Szkoła Żeglarstwa – w trakcie tego projektu można popływać rekreacyjnie, doszkolić swoje umiejętności i zdobyć uprawnienia żeglarskie.
  • Akademia Młodego Żeglarza- zajęcia żeglarskie dla najmłodszych.
  • Żeglarstwo jako sposób na przeciwdziałanie patologiom społecznym – zajęcia skierowane są głównie do młodzieży, mają na celu rozbudzić marzenia, kształtować pozytywne relacje jak również współdziałanie w grupie i wiarę we własne możliwości.

Z roku na rok przybywa chętnych. Sprzęt jaki posiadamy  jest wykorzystywany w najwyższym stopniu.  Często dochodzi do sytuacji, że musimy odmawiać udziału w zajęciach ze względu na braki sprzętowe.  Podjęliśmy decyzję  o zakupie  jachtu, używanego,  ale w dobrym stanie technicznym,  dostosowanego do aktualne panujących standardów bezpieczeństwa i warunków sanitarno-bytowych.  Stowarzyszenie utrzymuje się z dotacji, darowizn i składek. Nie prowadzimy działalności gospodarczej stąd nasze fundusze są bardzo ograniczone.

W związku z powyższym zwracamy się do Państwa z apelem  o pomoc,  wsparcie  finansowe i przekazanie na konto Stowarzyszenia  Jachtklub Łomianki, dowolnej kwoty  z przeznaczeniem na zakup jachtu. Będzie to wielka pomoc dla nas i uczestników naszych zajęć.

Jeśli zdecydujecie się Państwo na  taką formę pomocy, uprzejmie proszę o kontakt telefoniczny lub mailowy.

 

Z poważaniem

Maciej Mickiewicz

Komandor Stowarzyszenia Jachtklub Łomianki