Wakacyjne rejsy rekreacyjne po Jeziorze Dziekanowskim

Zajęcia realizowane w ramach projektu „Żeglarstwo jako sposób na przeciwdziałanie patologiom społecznym”, który jest współfinansowany przez Gminę Łomianki.  

W ramach tego projektu wykorzystujemy zajęcia oparte na żeglarstwie do kształtowania wśród uczestników:

 • wiary w poczucie własnej wartości,
 • odpowiedzialności i otwartości na nowe wyzwania i ludzi,
 • konsekwencji w dążeniu do celu,
 • ukazujemy jak hobby może skutecznie przeciwdziałać różnym przejawom patologii.

Zajęcia przeznaczone są dla  wszystkich zainteresowanych osób z terenu Miasta i Gminy Łomianki. Od uczestników nie wymagamy doświadczenia żeglarskiego.

Pragniemy również zainteresować Państwa żeglarstwem jako formą spędzania czasu wolnego oraz umożliwić  aktywny wypoczynek w okresie wakacyjnym. 

Harmonogram zajęć:

 Jezioro  Dziekanowskie, udział w zajęciach bezpłatny, miejsce spotkania przy  pomoście  ( mapka poniżej):

MiesiącDataGodzinaWolne miejscaSternik prowadzący zajęciaUwagi
Czerwiec26 środa10 00- 12 30BrakJakub 
12 30 – 15 00Brak
30.niedziela10 00 – 12 30BrakKamil 
12 30 – 15 00Brak
Lipiec13.sobota10 00 – 12 30BrakKamil 
12 30 – 15 00Brak

14. niedziela

 

21.niedziela

 

 

 

10 00 – 12 30BrakKamil 

14 15 – 16 15

 

 

Brak

 

 

17. środa10 00 – 12 30Brak
Mikołaj 
12 30 – 15 002
27. sobota10 00 – 12 30Brak
Kamil 
  
28. niedziela10 00 – 12 304Bartek 
12 30 – 15 004

 

 

 

Sierpień

 

 

 

 

 

 


Wrzesień

11. niedziela10 00 – 12 30BrakKrystian 
12 30 – 15 004
14.środa10 00 – 12 30Brak
Mikołaj 
12 30 – 15 004

21. środa

 

 

 

23.piątek


04. środa

10 00 – 12 30

 

Brak

 

 

Krystian

 

 


Kamil

 

10 00 – 12 30


10 00 – 12 30

Brak


Brak

Zgłoszenia na zajęcia.

 • Drogą mailową na adres anv@wp.pl. W tytule wiadomości proszę podać: Wakacyjne rejsy po jeziorze Dziekanowskim,

Sprawy organizacyjne.

 • Rejsy rekreacyjne po jeziorze Dziekanowskim odbywać się będą na jachcie typu Omega,
 • O rezygnacji z udziału w zajęciach prosimy poinformować sternika prowadzącego zajęcia,
 • Osoby niepełnoletnie, które będą same uczestniczyć w zajęciach (bez rodziców), na pierwsze zajęcia muszą dostarczyć zgodę rodziców. Bez zgody rodziców nie dopuścimy do udziału w zajęciach. Zgoda rodziców (klik) – zgodę należy pobrać, wydrukować, podpisać.
 • Dojazd i powrót z zajęć każda osoba organizuje we własnym zakresie,
 • Na jachcie, w trakcie jednych zajęć praktycznych, nie może przebywać więcej niż 4 – 5 uczestników + instruktor,
 • W przypadku niekorzystnych warunków pogodowych lub zdarzeń losowych utrudniających przeprowadzenie zajęć, termin zajęć zostanie zmieniony. W takiej sytuacji sternik prowadzący zajęcia ustali z Państwem nowy termin zajęć,
 • Podczas zapisów decyduje kolejność zgłoszeń.
 • Szczegóły organizacyjne dotyczące sesji wyjazdowych będą uzgadniane indywidualnie z osobami zainteresowanymi.
 • Oświadczenie o zgodzie na udostępnianie wizerunku. Oświadczenia rodziców (klik)
 • Zgodnie z art.13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie Jachtklub Łomianki z siedzibą w Łomiankach (05-092), ul. Wiejska 12A;
 2. W Stowarzyszeniu Jachtklub Łomianki nie został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych Osobowych, Prosimy o kierowanie wszelkiej korespondencji w zakresie ochrony danych osobowych na dres wskazany w punkcie pierwszym lub drogą elektroniczną na adres: anv@wp.pl;
 3. Pani/Pana oraz syna/córki/podopiecznego dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 4. Pani/Pana oraz syna/córki/podopiecznego dane osobowe będą udostępniane podmiotom i osobom współpracującym z administratorem danych przy realizacji działań statutowych Stowarzyszenia Jachtklub Łomianki;
 5. Pani/Pana oraz syna/córki/podopiecznego dane nie będą przekazywane do Państwa trzeciego;
 6. Pani/Pana oraz syna/córki/podopiecznego dane osobowe będą przechowywane przez czas zgodny z obowiązującymi przepisami prawa;
 7. Posiada Pani/ Pan prawo do dostępu do swoich danych oraz danych syna/córki/podopiecznego ich sprostowania, usuwania, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;
 8. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana oraz syna/córki/podopiecznego narusza przepisy ogólnego rozporządzenia ochrony danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016;
 9. Podanie danych przez Panią/Pana oraz syna/córki/podopiecznego jest dobrowolne jednak niezbędne do przyjęcia syna/córki/podopiecznego na zajęcia żeglarstwa.
 10. Pani/Pana oraz syna/córki/podopiecznego dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również nie będą przetwarzane w formie profilowania.

Jezioro Dziekanowskie. Jak trafić do pomostu z zacumowanym jachtem?