Akademia Młodego Żeglarza

Zajęcia stanowią część  projektu  Szkoła Żeglarstwa, który jest współfinansowany przez Gminę Łomianki. Zajęcia przeznaczone są dla rodzin z dziećmi  w wieku  od 6 do 14 lat  lub samych dzieci z terenu Miasta i  Gminy Łomianki, i będą realizowane na różnych jachtach i akwenach.

Nie wymagamy doświadczenia żeglarskiego. W ramach zajęć odbywać się będą krótkie rejsy z elementami nauki żeglowania. Pragniemy dzieci i młodzież zainteresować żeglarstwem, utrwalać zasady bezpiecznego zachowania na jachcie oraz umożliwić  aktywne spędzanie wolnego czasu.

Zachęcamy rodziców do wspólnego z dziećmi uczestniczenia w zajęciach i wspierania swoich podopiecznych.

Zajęcia odbywać się będą   na jeziorze Dziekanowskim ( Gmina Łomianki)  oraz w trakcie sesji wyjazdowych na  Zalew Zegrzyński i jezioro Jeziorak.

Harmonogram zajęć:

Jezioro  Dziekanowskie, jacht typu Omega, miejsce spotkania przy  pomoście,

LpDataMiesiącDzień

tygodnia

GodzinaWolne miejscaSternikUwagi
106Lipiecsobota12 00 – 14 004Krystian
14 15 – 16 154
207niedziela12 00 – 14 004Krystian
14 15 – 16 154
320sobota12 00 – 14 004Krystian
14 15 – 16 154
421niedziela14 15 – 16 154Kamil
517Sierpieńsobota12 00 – 14 004Krystian
14 15 – 16 154
618niedziela14 15 – 16 154Bartek

Zalew Zegrzyński, jacht typu Sasanka 660, miejsce spotkania – Nieporęt przystań Klubu Flauta

LpDataDzień tygodniaGodziny zajęćWolne miejscaSternikUwagi
115 czerwcasobota10 00-18 00Brak miejscKamil
216 czerwcaniedziela10 00 –  18 00Brak miejscKrystian

Jezioro Jeziorak, jacht typu Phobos 24, miejsce spotkania – Przystań Skarbek, Iława,  ul. M. Wańkowicza 12

LpDataDzień tygodniaPrzyjazd i odjazdWolne miejscaTel. do kontaktu
1Od 03 do 05 lipcaOd środy do piątkuPrzyjazd 03.07 do godz. 12 wyjazd 05.07 po godz. 15 tej4 – 5515 12 64 46
Od 31 lipca do 02 sierpniaOd środy do piątkuPrzyjazd 31.07 do godz. 12 wyjazd 02.08 po godz. 15 tejBrak miejsc515 12 64 46

Zgłoszenia na zajęcia.

 • Drogą mailową na adres anv@wp.pl. W tytule wiadomości proszę podać: Akademia Młodego Żeglarza,

Sprawy organizacyjne.

 • Udział w zajęciach na jeziorze Dziewanowskim i Zalewie Zegrzyńskim jest bezpłatny.
 • W trakcie zajęć na jeziorze Jeziorak uczestnicy pokrywają koszty bytowe (wyżywienie, paliwo do silnika, opłaty portowe, itp.),
 • Uczestnicy ponoszą koszty transportu na zajęcia,
 • Osoby niepełnoletnie, które będą same uczestniczyć w zajęciach (bez rodziców), na pierwsze zajęcia muszą dostarczyć zgodę rodziców. Bez zgody rodziców nie dopuścimy do udziału w zajęciach. Zgoda rodziców_ (klik) – zgodę należy pobrać, wydrukować, podpisać.
 • Dojazd i powrót dzieci z zajęć obciąża rodziców,
 • Na jachcie, w trakcie jednych zajęć praktycznych, nie może przebywać więcej niż 4 uczestników + instruktor,
 • W przypadku niekorzystnych warunków pogodowych lub zdarzeń losowych utrudniających przeprowadzenie zajęć, termin zajęć zostanie zmieniony. W takiej sytuacji sternik prowadzący zajęcia ustali z Państwem nowy termin zajęć,
 • Podczas zapisów decyduje kolejność zgłoszeń.
 • Szczegóły organizacyjne dotyczące sesji wyjazdowych będą uzgadniane indywidualnie z osobami zainteresowanymi.
 • Oświadczenie o zgodzie na udostępnianie wizerunku. Oświadczenia rodziców (klik)
 • Zgodnie z art.13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie Jachtklub Łomianki z siedzibą w Łomiankach (05-092), ul. Wiejska 12A;
 2. W Stowarzyszeniu Jachtklub Łomianki nie został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych Osobowych, Prosimy o kierowanie wszelkiej korespondencji w zakresie ochrony danych osobowych na dres wskazany w punkcie pierwszym lub drogą elektroniczną na adres: anv@wp.pl;
 3. Pani/Pana oraz syna/córki/podopiecznego dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 4. Pani/Pana oraz syna/córki/podopiecznego dane osobowe będą udostępniane podmiotom i osobom współpracującym z administratorem danych przy realizacji działań statutowych Stowarzyszenia Jachtklub Łomianki;
 5. Pani/Pana oraz syna/córki/podopiecznego dane nie będą przekazywane do Państwa trzeciego;
 6. Pani/Pana oraz syna/córki/podopiecznego dane osobowe będą przechowywane przez czas zgodny z obowiązującymi przepisami prawa;
 7. Posiada Pani/ Pan prawo do dostępu do swoich danych oraz danych syna/córki/podopiecznego ich sprostowania, usuwania, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;
 8. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana oraz syna/córki/podopiecznego narusza przepisy ogólnego rozporządzenia ochrony danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016;
 9. Podanie danych przez Panią/Pana oraz syna/córki/podopiecznego jest dobrowolne jednak niezbędne do przyjęcia syna/córki/podopiecznego na zajęcia żeglarstwa.
 10. Pani/Pana oraz syna/córki/podopiecznego dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również nie będą przetwarzane w formie profilowania.

Jezioro Dziekanowskie. Jak trafić do pomostu z jachtem.