Prośba o wsparcie naszych działań

Szanowni Państwo

Stowarzyszenie Jachtklub Łomianki jest organizacją non profit. Zajęcia, relacje uczestników oraz historię naszej działalności zamieszczamy na stronie internetowej www.jkl.waw.pl lub Facebooku ww.facebook.com/jachtklublomianki.

 

Obecnie realizujemy projekty:
Szkoła Żeglarstwa – w ramach tego projektu prowadzimy pływania rekreacyjnie, szkolimy uczestników zajęć w celu zdobycia przez nich umiejętności i uprawnień żeglarskich w zakresie żeglarstwa śródlądowego i morskiego. Projekt realizowany od roku 2011,

Akademia Młodego Żeglarza– zajęcia żeglarskie dla dzieci w wieku od 6 do 14 lat. W zajęciach mogą uczestniczyć rodzice z dziećmi. Projekt realizowany od roku 2016,

Żeglarstwo jako sposób na przeciwdziałanie patologiom społecznym – zajęcia skierowane są głównie do młodzieży w wieku od 14 do 26 lat oraz dla osób starszych , które znalazły się na tak zwanym „zakręcie życiowym”. Mają na celu kształtować pozytywne relacje w grupie, otwartość i tolerancję, wiarę we własne możliwości , dążenie do celu, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i uzależnieniom. Projekt realizowany od roku 2012r.

Żagle dla Seniora – zajęcia przeznaczone są dla seniorów ( wiek 60+), oraz seniorów z wnukami. Projekt rozpoczęty w roku 2019.

Morze ci pomoże– projekt rozpoczęty w roku 2019, który jest skierowany do dzieci i młodzieży z domów dziecka oraz rodzin najuboższych i patologicznych, w którym dzieci mają znikome szanse już na początku swego życia. Patronat medialny nad tym projektem objęła TVP3.

Staramy się aby udział w zajęciach był bezpłatny oraz skierowany do wszystkich grup wiekowych i społecznych. Nie chcemy aby czynnik finansowy ograniczał dostęp do zajęć osobom z rodzin gorzej sytuowanych.

Dlatego zwracamy się do Państwa z prośbą o wsparcie finansowe naszych projektów.
Wpłaty dowolnej kwoty prosimy kierować na konto Stowarzyszenia Jachtklub Łomianki:
Mazowiecki Bank Spółdzielczy 27 8009 0007 0015 0949 2001 0001
z dopiskiem: Wpłata na cele statutowe.

Prosimy też o rozważenie możliwości pozostania Członkiem Wspierającym Jachtklub Łomianki. Daje to szereg przywilejów określonych w Statucie dostępnym na stronie internetowej www.jkl.waw.pl.
Telefon kontaktowy 515 12 64 46.

Z poważaniem
Komandor Klubu, kpt.j. Maciej Mickiewicz