Dla mieszkańców Gminy Łomianki. Wakacyjne rejsy rekreacyjne po Jeziorze Dziekanowskim

Zajęcia realizowane w ramach projektu „Żeglarstwo jako sposób na przeciwdziałanie patologiom społecznym”, który jest współfinansowany przez Gminę Łomianki.

 

W ramach tego projektu wykorzystujemy zajęcia oparte na żeglarstwie do kształtowania wśród uczestników:

 • wiary w poczucie własnej wartości,
 • odpowiedzialności i otwartości na nowe wyzwania i ludzi,
 • konsekwencji w dążeniu do celu,
 • ukazujemy jak hobby może skutecznie przeciwdziałać różnym przejawom patologii.

Zajęcia przeznaczone są dla  wszystkich zainteresowanych osób z terenu Miasta i Gminy Łomianki. Od uczestników nie wymagamy doświadczenia żeglarskiego.

Pragniemy również zainteresować Państwa żeglarstwem jako formą spędzania czasu wolnego oraz umożliwić  aktywny wypoczynek w okresie wakacyjnym.

 

Harmonogramy zajęć:

Jezioro  Dziekanowskie, udział w zajęciach bezpłatny, miejsce spotkania przy  pomoście  ( mapka poniżej tekstu):

MiesiącDataGodzinaWolne miejscaSternik prowadzący zajęciaTel. do sternika
Czerwiec25 czwartek10 00- 12 30Brak
Mikołaj
12 30 – 15 00Brak
26 piątek10 00 – 12 30Brak
Oliwia
12 30 – 15 00Brak
Lipiec02 czwartek10 00 – 12 30Brak
Jakub
12 30 – 15 00Brak
09 czwartek10 00 – 12 30Brak
Ania
12 30 – 15 00Brak
10 piątek10 00 – 12 30Brak
Bartosz
12 30 – 15 00Brak
15 środa10 00 – 12 30BrakMikołaj519156956
12 30 – 15 00Brak
16 czwartek10 00 – 12 30Brak
Kamil667706122
12 30 – 15 00Brak
19  niedziela10 00 – 12 30BrakKamil667706122
12 30 – 15 00Brak
22 środa10 00 – 12 30BrakKrystian570920100
12 30 – 15 00Brak
25  sobota10 00 – 12 304Krystian570920100
12 30 – 15 004

Zgłoszenia na zajęcia.

 • Drogą mailową na adres jkl.anv@wp.pl. W zgłoszeniu udziału w zajęciach proszę podać:  datę i godzinę zajęć, ile osób, w jakim wieku, itp.

Sprawy organizacyjne.

 • W celu zapisania się na zajęcia należy wybrać wolny termin zajęć i  wysłać maila  na adres podany w ogłoszeniu, podając liczbę osób, termin zajęć i telefon kontaktowy do osoby, która będzie uczestniczyć w zajęciach.  W korespondencji zwrotnej otrzymacie Państwo potwierdzenie udziału w zajęciach.
 • Rejsy rekreacyjne po Jeziorze Dziekanowskim odbywać się będą na jachcie typu Omega,
 • O rezygnacji z udziału w zajęciach prosimy poinformować sternika prowadzącego zajęcia,
 • Osoby niepełnoletnie, które będą same uczestniczyć w zajęciach (bez rodziców), na pierwsze zajęcia muszą dostarczyć zgodę rodziców. Bez zgody rodziców nie dopuścimy do udziału w zajęciach Zgoda rodziców (kliknij aby pobrać)  – zgodę należy pobrać, wydrukować, podpisać.
 • Dojazd i powrót z zajęć każda osoba organizuje we własnym zakresie,
 • Na jachcie, w trakcie jednych zajęć praktycznych, nie może przebywać więcej niż 4 – 5 uczestników + instruktor,
 • W przypadku niekorzystnych warunków pogodowych lub zdarzeń losowych utrudniających przeprowadzenie zajęć, termin zajęć zostanie zmieniony. W takiej sytuacji sternik prowadzący zajęcia ustali z Państwem nowy termin zajęć,
 • Podczas zapisów decyduje kolejność zgłoszeń.
 • Szczegóły organizacyjne dotyczące sesji wyjazdowych będą uzgadniane indywidualnie z osobami zainteresowanymi.
 • Uczestników zajęć prosimy o wypełnienie ankiety: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=DQSIkWdsW0yxEjajBLZtrQAAAAAAAAAAAAN__q0DmqdUQldPVEdXSUEwR0tONFZTVVFDOTZMNkdURS4u
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie Jachtklub Łomianki z siedzibą w Łomiankach (05-092), ul. Wiejska 12A;
 2. W Stowarzyszeniu Jachtklub Łomianki nie został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych Osobowych, Prosimy o kierowanie wszelkiej korespondencji w zakresie ochrony danych osobowych na dres wskazany w punkcie pierwszym lub drogą elektroniczną na adres: anv@wp.pl;
 3. Pani/Pana oraz syna/córki/podopiecznego dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 4. Pani/Pana oraz syna/córki/podopiecznego dane osobowe będą udostępniane podmiotom i osobom współpracującym z administratorem danych przy realizacji działań statutowych Stowarzyszenia Jachtklub Łomianki;
 5. Pani/Pana oraz syna/córki/podopiecznego dane nie będą przekazywane do Państwa trzeciego;
 6. Pani/Pana oraz syna/córki/podopiecznego dane osobowe będą przechowywane przez czas zgodny z obowiązującymi przepisami prawa;
 7. Posiada Pani/ Pan prawo do dostępu do swoich danych oraz danych syna/córki/podopiecznego ich sprostowania, usuwania, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;
 8. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana oraz syna/córki/podopiecznego narusza przepisy ogólnego rozporządzenia ochrony danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016;
 9. Podanie danych przez Panią/Pana oraz syna/córki/podopiecznego jest dobrowolne jednak niezbędne do przyjęcia syna/córki/podopiecznego na zajęcia żeglarstwa.
 10. Pani/Pana oraz syna/córki/podopiecznego dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również nie będą przetwarzane w formie profilowania.

Miejsca postoju jachtu;