Zajęcia teoretyczne nie tylko dla żeglarzy

Zajęcia stanowią część  projektu  Szkoła Żeglarstwa, który jest współfinansowany przez Gminę Łomianki. Zajęcia przeznaczone są dla wszystkich zainteresowanych osób z terenu Miasta i  Gminy Łomianki i organizacji pozarządowych działających na rzecz Gminy Łomianki. Udział w zajęciach jest bezpłatny.

 

Harmonogram i tematyka zajęć:

 

 • 30 marca (sobota), Łomianki, ul. Akacjowa 20a, od godz. 11 00 do 14 00 ( 3 godziny). Temat:  Obsługa dwu i czterosuwowych silników zaburtowych.

 

 • 22 czerwca ( sobota), Łomianki , ul. Akacjowa 20a,

  od godz. 11 00 – 14 00 ( 3 godziny),  Temat:  Bezpiecznie uprawianie żeglarstwa śródlądowego.

W trakcie szkolenia będziemy mówić o teorii żeglowania, stateczności jachtu, doborze żagli do warunków pogodowych i umiejętności załogi, analizie zmian pogody, na co zwracać uwagę podczas przejmowania jachtu czarterowego, itp.

 

 • 01 wrzesień (niedziela), Łomianki , ul. Akacjowa 20a,

od godz. 12 30 do 16 30 ( 4 godziny). Temat:  Żeglarstwo morskie.  Charakterystyka akwenu Morze Śródziemne.

W trakcie szkolenia będziemy omawiać specyfikę żeglarstwa morskiego i popularny akwen jakim jest Morze Śródziemne pod kątem zagrożenia dla żeglarzy, miejsc godnych polecenia, itp..

 

 

Zgłoszenia na zajęcia.

 • Drogą mailową na adres anv@wp.pl. W tytule wiadomości proszę podać nazwę szkolenia.

 

Sprawy organizacyjne.

 • Uczestnicy ponoszą koszty transportu na zajęcia,
 • Osoby niepełnoletnie, które będą same uczestniczyć w zajęciach (bez rodziców), na pierwsze zajęcia muszą dostarczyć zgodę rodziców. Bez zgody rodziców nie dopuścimy do udziału w zajęciach. Zgoda rodziców (klik)– zgodę należy pobrać, wydrukować, podpisać.
 • Dojazd i powrót dzieci z zajęć obciąża rodziców,
 • Ilość miejsc ograniczona. Podczas zapisów decyduje kolejność zgłoszeń.
 • Oświadczenie o zgodzie na udostępnianie wizerunku. Oświadczenie rodziców (klik)
 • Zgodnie z art.13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie Jachtklub Łomianki z siedzibą w Łomiankach (05-092), ul. Wiejska 12A;
 2. W Stowarzyszeniu Jachtklub Łomianki nie został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych Osobowych, Prosimy o kierowanie wszelkiej korespondencji w zakresie ochrony danych osobowych na dres wskazany w punkcie pierwszym lub drogą elektroniczną na adres: anv@wp.pl;
 3. Pani/Pana oraz syna/córki/podopiecznego dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 4. Pani/Pana oraz syna/córki/podopiecznego dane osobowe będą udostępniane podmiotom i osobom współpracującym z administratorem danych przy realizacji działań statutowych Stowarzyszenia Jachtklub Łomianki;
 5. Pani/Pana oraz syna/córki/podopiecznego dane nie będą przekazywane do Państwa trzeciego;
 6. Pani/Pana oraz syna/córki/podopiecznego dane osobowe będą przechowywane przez czas zgodny z obowiązującymi przepisami prawa;
 7. Posiada Pani/ Pan prawo do dostępu do swoich danych oraz danych syna/córki/podopiecznego ich sprostowania, usuwania, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;
 8. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana oraz syna/córki/podopiecznego narusza przepisy ogólnego rozporządzenia ochrony danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016;
 9. Podanie danych przez Panią/Pana oraz syna/córki/podopiecznego jest dobrowolne jednak niezbędne do przyjęcia syna/córki/podopiecznego na zajęcia żeglarstwa.
 10. Pani/Pana oraz syna/córki/podopiecznego dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również nie będą przetwarzane w formie profilowania.