TERMINARZ SPOTKAŃ I IMPREZ KLUBOWYCH W 2019 r.

STYCZEŃ

 • 26 (sobota ), Łomianki, ul. Akacjowa 20a,

– od godz. 10 00- 12 00, spotkanie Zarządu Klubu,

– od godz. 12 30 – 18 00, Szkolenie:   Wykorzystanie przenośnych urządzeń  elektronicznych w trakcie rejsu na jachcie czarterowym (komputer, tablet, smartfon).

Zajęcia bezpłatne dla członków Jachtklubu Łomianki.

Dla osób spoza Klubu składka na pokrycie kosztów szkolenia- 50zł/osobę

– od godz. 18 30 – 20 00Spotkanie z gitarą i nie tylko.  Cykl spotkań dla osób, które chcą posłuchać piosenek, relacji z rejsów, pograć na instrumentach.

Wstęp wolny. Zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby.

Zapisy oraz pytania  prosimy kierować  na adres: jkl.anv@wp.pl

Dodatkowe informacje będą zamieszczane na internetowej  stronie www.jkl.waw.pl  ,  Facebooku www.facebook.com/jachtklublomianki

i w terminarzu  rezerwacji jachtów.

LUTY

 • 16 (sobota), Łomianki, ul. Akacjowa 20a,

– od godz. 12 00 – 17 00,  Szkolenie: Wykorzystanie odbiornika RTL SDR w warunkach jachtowych ( transmisje RTTY, HF –FAX, Navtex,  AIS,  VHF, Satelity meteorologiczne).

Zajęcia bezpłatne dla członków Jachtklubu Łomianki. Dla osób spoza Klubu składka na pokrycie kosztów szkolenia- 50zł/osobę

– od godz. 18 00 – 20 00Spotkanie z gitarą i nie tylko.  Cykl spotkań dla osób, które chcą posłuchać piosenek, relacji z rejsów, pograć na instrumentach.

Wstęp wolny. Zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby.

Zapisy oraz pytania  prosimy kierować  na adres: jkl.anv@wp.pl

Dodatkowe informacje będą zamieszczane na internetowej  stronie www.jkl.waw.pl ,  Facebooku www.facebook.com/jachtklublomianki

i w terminarzu  rezerwacji jachtów.

 

MARZEC

 • 02(sobota), Łomianki , ul. Akacjowa 20a,

 – od godz. 16 00 – 19 00,  Szkolenie:  Bezpiecznie uprawianie żeglarstwa śródlądowego.

W trakcie szkolenia będziemy mówić o teorii żeglowania, stateczności jachtu, doborze żagli do warunków pogodowych i umiejętności załogi, analizie zmian pogody, itp. Zajęcia bezpłatne.

 • 23 (sobota), Łomianki, ul. Akacjowa 20a,

– od godz. 12 00 do 15 00 , Spotkanie Zarządu Klubu

– od 15 30 do 19 00 Sprawozdawcze Walne Zebranie  Stowarzyszenia Jachtklub Łomianki,

-o godz. 16 00 I termin ,

– w przypadku nie zebrania się wymaganej liczby osób Walne Zebranie odbędzie się w II terminie o godz. 16 30 .

Porządek obrad:

1. Otwarcie Zebrania

2. Wybór protokolanta i sposobu głosowania,

3. Propozycje porządku obrad,

4. Zatwierdzenie porządku obrad,

5. Przedstawienie sprawozdań za rok 2018: finansowe, merytoryczne, maszoperii jachtu Phobos 24, maszoperii jachtu Sasanka 660,

6. Przedstawienie planów działalności Stowarzyszenia w roku 2019,

7. Dyskusja nad sprawozdaniami:  z działalności Stowarzyszenia Jachtklub Łomianki za  rok 2018,  finansowym za rok 2018, maszoperii jachtu Phobos 24,   maszoperii jachtu Sasanka 660,  planowanymi działaniami w roku 2019.

8. Głosowanie nad podjęciem uchwały: zatwierdzającej sprawozdanie finansowe za rok 2018, które obejmuje rachunek zysków i strat, bilans, informacje dodatkowe, zatwierdzającej sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia za rok 2018, zatwierdzającej planowane działania na rok 2019.

9. Wolne wnioski, dyskusje i głosowanie nad wnioskami.

10. Zakończenie Walnego Zebrania

 • 30 (sobota), Łomianki, ul. Akacjowa 20a,

– od godz. 11 00 do 14 30, Szkolenie:  Obsługa dwu i czterosuwowych silników zaburtowych.

Zajęcia bezpłatne dla członków Jachtklubu Łomianki. Dla osób spoza Klubu składka na pokrycie kosztów szkolenia- 50zł/osobę.

–  od godz. 15 00 do 17 00 , Spotkanie organizacyjne dotyczące projektów, na realizację których uzyskaliśmy dofinansowanie:  ustalanie harmonogramu zajęć, wybór prowadzących,  spotkanie z osobami zainteresowanymi udziałem w zajęciach, itp.  Listę  projektów zamieścimy na naszej stronie internetowej.

– od godz. 18 00 – 20 00Spotkanie z gitarą i nie tylko.  Cykl spotkań dla osób, które chcą posłuchać piosenek, relacji z rejsów, pograć na instrumentach. Wstęp wolny. Zapraszamy.

         Zapisy oraz pytania  prosimy kierować  na adres: jkl.anv@wp.pl

Dodatkowe informacje będą zamieszczane na internetowej  stronie www.jkl.waw.pl  , Facebooku www.facebook.com/jachtklublomianki

i w terminarzu  rezerwacji jachtów.

KWIECIEŃ

 • 13 (sobota), Łomianki Akacjowa 20a,

  od godz. 10 00 – 19 00, zajęcia teoretyczne przygotowujące do egzaminu na stopień żeglarza jachtowego

 • 14 ( niedziela), Łomianki, ul. Akacjowa 20a,

  od godz. 10 00 – 19 00, zajęcia teoretyczne przygotowujące do egzaminu na stopień żeglarza jachtowego.

 • Naprawy sprzętu po zimie, przygotowanie do sezonu  i wodowanie  jachtów klubowych,
 • Realizacja projektów w zakresie zależnym od uzyskanego dofinansowania.
 • Promocja projektów i nabór uczestników, dotyczy projektów na które uzyskamy dofinansowanie,

         Zapisy oraz pytania  prosimy kierować  na adres: jkl.anv@wp.pl

Dodatkowe informacje będą zamieszczane na internetowej  stronie www.jkl.waw.pl  ,  Facebooku www.facebook.com/jachtklublomianki

i w terminarzu  rezerwacji jachtów.

 

MAJ

 • 03 – 05 (piątek – niedziela),  klubowy rejs śródlądowy na rozpoczęcie sezonu, Iława, jezioro Jeziorak,  
 • 26 ( niedziela), Łomianki Akacjowa 20a,

– od godz. 12 00 do 18 00, Szkolenie przygotowujące do egzaminu na stopień jachtowego sternika morskiego.

 • Szkolenie praktyczne na stopień żeglarza jachtowego, jezioro Dziekanowskie, zajęcia prowadzone w systemie weekendowym, jacht typu Omega, dokładny grafik zajęć praktycznych zostanie przedstawiony po konsultacjach z uczestnikami,
 • 25-26, Zalew Zegrzyński , Przystań PTTK Wodnik

–  od godz. 09 do 17 00, szkolenie praktyczne przygotowujące do egzaminu na stopień żeglarza jachtowego,

 • Realizacja projektów w zakresie zależnym od uzyskanego dofinansowania.
 • Jacht typu Phobos 24 o nazwie Łomianki1, do wykorzystania przez członków Klubu, miejsce postoju Iława, przystań Skarbek. Rezerwacja jachtu odbywa się poprzez naszą stronę internetową.
 • Jacht typu Sasanka 660, do wykorzystania przez członków Klubu, miejsce postoju Zalew Zegrzyński . Rezerwacja jachtu odbywa się poprzez naszą stronę internetową.
 • Jacht typu Omega, do wykorzystania przez członków Klubu i uczestników projektów, miejsce postoju jezioro Dziekanowskie.

Zapisy oraz pytania  prosimy kierować  na adres: jkl.anv@wp.pl

Dodatkowe informacje będą zamieszczane na internetowej  stronie www.jkl.waw.pl ,  Facebooku www.facebook.com/jachtklublomianki

i w terminarzu  rezerwacji jachtów.

CZERWIEC

 • 01-02 oraz 08-09, Zalew Zegrzyński , Przystań PTTK Wodnik

–  od godz. 09 do 17 00, szkolenie praktyczne przygotowujące do egzaminu na stopień żeglarza jachtowego,

 • 08 (sobota) , Łomianki Akacjowa 20a,

od godz. 10 00 do 12 00, Spotkanie Zarządu,

od godz. 12 30 – 18 00, Szkolenie przygotowujące do egzaminu na stopień jachtowego sternika morskiego. Grafik szkolenia z tematami zajęć zostanie zamieszczony na naszej stronie internetowej.

 • Szkolenie praktyczne na stopień żeglarza jachtowego, jezioro Dziekanowskie, zajęcia prowadzone w systemie weekendowym, jacht typu Omega, dokładny grafik zajęć praktycznych zostanie przedstawiony po konsultacjach z uczestnikami,
 • 29 (sobota), Łomianki Akacjowa 20a,

Egzamin na stopień żeglarza jachtowego.

 

 • Rozpoczęcie wieloetapowego rejsu „Narew, Pisa, Mazury”.

Cały rejs składać się będzie z 4 etapów,  7 dniowych, wymiana załóg po każdym etapie. Trasa przebiegać będzie na trasie: Zalew Zegrzyński, Narew, Pisa, jeziora mazurskie, na jachcie typu  Sasanka 660, załoga 4 osoby + sternik. Prowadzący rejs i uczestnicy w wieku od 15 do 26 lat, (prowadzący pełnoletni).

Pierwszy etap: od 29 czerwca do 06 lipca , trasa: Nieporęt – Nowogród,

 • Rozpoczęcie wieloetapowego rejsu po Bałtyku,

jacht Dehler 37, 8 osobowy, pierwszy etap:

  22 do 02 lipca ( sobota – wtorek) ,

trasa: Górki Zachodnie – Nynashamm,

Prowadzący: Radosław Klujew,

 • Realizacja projektów w zakresie zależnym od uzyskanego dofinansowania – informacje będą zamieszczane na naszej stronie internetowej.
 • Jacht typu Phobos 24 Łomianki1,do wykorzystania przez członków Klubu, miejsce postoju Iława, przystań Skarbek. Rezerwacja jachtu odbywa się poprzez naszą stronę internetową.
 • Jacht typu Sasanka 660, do wykorzystania przez członków Klubu na Zalewie Zegrzyńskim do 21 czerwca. Rezerwacja jachtu odbywa się poprzez naszą stronę internetową.
 • Jacht typu Omega, do wykorzystania przez członków Klubu, miejsce postoju jezioro Dziekanowskie.

Zapisy oraz pytania  prosimy kierować  na adres: jkl.anv@wp.pl

Dodatkowe informacje będą zamieszczane na internetowej  stronie www.jkl.waw.pl ,  Facebooku www.facebook.com/jachtklublomianki

i w terminarzu  rezerwacji jachtów.

 

LIPIEC

 • Kontynuacja i zakończenie wieloetapowego rejsu „Narew, Pisa, Mazury”.

Kolejne odcinki rejsu przebiegać będą na trasie: Narew, Pisa, jeziora mazurskie, na jachcie typu  Sasanka 660, załoga 4 osoby + sternik. Prowadzący rejs i uczestnicy w wieku od 15 do 26 lat, (prowadzący pełnoletni). Wymiana załóg po każdym etapie.

Kolejne etapy:

od 06  do 13 , II etap,  trasa: Nowogród , jezioro Roś– Pisz,

od 13   do 20 , II etap, trasa: Pisz – Mikołajki,

– od 20 do 27 lipca, IV etap, trasa Mikołajki – Ruciane Nida 

Zakończenie rejsu w Rucianem Nida w przystani PTTK .

 • Kontynuacja i zakończenie wieloetapowego rejsu po Bałtyku,

jacht Dehler 37, 8 osobowy, podział na etapy:

– Od 02 do 11 lipca ( wtorek – czwartek) ,Nynashamm – Sztokholm,

Prowadzący: Paweł Szotek,

– Od 11 do 20 lipca ( wtorek – czwartek) , Sztokholm – Sztokholm

Prowadzący: Tadeusz Olszewski

 • Rekreacyjne żeglowanie, zajęcia żeglarskie z młodzieżą i dziećmi, szkolenia w celu podnoszenia umiejętności żeglarskich,

Jezioro Dziekanowskie, jacht typu Omega, zajęcia darmowe, skierowane do wszystkich  zainteresowanych osób. Realizacja projektów: Szkoła Żeglarstwa, Akademia Młodego Żeglarza i Żeglarstwo jako sposób na przeciwdziałanie patologiom społecznym. Wszelkie dodatkowe informacje będziemy zamieszczać na naszej stronie internetowej. Realizacja projektów i  ich rozmiar uzależniamy od wysokości otrzymanego dofinansowania.

 • 27 (sobota), Łomianki, ul. Akacjowa 20a,

od  godz. 10 00 do 12 00, spotkanie organizacyjne uczestników bałtyckiego rejsu dla młodzieży.

– od godz. 12 30 do 19 00, Szkolenie przygotowujące do egzaminu na stopień jachtowego sternika morskiego. Grafik szkolenia z tematami zajęć zostanie zamieszczony na naszej stronie internetowej.

 • Rozpoczęcie morskiego rejsu szkoleniowo- stażowego dla młodzieży, termin rejsu od 31 lipca do 10 sierpnia ( środa – sobota), jacht dwumasztowy, trasa:  Górki Zachodnie, Gotlandia, Górki Zachodnie, wiek uczestników od 14 do 24 lat.
 • Jacht typu Phobos 24 Łomianki1,do wykorzystania przez członków Klubu, miejsce postoju Iława, przystań Skarbek.
 • Jacht typu Omega, do wykorzystania przez członków Klubu, miejsce postoju jezioro Dziekanowskie.

Zapisy oraz pytania  prosimy kierować  na adres: jkl.anv@wp.pl

Dodatkowe informacje będą zamieszczane na internetowej  stronie www.jkl.waw.pl , Facebooku www.facebook.com/jachtklublomianki

i w terminarzu  rezerwacji jachtów.

 

SIERPIEŃ

 • 10 ( sobota) Zakończenie morskiego rejsu szkoleniowo- stażowego dla młodzieży, termin rejsu od 31 lipca do 10 sierpnia ( środa – sobota), jacht dwumasztowy, trasa:  Górki Zachodnie, Gotlandia, Górki Zachodnie, wiek uczestników od 14 do 24 lat.
 • Rozpoczęcie wyprawy żeglarskiej po Pomorskim Szlaku Żeglarskim, jacht typu Phobos 24, Łomianki1, wymiana załóg po każdym etapie, plan trasy:

od 03 do 10, I etap, Iława – Elbląg

od 10 do 17, II etap,   Elbląg – Zalew Wiślany – Suchacz,

– od 17 do 24, III etap, Suchacz – Zalew Wiślany – Elbląg,

– od 24 do 31, IV etap, Elbląg – Iława

 

 • Rekreacyjne żeglowanie, zajęcia żeglarskie z młodzieżą i dziećmi, szkolenie w celu podnoszenia umiejętności żeglarskich,

Jezioro Dziekanowskie, jacht typu Omega, zajęcia darmowe, skierowane do wszystkich  zainteresowanych osób. Realizacja projektów: Szkoła Żeglarstwa, Akademia Młodego Żeglarza i Żeglarstwo jako sposób na przeciwdziałanie patologiom społecznym. Wszelkie dodatkowe informacje będziemy zamieszczać na naszej stronie internetowej. Realizacja projektów i  ich rozmiar uzależniamy od wysokości otrzymanego dofinansowania.

 • 11 (niedziela), Łomianki, ul. Akacjowa 20a,

– od godz. 10 00-12 00, zajęcia dla dzieci i młodzieży,

– od godz. 16 00-19 00,  otwarte spotkanie porejsowe z rejsów mazurskich i morskich z młodzieżą.

 • 17 (sobota), Łomianki, ul. Akacjowa 20a,

– od godz. 10 00-14 00, zajęcia dla dzieci i młodzieży w ramach realizowanych projektów,

 • Jacht typu Sasanka 660,do wykorzystania przez członków Klubu, miejsce postoju Ruciane Nida, przystań PTTK.
 • Jacht typu Omega, do wykorzystania przez członków Klubu, miejsce postoju jezioro Dziekanowskie.
 • Od 24 do 31( od soboty do soboty), Górki Zachodnie, szkolenie  i egzamin na stopień jachtowego sternika morskiego, jacht morski 7-8 osobowy, kurs przeznaczony jest dla osób posiadających co najmniej  200 godzin  stażu morskiego i w wieku od 18 lat do 26.

Zapisy oraz pytania  prosimy kierować  na adres: jkl.anv@wp.pl

Dodatkowe informacje będą zamieszczane na internetowej  stronie www.jkl.waw.pl  , Facebooku www.facebook.com/jachtklublomianki

i w terminarzu  rezerwacji jachtu jachtów.

 

WRZESIEŃ

 • 01 (niedziela), Łomianki, ul. Akacjowa 20a,

– od godz. 10 00 do 12 00, spotkanie Zarządu,

od godz. 12 30 do 15 00, podsumowanie realizowanych projektów, sprawy organizacyjne przed rejsem w Grecji i zakończeniem sezonu.

 • Jacht typu Sasanka 660,do wykorzystania przez członków Klubu, miejsce postoju Ruciane Nida, przystań PTTK.
 • Jacht typu Omega, do wykorzystania przez członków Klubu, miejsce postoju jezioro Dziekanowskie.
 • Jacht typu Phobos 24 Łomianki1,do wykorzystania przez członków Klubu, miejsce postoju Iława, przystań Skarbek.
 • Od 14 do 21 (sobota – sobota), Ateny marina Kalamaki, początek klubowego rejsu morskiego w Grecji. W rejsie bierze udział 10 jachtów.
 • Przygotowanie jachtów klubowych do zimowania.
 • Rozliczanie projektów.

Zapisy oraz pytania  prosimy kierować  na adres: jkl.anv@wp.pl

Dodatkowe informacje będą zamieszczane na internetowej  stronie www.jkl.waw.pl ,  Facebooku www.facebook.com/jachtklublomianki

i w terminarzu  rezerwacji jachtów.

  

PAŹDZIERNIK

 • Od piątku do niedzieli, Zatoka Gdańska rejs na zakończenie sezonu. Dokładny termin do ustalenia.
 • 19 (sobota), Łomianki ul. Akacjowa 20a,

– godz. 15 00 do 17 30  Spotkanie z maszoperiami jachtów Phobos i Sasanka, relacja z działania maszoperii, propozycje na rok następny,

– od godz. 18 00 – 20 30Spotkanie z gitarą i nie tylko.  Cykl spotkań dla osób, które chcą posłuchać piosenek, relacji z rejsów, pograć na instrumentach.

Wstęp wolny. Zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby.

 • Rozliczanie realizowanych projektów.

Zapisy oraz pytania  prosimy kierować  na adres: jkl.anv@wp.pl

Dodatkowe informacje będą zamieszczane na internetowej  stronie www.jkl.waw.pl ,  Facebooku www.facebook.com/jachtklublomianki

 i w terminarzu  rezerwacji jachtów.

LISTOPAD

 • 23 (sobota), Łomianki, ul. Akacjowa 20a,

– od godz.15 00- 18 00,  Spotkanie Zarządu Klubu i osób zainteresowanych rozwojem Klubu na podsumowanie sezonu i  plany na przyszłość,

– od godz. 18 30 – 20 00Spotkanie z gitarą i nie tylko.  Cykl spotkań dla osób, które chcą posłuchać piosenek, relacji z rejsów, pograć na instrumentach.

Wstęp wolny. Zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby.

 

Zapisy oraz pytania  prosimy kierować  na adres: jkl.anv@wp.pl

Dodatkowe informacje będą zamieszczane na internetowej  stronie www.jkl.waw.pl ,  Facebooku www.facebook.com/jachtklublomianki.

 

 

GRUDZIEŃ

 • 07 (sobota), Łomianki, ul. Akacjowa 20a,

– od godz. 15 00 do 17 00,  spotkanie Zarządu Klubu,

– od godz. 17 30 do 20 00, spotkanie opłatkowe.

 

Zapisy oraz pytania  prosimy kierować  na adres: jkl.anv@wp.pl

Dodatkowe informacje będą zamieszczane na internetowej  stronie www.jkl.waw.pl , Facebooku www.facebook.com/jachtklublomianki.