Rejs na Gotlandię

Stowarzyszenie Jachtklub Łomianki, organizuje rejs szkoleniowo – stażowy po Bałtyku . W trakcie rejsu odbywać się będą szkolenia z nawigacji, locji i planowania trasy. Każdy uczestnik otrzyma opinię z  rejsu morskiego wymaganą przy ubieganiu się o wyższe stopnie żeglarskie. Rejs przeznaczony jest dla młodych członków Klubu, którzy planują zdawać egzamin  na stopień jachtowego sternika morskiego.

Termin: 31 lipiec – 09 sierpień 2019 roku, ( 9 dni)

Rozpoczęcie: 31 lipca po godz. 12 00, w Górkach Zachodnich z przystani Jacht Klubu Stoczni Gdańskiej

Zakończenie: 09 sierpnia do godz. 12 00 w Górkach Zachodnich. w przystani Jacht Klubu Stoczni Gdańskiej

Jacht: s/y Mestwin, typ jachtu J-80, dwumasztowy, o długości 13, 50m, 9 osobowy.

Planowana trasa:

Górki Zachodnie- Gotlandia – Górki Zachodnie.

Zaokrętowanie: 31 lipca po godzinie 12 00.

Po zrobieniu zakupów, szkoleniu załogi postaramy się  jak najszybciej wypłynąć w morze. Po wypłynięciu z morze następnym portem będzie Visby.  Przez tydzień od 04 sierpnia w Visby trwać będzie impreza Tydzień Średniowiecza. W tym czasie w mieście organizowane są liczne turnieje rycerskie, po ulicach chodzą ludzie przebrani w stroje średniowieczne, itp.  Ostateczna trasa rejsu może zostać zmieniona i dostosowana do warunków pogodowych. Końcowa decyzja należy do kapitana.

Wyokrętowanie:  09 sierpnia do godz. 12 00.

Przykładowa trasa rejsu:

Zapisy oraz dodatkowe informacje:

  •  drogą mailową na adres: jkl.anv@wp.pl,
  • telefonicznie: 515 12 64 46,
  • kandydat na rejs wysyłając maila pod w/w adres wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie swoich danych osobowych  na potrzeby realizacji rejsu przez Stowarzyszenie Jachtklub Łomianki,  zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014r., poz. 1182 z późn. zm.).

Brak wolnych miejsc. Możliwe zapisy tylko na miejsca rezerwowe.

 

Koszt rejsu i sprawy organizacyjne:

  • rejs jest organizowany dla członków Jachtklubu Łomianki, którzy są  w wieku od 17 do 26 lat i planują przystąpić do egzaminu na stopień jachtowego sternika morskiego,
  • uczestnicy rejsu  wnoszą składkę do kasy jachtowej, która będzie przeznaczona na: koszty związane z warunkami bytowymi ( jedzenie, opłaty portowe, paliwo do jachtu itp.)
  • składka do kasy jachtowej wynosi 400 – 500 zł/osobę ( do decyzji załogi i Kapitana),
  • transport do miejsca zaokrętowania i wyokrętowania uczestnicy organizują i pokrywają we własnym zakresie,
  • osoby niepełnoletnie muszą mieć zgodę rodziców lub prawnych opiekunów,
  •  uczestnicy muszą posiadać dowody osobiste lub paszporty oraz ważne ubezpieczenie od kosztów leczenia za granicą kraju.