Jachtowy Sternik Morski

Zajęcia stanowią część  projektu  Szkoła Żeglarstwa, który jest współfinansowany przez Gminę Łomianki.

Cykl zajęć teoretycznych i praktycznych zgodny z systemem szkolenia PZŻ i przepisami państwowymi. Obejmuje zagadnienia teoretyczne i  szkolenie praktyczne z zakresu wiedzy wymaganej podczas egzaminu na stopień jachtowego sternika morskiego.

Zajęcia teoretyczne:

 • Udział w zajęciach bezpłatny  dla wszystkich zainteresowanych osób z terenu Miasta i  Gminy Łomianki i organizacji pozarządowych działających na rzecz Gminy Łomianki,
 • Odbywać się będą w Łomiankach na ul. Akacjowej 20a,
 • Ilość miejsc ograniczona.

Harmonogram i tematyka zajęć teoretycznych:

 • 08 czerwca (sobota) od godz. 14 30 do 18 30 ( 4 godziny).

Tematyka: Nawigacja na mapach papierowych i nawigacja elektroniczna, rodzaje map morskich, szczegółowość mapy.

 • 22 czerwca ( sobota), od godz. 14 30 do 18 30 (4 godziny).

Tematyka: Radiowe komunikaty meteorologiczne dla żeglugi, system transmisji ostrzeżeń nawigacyjnych i meteorologicznych, rodzaje transmisji  ( głosowe, RTTY, HF FAX, NAVTEX,  AIS, planowanie i realizacja rejsu morskiego.

 • 27 lipca (sobota), od godz. 10 00 do 14 00 ( 4 godziny).

Tematyka: Manewrowanie jachtem  morskim na silniku i żaglach,  dobór żagli do warunków pogodowych, sposób refowania,  bezpieczeństwo jachtu i załogi podczas rejsu morskiego,

Zajęcia praktyczne:

 • Odbędą się na jachcie morskim  na Zatoce Gdańskiej,
 • Termin zajęć od 25 sierpnia do 01 września ( od niedzieli do niedzieli),
 • Egzamin planowany jest na dzień 01 września
 • W zajęciach może wziąć udział maksymalnie 7 osób.
 • Noclegi i wyżywienie na jachcie,
 • Zajęcia przeznaczone  dla wszystkich zainteresowanych osób z terenu Miasta i  Gminy Łomianki i organizacji pozarządowych działających na rzecz Gminy Łomianki.
 • Uczestnicy zajęć muszą  mieć ukończone 18 lat, posiadać staż morski w wysokości minimum 200 godzin , zdobyty w co najmniej 2 rejsach morskich. Do stażu zalicza się godziny przepływane na żaglach i silniku ( nie liczy się postój w portach).
 • Uczestnicy  szkolenia praktycznego pokrywają koszty bytowe ( jedzenie, paliwo do jachtu, opłaty portowe, itp.). Wysokość opłaty wynosi  60 zł/osobę/dzień.
 • Osoby  przystępujące do egzaminu państwowego dodatkowo wnoszą opłatę egzaminacyjną – w dniu egzaminu.
 • Brak wolnych miejsc na zajęcia praktyczne.

Zgłoszenia na zajęcia teoretyczne i praktyczne.

 • Drogą mailową na adres anv@wp.pl. W tytule wiadomości proszę podać: jachtowy sternik morski.
 • Telefonicznie : 515 12 64 46

Sprawy organizacyjne.

 • Uczestnicy ponoszą koszty dojazdu na zajęcia,
 • Ilość miejsc ograniczona. Podczas zapisów decyduje kolejność zgłoszeń.
 • Zgodnie z art.13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie Jachtklub Łomianki z siedzibą w Łomiankach (05-092), ul. Wiejska 12A;
 2. W Stowarzyszeniu Jachtklub Łomianki nie został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych Osobowych, Prosimy o kierowanie wszelkiej korespondencji w zakresie ochrony danych osobowych na dres wskazany w punkcie pierwszym lub drogą elektroniczną na adres: anv@wp.pl;
 3. Pani/Pana oraz syna/córki/podopiecznego dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 4. Pani/Pana oraz syna/córki/podopiecznego dane osobowe będą udostępniane podmiotom i osobom współpracującym z administratorem danych przy realizacji działań statutowych Stowarzyszenia Jachtklub Łomianki;
 5. Pani/Pana oraz syna/córki/podopiecznego dane nie będą przekazywane do Państwa trzeciego;
 6. Pani/Pana oraz syna/córki/podopiecznego dane osobowe będą przechowywane przez czas zgodny z obowiązującymi przepisami prawa;
 7. Posiada Pani/ Pan prawo do dostępu do swoich danych oraz danych syna/córki/podopiecznego ich sprostowania, usuwania, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;
 8. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana oraz syna/córki/podopiecznego narusza przepisy ogólnego rozporządzenia ochrony danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016;
 9. Podanie danych przez Panią/Pana oraz syna/córki/podopiecznego jest dobrowolne jednak niezbędne do przyjęcia syna/córki/podopiecznego na zajęcia żeglarstwa.
 10. Pani/Pana oraz syna/córki/podopiecznego dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również nie będą przetwarzane w formie profilowania.