Żagle dla Seniora

W ramach projektu Szkoła Żeglarstwa współfinansowanego przez Gminę Łomianki rozpoczynamy nowe zajęcia pod nazwą Żagle dla Seniora. Zajęcia przeznaczone są dla seniorów ( wiek 60+),  oraz seniorów z wnukami,  dla osób z terenu Miasta i Gminy Łomianki.

W ramach Żagli dla Seniora proponujemy:

Świat z pokładu jachtu– prezentacja mulimedialna i prelekcja na temat jachtingu oraz kilku atrakcyjnych akwenów w Polsce i na świecie. Udział w zajęciach bezpłatny. Termin i miejsce podamy w oddzielnym komunikacie.

Szkolenie z zasad zachowania się na jachcie. Udział w zajęciach bezpłatny. Termin i miejsce podamy w oddzielnym komunikacie.

Pierwsze kroki na jachcie. Dwa rejsy rekreacyjne na Zalewie Zegrzyńskim na jachcie typu Sasanka 660, ukazujące specyfikę żeglowania na jachcie śródlądowym.  Zajęcia bezpłatne.

Terminy i wolne miejsca:

 

LpDataDzień tygodniaGodziny zajęćWolne miejscaTelefon do kontaktu
104 czerwcawtorekOd 11 00 do  16 00Brak515 12 64 46
218 czerwcawtorekOd 11 00 do  16 00Brak515 12 64 46

 

Miejsce spotkania: Przystań Yacht Klubu Polski w Jadwisinie.

Zgłoszenia na rejsy:

 • Telefonicznie: 515 12 64 46
 • Drogą mailową: jkl.anv@wp.pl

 Mini wyprawa.  Dwa rejsy po jeziorze Jeziorak  na jachcie typu Phobos 24. W trakcie rejsu (dla osób zainteresowanych) przeprowadzimy zajęcia z obsługi urządzeń jachtowych, nauki żeglowania i manewrowania jachtem. Uczestnicy zajęć pokrywają koszty bytowe ( jedzenie, paliwo do silnika, opłaty portowe),  orientacyjna kwota wynosi 40 zł/osobę/dzień. Nocleg na jachcie. Godziny przyjazdu i wyjazdu do uzgodnienia z zainteresowanymi osobami.

Terminy i wolne miejsca:

 

LpDataDzień tygodniaPrzyjazd i odjazdWolne miejscaTel. do kontaktu
1Od 30 czerwca do 02 lipcaOd niedzieli do wtorkuPrzyjazd 30.06 do godz. 12 wyjazd 02.07 po godz. 15 tejBrak515 12 64 46
2Od 28 – 30 lipcaOd niedzieli do wtorkuPrzyjazd 28.07 do godz. 12 wyjazd 30.07 po godz. 15 tej2515 12 64 46

Miejsce spotkania: Przystań Skarbek, Iława ul. Melchiora Wańkowicza 12

Zgłoszenia na rejsy:

Sprawy organizacyjne.

 • Uczestnicy ponoszą koszty transportu na zajęcia,
 • Osoby niepełnoletnie, które z dziadkami będą same uczestniczyć w zajęciach (bez rodziców), na pierwsze zajęcia muszą dostarczyć zgodę rodziców. Bez zgody rodziców nie dopuścimy do udziału w zajęciach. Zgoda rodziców (klik) – zgodę należy pobrać, wydrukować, podpisać.
 • Dojazd i powrót dzieci z zajęć obciąża rodziców,
 • Na jachcie, w trakcie jednych zajęć praktycznych, nie może przebywać więcej niż 4 uczestników + instruktor,
 • W przypadku niekorzystnych warunków pogodowych lub zdarzeń losowych utrudniających przeprowadzenie zajęć, termin zajęć zostanie zmieniony. W takiej sytuacji sternik prowadzący zajęcia ustali z Państwem nowy termin zajęć,
 • Podczas zapisów decyduje kolejność zgłoszeń.
 • Szczegóły organizacyjne dotyczące sesji wyjazdowych będą uzgadniane indywidualnie z osobami zainteresowanymi.
 • Oświadczenie o zgodzie na udostępnianie wizerunku. Oświadczenia rodziców (klik)
 • Zgodnie z art.13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie Jachtklub Łomianki z siedzibą w Łomiankach (05-092), ul. Wiejska 12A;
 2. W Stowarzyszeniu Jachtklub Łomianki nie został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych Osobowych, Prosimy o kierowanie wszelkiej korespondencji w zakresie ochrony danych osobowych na dres wskazany w punkcie pierwszym lub drogą elektroniczną na adres: anv@wp.pl;
 3. Pani/Pana oraz syna/córki/podopiecznego dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 4. Pani/Pana oraz syna/córki/podopiecznego dane osobowe będą udostępniane podmiotom i osobom współpracującym z administratorem danych przy realizacji działań statutowych Stowarzyszenia Jachtklub Łomianki;
 5. Pani/Pana oraz syna/córki/podopiecznego dane nie będą przekazywane do Państwa trzeciego;
 6. Pani/Pana oraz syna/córki/podopiecznego dane osobowe będą przechowywane przez czas zgodny z obowiązującymi przepisami prawa;
 7. Posiada Pani/ Pan prawo do dostępu do swoich danych oraz danych syna/córki/podopiecznego ich sprostowania, usuwania, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;
 8. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana oraz syna/córki/podopiecznego narusza przepisy ogólnego rozporządzenia ochrony danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016;
 9. Podanie danych przez Panią/Pana oraz syna/córki/podopiecznego jest dobrowolne jednak niezbędne do przyjęcia syna/córki/podopiecznego na zajęcia żeglarstwa.
 10. Pani/Pana oraz syna/córki/podopiecznego dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również nie będą przetwarzane w formie profilowania.