TERMINARZ SPOTKAŃ I IMPREZ KLUBOWYCH W 2018 r.

STYCZEŃ

 • 20 i 21 (sobota i niedziela),  Łomianki, ul. Akacjowa 20a,

- od godz.09 00- 19 00, Zaawansowane szkolenie z meteorologii dla żeglarzy morskich i śródlądowych.

 Prowadzi: Maciej Mickiewicz

Program szkolenia:

 1. Ogólna cyrkulacja atmosfery, komórka Hadleya, komórka Farrela, komórka polarna, międzyzwrotnikowa strefa zbieżności,
 2. Jet Stream( prąd strumieniowy) i jego wpływ na kształtowanie warunków pogodowych,
 3. Siły działające na wiatr( odśrodkowa. gradientu, Coriolisa, tarcia),
 4. Wiatr geostroficzny, gradientowy, przyziemny,
 5. Wpływ lądu na wiatr, czyli żeglowanie w strefie brzegowej, falowanie i prądy wiatrowe,
 6. Podstawowe rodzaje chmur i czego się po nich spodziewać przy analizowaniu prognoz pogody ( chmury frontowe, wewnątrzmasowe, konwekcyjne, adwekcyjne),
 7. Stabilność atmosfery, porównanie warunków na morzu , w strefie brzegowej, na jeziorach i na lądzie oraz wpływ stabilności atmosfery na warunki żeglugowe,
 8. Masy powietrza, warunki wewnątrz masowe i wpływ różnych mas powietrza na kształtowanie się warunków pogodowych,
 9. Fronty atmosferyczne, niż, wyż, front zokludowany, ( analiza adwekcji chłodu i ciepła, charakterystyka frontów w układzie pionowym i poziomym, niże wtórne), .
 10. Żeglowanie w strefie oddziaływania niżu i wyżu (downburst, bow echo, derecho, mezoskalowy układ konwekcyjne, komórka burzowa, rodzaje burz)
 11. Globalne, mezoskalowe i lokalne prognozy pogody oraz ich wpływ na planowanie i realizację rejsu ,
 12. Modele numeryczne wykorzystywane przy prognozowaniu pogody :
 • mapy topografii barycznej względnej i bezwzględnej,
 • numeryczne  mapy pogodowe,
 • określanie stabilności atmosfery na podstawie parametrów: CAPE, CIN, Thetta-e, diagramu SKEW-T, TT, Lifted – index (LI), shear AGL, itp .
 • modele GFS,  Arpege,  ALADIN, DWD- COSMO, IMGW, ENSEMBLE, FNMOC WW3 Euro i inne
 • Grib:  wady i zalety,  interpretacja i tworzenie własnych  prognoz pogody za pomocą programów do odbioru gribów, np.: Zygrib, QtVlm.
 1. W warunkach jachtowych odbieranie prognoz pogody za pomocą: radia VHF, odbiornika Navtex, internetu, telefonu,  radioodbiornika globalnego z modulacją  SSB i odbiornika  RTL - SDR -  z wykorzystaniem  komunikatów w transmisji RTTY, FAX, CW, VOLMET, TAF,  GRIB,  z satelitów meteorologicznych NOOA.  Źródła prognoz pogody.
 2. Na podstawie map synoptycznych odebranych w transmisji HF-FAX ( po za zasięgiem telefonii komórkowej i radia VHF), obliczanie siły i kierunku wiatru przyziemnego, charakterystyki przemieszczających się mas powietrza, prognozowanie warunków pogodowych, korygowanie  trasy rejsu w celu uzyskania najkorzystniejszych warunków do żeglugi.
 3. Krótkoterminowe przewidywanie zmian pogody na podstawie zachodzących zmian atmosferycznych- ćwiczenia,
 4. Korygowanie odebranej prognozy pogody w oparciu o lokalne warunki pogodowe lub przestrzenne, (porównując chmury, warunki brzegowe, kierunek wiatru, zmiany ciśnienia, mapy numeryczne, komunikaty RTTY, mapy faksymilowe, Griby, itp.)- ćwiczenia,
 5. Podstawy meteorologii tropikalnej, kształtowanie się warunków pogodowych w strefie tropikalnej z podziałem na akweny: Atlantyk, Pacyfik, Ocean Indyjski,
 6. Wykonanie map rastrowych i w formacie Mbtiles, które będą wykorzystywane w programach do weather routingu.

Udział w szkoleniu za 2 dniowy blok tematyczny jest bezpłatny dla osób w wieku do 18 lat i z terenu Miasta i Gminy Łomianki, częściowo płatny dla członków Klubu po 100 zł/osoby, dla osób pozostałych po 200zł od osoby.

Zgłoszenia  w zajęciach prosimy wysyłać na adres mailowy: maciekmickiewicz@tlen.pl.

Dodatkowe informacje będą zamieszczane na internetowej  stronie www.jkl.waw.pl  i facebooku www.facebook.com/jachtklublomianki.


LUTY

 • 17 (sobota), Łomianki, ul. Akacjowa 20a,

- od godz. 10 00 – 14 00, spotkanie Zarządu Klubu,

- od godz. 14 30-19 00, spotkanie ze skipperami rejsów w Grecji i Norwegii.

 • 25 (niedziela), Łomianki, ul. Akacjowa 20a,

- od godz.14 00- 19 00, temat: Relacja z rejsu do Sankt Petersburga

Prowadzi:

Zapisy oraz pytania  prosimy kierować  na adres: jkl.anv@wp.pl.

Dodatkowe informacje będą zamieszczane na internetowej  stronie www.jkl.waw.pl,  facebooku www.facebook.com/jachtklublomianki i w terminarzu  rezerwacji jachtów.


 

MARZEC

 • 24 (sobota), Łomianki, ul. Akacjowa 20a,

- od godz. 10 00 do 12 00 , Spotkanie otwarte w sprawie maszoperii jachtu Sasanka 660 oraz osobami zainteresowanymi prowadzeniem zajęć czy rejsów.

 Zapisy oraz pytania  prosimy kierować  na adres: jkl.anv@wp.pl.

Dodatkowe informacje będą zamieszczane na internetowej  stronie www.jkl.waw.pl, facebooku www.facebook.com/jachtklublomianki i w terminarzu  rezerwacji jachtów.


KWIECIEŃ

08 (niedziela), , Łomianki, ul. Akacjowa 20a,                                                                                                                                                                                                                                                

- od godz. 15 30 00 do 17 30 , Spotkanie Zarządu Klubu,                                                                            

- od 18 00 do 20 00 Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Stowarzyszenia Jachtklub Łomianki,                                 

-o godz. 18 00 I termin , w przypadku nie zebrania się wymaganej ilości osób walne Zebranie odbędzie się w II terminie,

- o godz. 18 30 II termin

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Zebrania
 2. Wybór protokolanta i sposobu głosowania,
 3. Propozycje zmian porządku obrad,
 4. Zatwierdzenie porządku obrad,
 5. Przedstawienie sprawozdań przez ustępujący Zarząd Klubu i Komisję Rewizyjną,
 6. Dyskusja nad sprawozdaniami:
  • z działalności Stowarzyszenia Jachtklub Łomianki za  rok 2017,
  • finansowym za rok 2017,
  • maszoperii jachtu Phobos 24
  • planowanymi działaniami w roku 2018.
 7. Głosowanie nad przyjęciem uchwał:
  • zatwierdzającej sprawozdanie finansowe za rok 2017, które obejmuje rachunek zysków i strat, bilans, informacje dodatkowe,
  • zatwierdzającej sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia za rok 2017,
  • zatwierdzającej planowane działania na rok 2018.
 8. Wybór nowego Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia.
 9. Dyskusja nad nowym Statutem Stowarzyszenia.
 10. Głosowanie za przyjęciem nowego Statutu Stowarzyszenia.
 11. Wolne wnioski.
 12. Zakończenie Walnego Zebrania
 • 13 (piątek), jezioro Dziewanowskie, Łomianki Akacjowa 20a,

     -   od godz. 14 00 – 20 00, sprawdzian dopuszczający do kursu na  stopień Młodszego Instruktora Żeglarstwa PZŻ

 • 14, 15, 21, 22, Łomianki, ul. Akacjowa 20a,

   -   od godz. 09 00 – 20 00,  szkolenie na stopień Młodszego Instruktor Żeglarstwa PZŻ – zajęcia teoretyczne,

 • Przygotowanie do wodowania i wodowanie jachtów klubowych,
 • Wykonanie nowego pomostu na Jeziorze Dziekanowskim.
 • Realizacja projektów w zakresie zależnym od uzyskanego dofinansowania.

Zapisy oraz pytania  prosimy kierować  na adres: jkl.anv@wp.pl.

Dodatkowe informacje będą zamieszczane na internetowej  stronie www.jkl.waw.pl, facebooku www.facebook.com/jachtklublomianki i w terminarzu  rezerwacji jachtów.


MAJ

 • 03 - 05 (czwartek – sobota),  klubowy rejs śródlądowy na rozpoczęcie sezonu, Iława, jezioro Jeziorak,
 • 06, 12(niedziela, sobota), jezioro Dziekanowskie,

      - od godz. 09 00 - 19 00, Młodszy Instruktor Żeglarstwa PZŻ – zajęcia praktyczne.

 • 24-26 (czwartek - sobota), Tarnobrzeg, Marina Tarnobrzeg, ul. Żeglarska 2,

    -  od godz. 08 do 20 00, szkolenie praktyczne przygotowujące do egzaminu na stopień Młodszego   Instruktora Żeglarstwa PZŻ.

 • 27 (niedziela), Tarnobrzeg, Marina Tarnobrzeg , ul. Żeglarska 2, egzamin na stopień Młodszego Instruktora Żeglarstwa PZŻ.
 • Realizacja projektów w zakresie zależnym od uzyskanego dofinansowania.
 • Jacht typu Phobos 24 Łomianki1,do wykorzystania przez członków Klubu, miejsce postoju Iława, przystań Skarbek.
 • Jacht typu Sasanka 660, do wykorzystania przez członków Klubu, miejsce postoju Ruciane Nida, przystań PTTK, al. Wczasów 17.
 • Jacht typu Omega, do wykorzystania przez członków Klubu, miejsce postoju jezioro Dziekanowskie.

Zapisy oraz pytania  prosimy kierować  na adres: jkl.anv@wp.pl.

Dodatkowe informacje będą zamieszczane na internetowej  stronie www.jkl.waw.pl, facebooku www.facebook.com/jachtklublomianki i w terminarzu  rezerwacji jachtów.


CZERWIEC

 • 06 środa, rozpoczęcie Klubowych rejsów w Norwegii. Dodatkowe informacje będziemy zamieszczać w osobnej korespondencji.
 • 07 – 09(czwartek-sobota) , Ruciane Nida, przystań PTTK, al. Wczasów 17

 -  od godz. 08 do 20 00, szkolenie praktyczne przygotowujące do egzaminu na stopień Młodszego Instruktora Żeglarstwa PZŻ.

 • 10 (niedziela), Ruciane Nida, przystań PTTK, al. Wczasów 17,

egzamin na stopień Młodszego Instruktora Żeglarstwa PZŻ.

 • 23 (sobota), Łomianki, ul. Akacjowa 20a

- godz. 10 00-12 00 spotkanie  zarządu Klubu

- godz. 1230 - 1400, spotkanie organizacyjne z uczestnikami rejsu dookoła Wielkich Jezior Mazurskich.

- godz. 14 30 - 20 00, szkolenie teoretyczne na stopień żeglarza jachtowego,

 • 24 (niedziela), Łomianki, ul. Akacjowa 20a

- od godz.  0900 do 2000, szkolenie teoretyczne na stopień żeglarza jachtowego

 • Rozpoczęcie I etapu rejsu wokół Wielkich Jezior Mazurskich, Ruciane Nida, przystań PTTK, al. Wczasów 17, jacht Sasanka 660, rejs przeznaczony jest dla osób w wieku 14-26 lat,

- od 24 06 do 04 07 (10 dni), I etap Ruciane Nida - Giżycko

 Załoga 4 osoby + sternik.

 • 30 (sobota), Łomianki, ul. Akacjowa 20a,

- godz. 12 00-1800 zajęcia z psychologiem przeznaczone dla uczestników zajęć dofinansowanych z różnych projektów.

 • Żeglarz jachtowy - szkolenie praktyczne na jeziorze Dziekanowskim ( dorośli i młodzież) zgodnie z grafikiem zajęć),
 • Realizacja projektów w zakresie zależnym od uzyskanego dofinansowania.
 • Jacht typu Phobos 24 Łomianki1,do wykorzystania przez członków Klubu, miejsce postoju Iława, przystań Skarbek.
 • Jacht typu Sasanka 660, do wykorzystania przez członków Klubu, miejsce postoju Ruciane Nida, przystań PTTK, al. Wczasów 17.
 • Jacht typu Omega, do wykorzystania przez członków Klubu, miejsce postoju jezioro Dziekanowskie.

Zapisy oraz pytania  prosimy kierować  na adres: jkl.anv@wp.pl.

Dodatkowe informacje będą zamieszczane na internetowej  stronie www.jkl.waw.pl, facebooku www.facebook.com/jachtklublomianki i w terminarzu  rezerwacji jachtów.


LIPIEC

 • Szkolenie w systemie weekendowym na stopień żeglarz jachtowy,  Jezioro Dziewanowskie,  jacht Omega, dokładny grafik zajęć praktycznych zostanie przedstawiony po konsultacjach z uczestnikami szkolenia.
 • Rekreacyjne żeglowanie, zajęcia żeglarskie z młodzieżą i dziećmi, szkolenie w celu podnoszenia umiejętności żeglarskich. Jezioro Dziekanowskie, jacht typu Omega, zajęcia darmowe, skierowane do wszystkich zainteresowanych osób. Realizacja projektów i  ich rozmiar uzależniamy od wysokości otrzymanego dofinansowania.
 • Rozpoczęcie II etapu rejsu wokół Wielkich Jezior Mazurskich,. Załoga 4 osoby + sternik, jacht Sasanka 660, rejs przeznaczony jest dla osób w wieku 14-26 lat,
 • 04 do 14 lipca ( 10 dni), II etap Giżycko- Ruciane Nida,

 Załoga 4 osoby + sternik

 • 07 (sobota), Łomianki, ul. Akacjowa 20a,

- od  godz. 10 00 do 12 00, spotkanie organizacyjne uczestników rejsów po Bałtyku oraz po Wielkiej pętli Żuławskiej.

- od godz. 12 30 do 16 00, zajęcia z psychologiem przeznaczone dla uczestników zajęć dofinansowanych z różnych projektów.

- od godz. 16 30 – 18 30, spotkanie Zarządu Klubu,

 • 14 (sobota), Ruciane Nida przystań PTTK, al. Wczasów 17, zakończenie II etapu rejsu wokół Wielkich Jezior Mazurskich.
 • 15 (niedziela), zakończenie klubowych rejsów w Norwegii. Dodatkowe informacje będziemy zamieszczać w osobnej korespondencji.
 • 15 do 27 ( 12 dni) - rejs szkoleniowo- stażowy,  jachtem dwumasztowym typu Opal , trasa:  Kołobrzeg, Rugia,  Bornholm, Christianio, Górki Zachodnie ( wiek uczestników od 14 do 24 lat);  Początek rejsu w Kołobrzegu a zakończenie w Górkach Zachodnich.
 • Rozpoczęcie I etapu rejsu po jeziorach Wielkiej Pętli Żuławskiej, jacht Phobos 24 Łomianki 1, początek rejsu Iława, przystań Skarbek,
 • 28 07 do 06 08 ( 9 dni), I etap Iława – Ostróda

Załoga 4 osoby + sternik

 • 28 (sobota), Łomianki, ul. Akacjowa 20a, konsultacje z uczestnikami kursu na stopień żeglarza jachtowego, dokładny termin zostanie podany w oddzielnej korespondencji.
 • Jacht typu Phobos 24 Łomianki1,do wykorzystania przez członków Klubu, miejsce postoju Iława, przystań Skarbek.
 • Jacht typu Omega, do wykorzystania przez członków Klubu, miejsce postoju jezioro Dziekanowskie.
 • Realizacja projektów w zakresie zależnym od uzyskanego dofinansowania.

Zapisy oraz pytania  prosimy kierować  na adres: jkl.anv@wp.pl.

Dodatkowe informacje będą zamieszczane na internetowej  stronie www.jkl.waw.pl, facebooku www.facebook.com/jachtklublomianki i w terminarzu  rezerwacji jachtów.


SIERPIEŃ

 • Szkolenie w systemie weekendowym na stopień żeglarz jachtowy, Jezioro Dziewanowskie, jezioro Jeziorak,  jacht Omega, Phobos 24 dokładny grafik zajęć praktycznych zostanie przedstawiony po konsultacjach z uczestnikami szkolenia.
 • Realizacja cyklu zajęć żeglarskich  na Jeziorze Dziekanowskim.
 • Realizacja rejsu etapowego po jeziorach Wielkiej Pętli Żuławskiej
 • 06-11 08( 5 dni), II etap Ostróda- Ostróda,

          Załoga 4 osoby + sternik

 • 11 – 19 ( 8 dni), III etap Ostróda – Iława,

          Załoga 4 osoby + sternik

 • 11 (sobota), Łomianki, ul. Akacjowa 20a,

- od godz. 10 00-12 00, zajęcia dla dzieci i młodzieży,

- od godz. 16 00-19 00,  otwarte spotkanie porejsowe z rejsów mazurskich i morskich.

 • Jacht typu Phobos 24 Łomianki1,do wykorzystania przez członków Klubu, miejsce postoju Iława, przystań Skarbek.
 • Jacht typu Omega, do wykorzystania przez członków Klubu, miejsce postoju jezioro Dziekanowskie.
 • Realizacja projektów w zakresie zależnym od uzyskanego dofinansowania.

Zapisy oraz dodatkowe pytania  na temat  rejsu Wisłą  prosimy kierować  na adres mailowy: jkl.anv@wp.pl.

Zapisy oraz pytania  prosimy kierować  na adres: jkl.anv@wp.pl.

Dodatkowe informacje będą zamieszczane na internetowej  stronie www.jkl.waw.pl, facebooku www.facebook.com/jachtklublomianki i w terminarzu  rezerwacji jachtów.


WRZESIEŃ

 • 01 (sobota), Egzamin teoretyczny i praktyczny na stopień żeglarza jachtowego. Więcej szczegółów zostanie podana w dodatkowej korespondencji.

- od godz. 17 do 19, Łomianki ul. Akacjowa 20a, spotkanie skipperów rejsu w Grecji.

 • Żeglowanie rekreacyjne  i  szkolenia żeglarskie   na Jeziorze Dziekanowskim, Nidzkim i Jezioraku.
 • 27 (czwartek), wyjazd autokarem na klubowy rejs morski do Grecji. Rejs na zakończenie sezonu żeglarskiego.
 • 29 (sobota), Lefkas, Morze Jońskie, początek klubowego rejsu morskiego w Grecji. W rejsie bierze udział 11 jachtów.
 • Jacht typu Phobos 24 Łomianki1,do wykorzystania przez członków Klubu, przystań Skarbek, Iława.
 • Jacht typu Sasanka 660, do wykorzystania przez członków Klubu, przystań PTTK, Ruciane Nida al. Wczasów 17.
 • Jacht typu Omega, do wykorzystania przez członków Klubu, jezioro Dziekanowskie.
 • Przygotowanie jachtów klubowych do zimowania.

Zapisy oraz pytania  prosimy kierować  na adres: jkl.anv@wp.pl

Dodatkowe informacje będą zamieszczane na internetowej  stronie www.jkl.waw.pl, facebooku www.facebook.com/jachtklublomianki i w terminarzu  rezerwacji jachtów.


PAŹDZIERNIK

 • 08 (sobota) Lefkas, Morze Jońskie zakończenie rejsu klubowego,
 • 27 (sobota), Łomianki ul. Akacjowa 20a,

- godz. 10 00 do 14 00  spotkanie Zarządu Klubu i członków Klubu, rozliczanie realizowanych projektów.

- godz. 18 00 do 20 00 spotkanie porejsowe i relacja multimedialna z klubowego rejsu w Grecji.

Dodatkowe informacje będą zamieszczane na internetowej  stronie www.jkl.waw.pl, facebooku www.facebook.com/jachtklublomianki i w terminarzu  rezerwacji jachtów.


LISTOPAD

 • 17 (sobota), Łomianki, ul. Akacjowa 20a,

- od godz.10 00- 14 00,  Spotkanie Zarządu Klubu i osób zainteresowanych rozwojem Klubu na podsumowanie sezonu i  plany na przyszłość,

- od godz. 14 30 do 20 00, „Spotkanie przy gitarze” – podsumowanie realizowanych projektów, spotkanie z uczestnikami, prezentacje multimedialne, wręczenie nagród, itp.

Dodatkowe informacje będą zamieszczane na internetowej  stronie www.jkl.waw.pl, facebooku www.facebook.com/jachtklublomianki i w terminarzu  rezerwacji jachtów.


GRUDZIEŃ

 • 08 (sobota), Łomianki, ul. Akacjowa 20a,

- od godz. 10 00 do 15 00,  spotkanie Zarządu Klubu,

- od godz. 16 00 do 20 00, spotkanie opłatkowe.

Dodatkowe informacje będą zamieszczane na internetowej  stronie www.jkl.waw.pl, facebooku www.facebook.com/jachtklublomianki i w terminarzu  rezerwacji jachtów.