Zajęcia doszkalające przed rozpoczęciem sezonu wakacyjnego

http://jkl.waw.pl/wp-content/uploads/2018/05/Mapka.jpgZajęcia stanowią część  projektu  Szkoła Żeglarstwa, który jest współfinansowany przez Gminę Łomianki. Zajęcia przeznaczone są dla wszystkich zainteresowanych osób z terenu Miasta i  Gminy Łomianki i organizacji pozarządowych działających na rzecz Gminy Łomianki.

Zajęcia

 • 08 czerwca (sobota), Łomianki, ul. Akacjowa 20a, od godz. 10 00 do 14 00,  ( 4 godziny).

        Temat:  Żeglowanie na wodach pływowych. Wykład i ćwiczenia.

 • 27 lipca ( sobota), Łomianki , ul. Akacjowa 20a,  od godz. 14 30  do 18 30 ( 4 godziny), 

        Temat:Nawigacja meteorologiczna w warunkach morskich i śródlądowych. Wykład i ćwiczenia

W trakcie wykładu i ćwiczeń będziemy omawiać podstawowe zagadnienia wpływające na bezpieczeństwo  i planowanie trasy rejsu z uwzględnieniem warunków meteorologicznych.

Zajęcia praktyczne prowadzone pod nadzorem Instruktora:

Zajęcia mają na celu doskonalenie umiejętności żeglarskich oraz przygotowanie do samodzielnego prowadzenia jachtu.  Szkolenia odbywać się będą na różnych akwenach i jachtach.

Jezioro  Dziekanowskie, jacht typu Omega, miejsce spotkania przy  pomoście (klik)

Lp.DataDzień tyg.Godziny zajęćWolne miejscaUwagi
124.06poniedziałek10 00 – 16 00BrakKuba 
225.06wtorek10 00 – 16 00BrakKuba 
310.07środa10 00 – 16 003515 12 64 46 

Zalew Zegrzyński, jacht typu Sasanka 660, miejsce spotkania Klub Flauta, Nieporęt

Lp.DataDzień tyg.Godziny zajęćWolne miejscaTel. do kontaktu
104.05sobota09 00 – 19 00Brak515 12 64 46

Jezioro Jeziorak, jacht typu Phobos 24, miejsce spotkania Iława Przystań Skarbek, (klik)

Lp.DataDzień tyg.Godziny zajęćWolne miejscaTel. do kontaktu
130.05-01.06czwartek-sobotaod 18 w czwartek  do 18 w sobotęBrak
515 12 64 46
212 – 14.07piątek-niedzielaod 17 w piątek do 15 w niedzielęBrak

Zgłoszenia na zajęcia.

 • Drogą mailową na adres jkl.anv@wp.pl. W tytule wiadomości proszę podać nazwę szkolenia i miejsce.

Sprawy organizacyjne.

 • Uczestnicy ponoszą koszty transportu na zajęcia,
 • Osoby niepełnoletnie, które będą same uczestniczyć w zajęciach (bez rodziców), na pierwsze zajęcia muszą dostarczyć zgodę rodziców. Bez zgody rodziców nie dopuścimy do udziału w zajęciach. Zgoda rodziców (klik) – zgodę należy pobrać, wydrukować, podpisać.
 • Dojazd i powrót dzieci z zajęć obciąża rodziców,
 • Ilość miejsc ograniczona. Podczas zapisów decyduje kolejność zgłoszeń.
 • Oświadczenie o zgodzie na udostępnianie wizerunku. Oświadczenia rodziców (klik)
 • Zgodnie z art.13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie Jachtklub Łomianki z siedzibą w Łomiankach (05-092), ul. Wiejska 12A;
 2. W Stowarzyszeniu Jachtklub Łomianki nie został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych Osobowych, Prosimy o kierowanie wszelkiej korespondencji w zakresie ochrony danych osobowych na dres wskazany w punkcie pierwszym lub drogą elektroniczną na adres: anv@wp.pl;
 3. Pani/Pana oraz syna/córki/podopiecznego dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 4. Pani/Pana oraz syna/córki/podopiecznego dane osobowe będą udostępniane podmiotom i osobom współpracującym z administratorem danych przy realizacji działań statutowych Stowarzyszenia Jachtklub Łomianki;
 5. Pani/Pana oraz syna/córki/podopiecznego dane nie będą przekazywane do Państwa trzeciego;
 6. Pani/Pana oraz syna/córki/podopiecznego dane osobowe będą przechowywane przez czas zgodny z obowiązującymi przepisami prawa;
 7. Posiada Pani/ Pan prawo do dostępu do swoich danych oraz danych syna/córki/podopiecznego ich sprostowania, usuwania, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;
 8. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana oraz syna/córki/podopiecznego narusza przepisy ogólnego rozporządzenia ochrony danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016;
 9. Podanie danych przez Panią/Pana oraz syna/córki/podopiecznego jest dobrowolne jednak niezbędne do przyjęcia syna/córki/podopiecznego na zajęcia żeglarstwa.
 10. Pani/Pana oraz syna/córki/podopiecznego dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również nie będą przetwarzane w formie profilowania.