Kurs szkoleniowy na stopień Nauczyciel Żeglowania PZŻ

 Tarnobrzeski Okręgowy Związek Żeglarski   przy wsparciu  Stowarzyszenia Jachtklub Łomianki,   organizuje kurs  zakończony egzaminem na stopień Nauczyciela Żeglowania PZŻ.  Kurs organizowany jest  według aktualnego  systemu  kształcenia kadry szkoleniowej PZŻ w sporcie powszechnym. Nr kursu ogłoszonego na stronie PZŻ 19/NŻ/2019.

 

W roku 2019  został zlikwidowany stopień Młodszego Instruktora Żeglarstwa PZŻ i zastąpiony  Nauczycielem Żeglowania PZŻ.

 

Uprawnienia Nauczyciela Żeglowania PZŻ:

 

 1. Praktycznego nauczania żeglarstwa w ramach zorganizowanego szkolenia na stopnie żeglarskie do posiadanego stopnia włącznie, pod nadzorem KWŻ,

 

 1. Prowadzenia teoretycznych i praktycznych zajęć ogólnożeglarskich.

 

Do kształcenia na stopień Nauczyciela Żeglowania PZŻ może być dopuszczona która:

1) ukończyła 18 lat,

2) posiada co najmniej średnie wykształcenie,

3) posiada stopień żeglarza jachtowego lub wyższy stopień żeglarski,

4) zdała z wynikiem pozytywnym sprawdzian dopuszczający z wiedzy teoretycznej i umiejętności manewrowania jachtem pod żaglami i na silniku w zakresie odpowiadającym egzaminowi na patent żeglarza jachtowego,

5) posiada umiejętność pływania potwierdzoną odpowiednim dokumentem albo oświadczeniem własnym

 

PROGRAM SZKOLENIANA STOPIEŃ NAUCZYCIELA ŻEGLOWANIA PZŻ

 1. Teoria nauczania wykład 2 godz.
 2. Rola i zadania nauczyciela.konwersatorium 2 godz.
 3. Formy i metody nauczania konwersatorium 2 godz.
 4. Prowadzenie zajęć w żeglarstwie powszechnym. wykład 2 godz. ćwiczenia3 godz.
 5. Przepisy państwowe i związkowe PZŻ wykład 1 godz.
 6. Zagadnienia ogólnożeglarskie. wykład, seminarium 2 godz.
 7. Teoria żeglowania.wykład i seminarium 3godz.
 8. Manewrowanie jachtem żaglowym. Wykład i seminarium 3godz.
 9. Doskonalenie i unifikacja techniki manewrowania jachtem żaglowym. Ćwiczenia praktyczne 14 godz.
 10. Metodyka prowadzenia szkolenia na jachtach żaglowych. Wykład 4godz. ćwiczenia praktyczne 25 godz.
 11. Bezpieczeństwo w żeglarstwie powszechnym. wykład / seminarium 3 godz.

RAZEM: zajęcia teoretyczne: 20 godz. ćwiczenia praktyczne:46 godz.

 

Termin i charakter kursu.

Zajęcia teoretyczne i  praktyczne  prowadzone będą w systemie codziennym od 30 sierpnia do 08 września.

Przygotowanie kursantów do sprawdzianu z wiedzy teoretycznej i umiejętności manewrowania jachtem na żaglach i silniku, Zalew Zegrzyński , 30 sierpnia 2019r

Sprawdzian: Zalew Zegrzyński, w dniu 31 sierpnia 2019r

Zajęcia praktyczne:

 • Zalew Zegrzyński od 31 sierpnia do dnia 05 września  2019 roku
 • Jezioro Tarnobrzeg ( wyjazd do Tarnobrzega) w dniach 6 i 7 września 2019r.

 

Egzamin: dnia 08 września na jeziorze Tarnobrzeg w Tarnobrzegu.

 

Dokładny terminarz zajęć  uzgodnimy z uczestnikami w dniu 31 sierpnia 2019r.

 

Kierownik Wyszkolenia Żeglarskiego  (KWŻ):

Maciej Mickiewicz, kapitan jachtowy, Instruktor Żeglarstwa  PZŻ, Instruktor Sportu w dyscyplinie Żeglarstwo i Sporty Motorowodne,   tel. 515 12 64 46

 

Koszt udziału w szkoleniu

 1.  Dla członków Stowarzyszenia Jachtklub Łomianki i wszystkich pozostałych osób lub firm wspierających naszą działalność statutową  – 880 zł.
 2. Podany koszt szkolenia obejmuje zakwaterowanie w marinie Tarnobrzeg bez kosztów wyżywienia, dojazdów na zajęcia i egzaminu.

 

 

Dodatkowe pytania i zapisy:

Drogą mailową na adres: jkl.anv@wp.pl, lub telefonicznie 515 12 64 46.