Akademia Młodego Żeglarza

Zajęcia stanowią część  projektu  Szkoła Żeglarstwa, który jest współfinansowany przez Gminę Łomianki. Zajęcia przeznaczone są dla rodzin z dziećmi  w wieku  od 6 do 14 lat  lub samych dzieci z terenu Miasta i  Gminy Łomianki, i będą realizowane na różnych jachtach i akwenach.

Nie wymagamy doświadczenia żeglarskiego. W ramach zajęć odbywać się będą krótkie rejsy z elementami nauki żeglowania. Pragniemy dzieci i młodzież zainteresować żeglarstwem, utrwalać zasady bezpiecznego zachowania na jachcie oraz umożliwić  aktywne spędzanie wolnego czasu.

Zachęcamy rodziców do wspólnego z dziećmi uczestniczenia w zajęciach i wspierania swoich podopiecznych.

Zajęcia odbywać się będą   na jeziorze Dziekanowskim ( Gmina Łomianki)  oraz w trakcie sesji wyjazdowych na  Zalew Zegrzyński i jezioro Jeziorak.

Harmonogram zajęć:

Jezioro  Dziekanowskie, jacht typu Omega, miejsce spotkania przy  pomoście,

LpDataMiesiącDzień

tygodnia

GodzinaWolne miejscaSternikUwagi
106Lipiecsobota12 00 – 14 00BrakKrystian
14 15 – 16 15Brak
207niedziela12 00 – 14 00BrakKrystian
14 15 – 16 15Brak
320sobota12 00 – 14 00BrakKrystian
14 15 – 16 15Brak
421niedziela12 00 – 14 00BrakKamil
517Sierpieńsobota12 00 – 14 004Krystian
14 15 – 16 154
618niedziela14 15 – 16 154Bartek

Zalew Zegrzyński, jacht typu Sasanka 660, miejsce spotkania – Jadwisin przystań Yacht Klubu Polskiego

LpDataDzień tygodniaGodziny zajęćWolne miejscaSternikUwagi
115 czerwcasobota10 00-18 00Brak
Kamil
216 czerwcaniedziela10 00 –  18 00Brak
Krystian

Jezioro Jeziorak, jacht typu Phobos 24, miejsce spotkania – Przystań Skarbek, Iława,  ul. M. Wańkowicza 12

LpDataDzień tygodniaPrzyjazd i odjazdWolne miejscaTel. do kontaktu
1Od 03 do 05 lipcaOd środy do piątkuPrzyjazd 03.07 do godz. 12 wyjazd 05.07 po godz. 15 tejBrak515 12 64 46
Od 31 lipca do 02 sierpniaOd środy do piątkuPrzyjazd 31.07 do godz. 12 wyjazd 02.08 po godz. 15 tejBrak
515 12 64 46

Zgłoszenia na zajęcia.

 • Drogą mailową na adres jkl.anv@wp.pl. W tytule wiadomości proszę podać: Akademia Młodego Żeglarza,

Sprawy organizacyjne.

 • Udział w zajęciach na jeziorze Dziewanowskim i Zalewie Zegrzyńskim jest bezpłatny.
 • W trakcie zajęć na jeziorze Jeziorak uczestnicy pokrywają koszty bytowe (wyżywienie, paliwo do silnika, opłaty portowe, itp.),
 • Uczestnicy ponoszą koszty transportu na zajęcia,
 • Osoby niepełnoletnie, które będą same uczestniczyć w zajęciach (bez rodziców), na pierwsze zajęcia muszą dostarczyć zgodę rodziców. Bez zgody rodziców nie dopuścimy do udziału w zajęciach. Zgoda rodziców_ (klik) – zgodę należy pobrać, wydrukować, podpisać.
 • Dojazd i powrót dzieci z zajęć obciąża rodziców,
 • Na jachcie, w trakcie jednych zajęć praktycznych, nie może przebywać więcej niż 4 uczestników + instruktor,
 • W przypadku niekorzystnych warunków pogodowych lub zdarzeń losowych utrudniających przeprowadzenie zajęć, termin zajęć zostanie zmieniony. W takiej sytuacji sternik prowadzący zajęcia ustali z Państwem nowy termin zajęć,
 • Podczas zapisów decyduje kolejność zgłoszeń.
 • Szczegóły organizacyjne dotyczące sesji wyjazdowych będą uzgadniane indywidualnie z osobami zainteresowanymi.
 • Oświadczenie o zgodzie na udostępnianie wizerunku. Oświadczenia rodziców (klik)
 • Zgodnie z art.13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie Jachtklub Łomianki z siedzibą w Łomiankach (05-092), ul. Wiejska 12A;
 2. W Stowarzyszeniu Jachtklub Łomianki nie został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych Osobowych, Prosimy o kierowanie wszelkiej korespondencji w zakresie ochrony danych osobowych na dres wskazany w punkcie pierwszym lub drogą elektroniczną na adres: anv@wp.pl;
 3. Pani/Pana oraz syna/córki/podopiecznego dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 4. Pani/Pana oraz syna/córki/podopiecznego dane osobowe będą udostępniane podmiotom i osobom współpracującym z administratorem danych przy realizacji działań statutowych Stowarzyszenia Jachtklub Łomianki;
 5. Pani/Pana oraz syna/córki/podopiecznego dane nie będą przekazywane do Państwa trzeciego;
 6. Pani/Pana oraz syna/córki/podopiecznego dane osobowe będą przechowywane przez czas zgodny z obowiązującymi przepisami prawa;
 7. Posiada Pani/ Pan prawo do dostępu do swoich danych oraz danych syna/córki/podopiecznego ich sprostowania, usuwania, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;
 8. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana oraz syna/córki/podopiecznego narusza przepisy ogólnego rozporządzenia ochrony danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016;
 9. Podanie danych przez Panią/Pana oraz syna/córki/podopiecznego jest dobrowolne jednak niezbędne do przyjęcia syna/córki/podopiecznego na zajęcia żeglarstwa.
 10. Pani/Pana oraz syna/córki/podopiecznego dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również nie będą przetwarzane w formie profilowania.

Jezioro Dziekanowskie. Jak trafić do pomostu z jachtem.