Wieloetapowy rejs „Narew, Pisa, Mazury”

Rejs realizowany w ramach projektu „Żeglarstwo jako sposób na przeciwdziałanie patologiom społecznym” i współfinansowany przez Gminę Łomianki.

Rejs rozpocznie się w Jadwisinie a zakończy w Rucianem Nida. Trasa przebiegać będzie przez Zalew Zegrzyński,  rzekach Narew i Pisa oraz przez jeziora mazurskie. Łączna trasa rejsu wynosi około 420 km, w tym ponad połowa po rzekach. Trasa  została podzielona na 4 etapy o różnym stopniu trudności i atrakcyjności.  W każdym etapie może uczestniczyć  4 załogantów + sternik.  Rejs będzie prowadzony przez młodych, doświadczonych sterników  i przeznaczony jest dla młodych osób.

Kto może uczestniczyć w rejsie :

– osoby z terenu Miasta i Gminy Łomianki lub  z organizacji pozarządowych działających na rzecz Gminy Łomianki ,

– wiek uczestników między 16 a 26 lat,

Jacht typu Sasanka 660 o nazwie Łomianki 3 został specjalnie przystosowany do takiej wyprawy i wyposażony w: silnik zaburtowym o mocy  6 KM,  kabinę sanitarną,  aneks kuchenny z kuchenką gazową,   instalację elektryczną, wodną,  gazową, sprzęt ratunkowy i asekuracyjny, składany rower,  panel solarny do ładowania akumulatorów i telefonów, dodatkową płetwę sterową na rzekę,  mapy oraz locje akwenu,  ponton asekuracyjny ze sztywną podłogą i  dodatkowym silnikiem zaburtowym,  stację pogody wyposażoną w detektor burz oraz czujniki siły i kierunku wiatru oraz zmian ciśnienia atmosferycznego.

Jacht zapewnia warunki bytowe 5 osobowej załodze. Nocleg i przygotowywanie posiłków na jachcie.

 Dodatkowe pytania i zapisy:

– drogą mailową na adres: jkl.anv@wp.pl,

– telefonicznie: 515 12 64 46

– bezpośrednio u sterników poszczególnych etapów

www.jkl.waw.plwww.facebook.com/jachtklublomianki

I Etap: Jadwisin ( przystań YKP) – Nowogród , około 180 km rejsu,

Termin: od  24 czerwca do  02 lipca 2019(od poniedziałku do wtorku, 8 dni)

Trasa przebiegać będzie przez Zalew Zegrzyński i rzekę Narew. Akwen bardzo urokliwy krajobrazowo.

Wymiana załóg w Nowogrodzie.

Sternik: Bartek

 Brak wolnych miejsc

II Etap: Nowogród – Pisz (marina), około 120 km rejsu,

Termin: 02 -09 lipca 2019,

(od wtorku do wtorku, 7 dni)

Trasa przebiegać będzie przez rzekę Pisę  i jezioro Roś.

Trasa bardzo urokliwa krajobrazowo. Wymiana załóg w Piszu.

Sternik: Mikołaj

 Brak wolnych miejsc

III. Etap: Pisz (marina) – Mikołajki (marina), około 60 kilometrów rejsu,

Termin: 09 – 16 lipca 2019 ,

(od wtorku do wtorku, 7 dni)

Trasa rejsu przebiegać będzie przez jeziora Roś, Seksty, Śniardwy, Mikołajskie. Etap typowo żeglarski. Wymiana załóg w Mikołajkach.

Sternik: Oliwia

 Brak wolnych miejsc

IV Etap: Mikołajki (marina) – Ruciane Nida (marina), około 60 kilometrów rejsu,

Termin: 16 – 23 lipca 2019,

(od wtorku do wtorku, 7 dni)

Trasa rejsu przebiegać będzie przez jeziora Mikołajskie, Bełdany, Nidzkie. Etap typowo żeglarski.

Wymiana załóg w Mikołajkach

Sternik: Mikołaj 

Brak wolnych miejsc

Sprawy organizacyjne.

 • Uczestnicy ponoszą koszty: dojazdu i powrotu z rejsu, oraz wnoszą składkę na koszty wyżywienia, opłat portowych, paliwa, itp.
 • Osoby niepełnoletnie, muszą dostarczyć zgodę rodziców. Bez zgody rodziców nie dopuścimy do udziału w rejsie. Zgodę należy pobrać, wydrukować, podpisać.
 • Dojazd i powrót dzieci z rejsu obciąża rodziców,
 • Ilość miejsc ograniczona. Podczas zapisów decyduje kolejność zgłoszeń.
 • Oświadczenie o zgodzie ( lub braku zgody) na udostępnianie wizerunku.
 • Zgodnie z art.13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie Jachtklub Łomianki z siedzibą w Łomiankach (05-092), ul. Wiejska 12A;
 2. W Stowarzyszeniu Jachtklub Łomianki nie został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych Osobowych, Prosimy o kierowanie wszelkiej korespondencji w zakresie ochrony danych osobowych na dres wskazany w punkcie pierwszym lub drogą elektroniczną na adres: anv@wp.pl;
 3. Pani/Pana oraz syna/córki/podopiecznego dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 4. Pani/Pana oraz syna/córki/podopiecznego dane osobowe będą udostępniane podmiotom i osobom współpracującym z administratorem danych przy realizacji działań statutowych Stowarzyszenia Jachtklub Łomianki;
 5. Pani/Pana oraz syna/córki/podopiecznego dane nie będą przekazywane do Państwa trzeciego;
 6. Pani/Pana oraz syna/córki/podopiecznego dane osobowe będą przechowywane przez czas zgodny z obowiązującymi przepisami prawa;
 7. Posiada Pani/ Pan prawo do dostępu do swoich danych oraz danych syna/córki/podopiecznego ich sprostowania, usuwania, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;
 8. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana oraz syna/córki/podopiecznego narusza przepisy ogólnego rozporządzenia ochrony danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016;
 9. Podanie danych przez Panią/Pana oraz syna/córki/podopiecznego jest dobrowolne jednak niezbędne do przyjęcia syna/córki/podopiecznego na zajęcia żeglarstwa.
 10. Pani/Pana oraz syna/córki/podopiecznego dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również nie będą przetwarzane w formie profilowania.