Różne oblicza wolności

Projekt współfinansowany przez Gminę Łomianki i  realizowany przez Stowarzyszenie Jachtklub Łomianki  we współpracy z  Publicznym Liceum Ogólnokształcącym w Łomiankach im. Karola Wojtyły.

Tym projektem chcemy upamiętnić mijającą w tym roku 30 rocznicę wolnych wyborów oraz na przykładzie ludzkich potrzeb i zainteresowań zmotywować młodzież do refleksji na temat wolności.

Projekt składa się z 2 części: konkursowej i żeglarsko – edukacyjnej.

 1. Konkursowej – dla wszystkich zainteresowanych uczniów
 2. Żeglarsko – edukacyjnej dla laureatów konkursu.

I. Regulamin udziału w konkursie

 1. Ogólne informacje dotyczące części konkursowej
 1. W konkursie mogą wziąć udział zespoły złożone uczniów z  Publicznego Liceum Ogólnokształcącego w Łomiankach im. Karola Wojtyły oraz z innych szkół ponadgimnazjalnych z terenu Miasta i Gminy Łomianki.
 2. Uczniowie, którzy chcą wziąć udział w konkursie, muszą sami dobrać się w  3 osobowe zespoły.
 3. Każdy zespół indywidualnie zgłasza swój udział w konkursie. Zgłoszenia należy dokonać na formularzu zgłoszeniowym. Pobierz formularz zgłoszeniowy(Klik)
 4. Wypełniony formularz zgłoszeniowy należy złożyć w Sekretariacie Publicznego Liceum Ogólnokształcącego w Łomiankach im. Karola Wojtyły do dnia 20 maja 2019r.
 5. Do udziału w konkursie dopuszczamy maksymalnie 12 zespołów. Decyduje kolejność zgłoszeń.
 6. Konkurs odbędzie się w budynku  Publicznego Liceum Ogólnokształcącego w Łomiankach im. Karola Wojtyły w dniach pomiędzy 21 a 24 maja. Dokładny termin podamy w oddzielnym ogłoszeniu.
 7. Pytania konkursowe w formie pytań testowych wielokrotnego wyboru i opisowych, zostaną opracowane przez zespół wyłoniony z pedagogów szkół startujących w konkursie oraz przedstawicieli Stowarzyszenia Jachtklub Łomianki.
 8. Materiały źródłowe, na podstawie których zostaną przygotowane pytania konkursowe:

– Konstytucja RP,

– 21 postulatów Strajku w Stoczni Gdańskiej ( dziedzictwo Unesco);

– L. Wałęsa „Mowa noblowska” 10.12.1983,

– L. Wałęsa „Przemówienie w Kongresie USA” 15.11.1989,

– książka Laury Dekker, tytuł : Marzenie pewnej dziewczyny,

– książka Marcina Jamkowskiego i Jacka Wacławskiego, tytuł: „Stary” Młodzi i Morze,

– materiały z programu szkolnego na temat obrony Westerplatte,

 1. Przedstawiciel każdego zespołu dokonuje losowania testów konkursowych,
 2. W skład jednego testu wchodzą 3 zestawy pytań po jednym dla każdego członka zespołu,
 3. Zestaw dla jednej osoby, składać się będzie z 15 pytań w tym:  10 pytań testowych, 2 opisowych i  3 pytań z  tematyki poruszanej w książkach: Marzenie pewnej dziewczyny i „Stary” Młodzi i Morze.
 4. Ocenie podlegać będzie praca całego zespołu ze względu na poprawność odpowiedzi  oraz najkrótszy czas wypełnienia testu ( suma poprawnych odpowiedzi i czasu wypełnienia testu liczona dla całego zespołu).
 5. Zespoły, które zajmą w konkursie 1 i 2 miejsce, wezmą udział w 4 dniowym żeglarsko – edukacyjnym rejsie jachtem po Zatoce Gdańskiej.
 6. Zespół, który zajmie 3 miejsce weźmie udział w 4 dniowym rejsie jachtem po jeziorze Jeziorak.
 7. Uczniowie, których zespoły zajmą 4 i 5  miejsce będą  na liście rezerwowej.
 8. Pozostali uczestnicy konkursu dostaną nagrody pocieszenia i będą mogli wziąć udział w rejsie rekreacyjnym po jeziorze Dziewanowskim lub innych zajęciach żeglarskich organizowanych przez Stowarzyszenie Jachtklub Łomianki. Na stronie internetowej jkl.waw.pl znajduje się pełna oferta dodatkowych zajęć,
 9. W formie e-booka EPUB udostępnimy książki:

–  Laura Dekker,  Marzenie pewnej dziewczyny;

–  Marcin Jamkowski i Jacek Wacławski,  „Stary” Młodzi i Morze,

– przykładowe programy, które obsługują ten format e-booka: Adobe Digital Editions na Windowsa, Aldiko na Androida.

–  po jednej książce z każdej pozycji będzie w wersji papierowej. Książki udostępnimy Publicznemu Liceum Ogólnokształcącemu w Łomiankach im. Karola Wojtyły.

II. Wiadomości ogólne części żeglarsko – edukacyjnej

 1. W przypadku, kiedy osoba zakwalifikowana na rejs odmówi lub zrezygnuje  z wyjazdu, skład załogi zostanie dopełniony spośród uczniów z listy rezerwowej.
 2. Współczynnikiem kwalifikacyjnym z listy rezerwowej będzie najlepszy wynik testu. W przypadku takich samych wyników będzie decydował czas rozwiązania testu.
 3. Wszyscy uczestnicy rejsów podporządkowani będą decyzjom kapitana             ( rejs morski) i sternika( rejs śródlądowy).
 4. Załoga spać będzie na jachcie oraz wykonywać prace związane z obsługą jachtu i przygotowywaniem posiłków,
 5. Załoga wnosi składkę do kasy jachtowej na pokrycie kosztów bytowych (jedzenie, paliwo, opłaty portowe, itp.).
 6. Przed rozpoczęciem rejsu, niepełnoletni uczestnicy rejsu, muszą dostarczyć zgodę rodziców lub prawnych opiekunów na udział w rejsie. Bez dostarczonej zgody nie dopuścimy do udziału w rejsie.  Zgoda rodziców (klik).
 7. Przed i po rejsie rodzice dostarczają i zabierają swoje  dzieci z miejsca spotkania,
 8. Kapitan lub sternik mają prawo w trybie natychmiastowym usunąć z rejsu uczniów, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub środków odurzających. Rodzice usuniętego ucznia muszą w trybie pilnym odebrać dziecko z rejsu.

III. Rejs morski

 1. Termin od 02 do 06 czerwca 2019r:
 2. Miejsce spotkania: 02 czerwca godz. 16 30 – 17 00,Narodowe Centrum Żeglarstwa, Górki Zachodnie,
 3. Jacht morski: typu Dehler 37,  długość ok. 12 m, 9 osobowy,( 3 kabiny 2 osobowe +  3 miejsca w mesie),
 4. Uczestnicy rejsu: 6 uczniów + opiekun ze szkoły oraz 2 osoby kadry żeglarskiej z Jachtklubu Łomianki,
 5. W trakcie rejsu planujemy odwiedzić miejsca, które historycznie związane są z walką o wolność:

–  Muzeum Obrony Wybrzeża na Helu,

– Westerplatte,

–  Europejskie Centrum Solidarności w Gdańsku,

–  przepłyniemy obok Stoczni Gdańskiej,

-weźmiemy udział w imprezach i spotkaniach otwartych związanych z rocznicą 30-lecia wolnych wyborów.

 1. Uczniowie zakwalifikowani na rejs będą przewodnikami po odwiedzanych miejscach,
 2. Składka do kasy jachtowej 60zł/dzień/osobę. Składka zbierana w dniu zaokrętowania.

IV. Rejs śródlądowy

 1. Termin od 10 do 14 czerwca 2019r:
 2. Miejsce spotkania: 10 czerwca do godz. 12 00 , Przystań „Skarbek”, ul. Melchiora Wańkowicza 12, Iława,
 3. Jacht śródlądowy: typu Phobos 24, 6 osobowy,
 4. Uczestnicy rejsu: 3 -4 uczniów + opiekun ze szkoły oraz 1 osoba kadry żeglarskiej z Jachtklubu Łomianki,
 5. W trakcie rejsu odbędą się spotkania z przedstawicielami lokalnej społeczności na temat zmian jakie tam zaszły i jak oni postrzegają swoją wolność w obliczu zmian ustrojowych.
 6. Składka do kasy jachtowej 50zł/dzień/osobę. Składka zbierana w dniu zaokrętowania.

V. Dodatkowe pytania.

 1. Drogą mailową na adres jkl.anv@wp.pl. W tytule wiadomości proszę podać Różne oblicza wolności.
 2. Telefonicznie : 515 12 64 46

VI. Sprawy organizacyjne.

 • Oświadczenie o zgodzie na udostępnianie wizerunku. Pobierz zgodę (klik)
 • . Zgodnie z art.13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie Jachtklub Łomianki z siedzibą w Łomiankach (05-092), ul. Wiejska 12A;
 2. W Stowarzyszeniu Jachtklub Łomianki nie został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych Osobowych, Prosimy o kierowanie wszelkiej korespondencji w zakresie ochrony danych osobowych na dres wskazany w punkcie pierwszym lub drogą elektroniczną na adres: jkl.anv@wp.pl;
 3. Pani/Pana oraz syna/córki/podopiecznego dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 4. Pani/Pana oraz syna/córki/podopiecznego dane osobowe będą udostępniane podmiotom i osobom współpracującym z administratorem danych przy realizacji działań statutowych Stowarzyszenia Jachtklub Łomianki;
 5. Pani/Pana oraz syna/córki/podopiecznego dane nie będą przekazywane do Państwa trzeciego;
 6. Pani/Pana oraz syna/córki/podopiecznego dane osobowe będą przechowywane przez czas zgodny z obowiązującymi przepisami prawa;
 7. Posiada Pani/ Pan prawo do dostępu do swoich danych oraz danych syna/córki/podopiecznego ich sprostowania, usuwania, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;
 8. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana oraz syna/córki/podopiecznego narusza przepisy ogólnego rozporządzenia ochrony danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016;
 9. Podanie danych przez Panią/Pana oraz syna/córki/podopiecznego jest dobrowolne jednak niezbędne do przyjęcia syna/córki/podopiecznego na zajęcia żeglarstwa.
 10. Pani/Pana oraz syna/córki/podopiecznego dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również nie będą przetwarzane w formie profilowania.