Dla mieszkańców Gminy Stare Babice. Miniwyprawa Żeglarska.

 Zajęcia realizowane w ramach projektu „Żeglarstwo jako sposób na przeciwdziałanie patologiom społecznym”, który jest współfinansowany przez Gminę Stare Babice.

W pierwszej połowie sierpnia przeprowadzimy dwa trzydniowe rejsy jachtem żaglowym  po jeziorze Nidzkim, z noclegiem na jachcie – miniwyprawy żeglarskie. Dokładny plan rejsu zostanie ustalony z uczestnikami rejsu jednak decydującym kryterium będą warunki hydrometeorologiczne i umiejętności załogi.

Jacht: typu Solina 800 o nazwie INNA, wyposażony w:  silnik zaburtowy Yamaha, środki ratunkowe i asekuracyjne, kuchenkę gazową, lodówkę , toaletę chemiczną, instalację wodną, elektryczną, gazową, ogrzewanie typu WEBASTO, pełnie wyposażenie kambuzowe (kuchenne) dla 8 osób. Na jachcie znajdują się 2 zamykane kabiny 2 osobowe i 3 -4 miejsca do spania w mesie.

Początek i koniec rejsu: Ruciane Nida przystań OTW PTTK,  al. Wczasów 17. Spotkanie załogi przy jachcie na przystani PTTK w Rucianem Nida. Zaokrętowanie pierwszego dnia rejsu do godz. 12 00, wyokrętowanie ostatniego dnia rejsu do godz. 12 00.

Terminy rejsu i wolne miejsca:

 I termin:  od 31 lipca  do 03  sierpnia, brak wolnych miejsc.

II termin: od 06do 09 sierpnia, brak wolnych miejsc.

Koszty: Uczestnicy pokrywają tylko koszty bytowe ( jedzenie, paliwo do silnika, opłaty portowe)  w formie wspólnej składki do kasy jachtowej. Składka wynosi 30 zł/dzień/osobę. Składka pobierana jest w dniu zaokrętowania i rozliczana po rejsie. Kwota nie wydana podlega zwrotowi.

Kto może wziąć udział: Osoby z terenu Gminy Stare Babice w wieku pomiędzy 18 a 24 rokiem życia oraz rodziny z dziećmi w wieku 7-17 lat. Podczas rekrutacji pierwszeństwo będą miały  osoby wytypowane przez Szkoły i Ośrodek Pomocy Społecznej.

Zapisy i dodatkowe informacje:

 • Drogą mailową na adres jkl.anv@wp.pl. W tytule wiadomości proszę wpisać: “Stare Babice Miniwyprawa  żeglarska”,
 • Telefonicznie: 515 12 64 46,
 • Decyduje kolejność zgłoszeń.

Zdjęcie jachtu

Sprawy organizacyjne.

 • W celu zapisania się na rejs należy wybrać wolny termin  i  wysłać maila  na adres podany w ogłoszeniu, podając liczbę osób, termin i telefon kontaktowy do osoby, która będzie brać udział w zajęciach.  W korespondencji zwrotnej otrzymacie Państwo potwierdzenie udziału w rejsie.
 • Prosimy o punktualne stawienie się w miejscu spotkania,
 • O rezygnacji z udziału w rejsie prosimy poinformować sternika prowadzącego zajęcia możliwie najszybciej jak to będzie możliwe ,
 • Uczestnicy rejsu mają obowiązek uczestniczyć w zajęciach  teoretycznych z psychologiem,
 • Uczestnicy rejsu muszą zabrać ze sobą śpiwory do spania oraz prześcieradła do położenia na materacach jachtowych,
 • Dojazd i powrót z rejsu każda osoba organizuje we własnym zakresie,
 • Na jachcie, w trakcie jednych zajęć praktycznych, nie może przebywać więcej niż 6 uczestników + sternik,
 • Przebieg rejsu zostanie dopasowany do warunków pogodowych i predyspozycji załogi. W przypadku niekorzystnych warunków pogodowych lub zdarzeń losowych utrudniających przeprowadzenie zajęć, termin zajęć może zostać  zmieniony. W takiej sytuacji sternik prowadzący zajęcia ustali z Państwem nowy termin zajęć,
 • Od uczestników zajęć nie wymagamy doświadczenia żeglarskiego.
 • Przebieg zajęć będziemy dokumentować fotograficznie. Oświadczenie o zgodzie na udostępnianie wizerunku. Oświadczenia rodziców (kliknij aby pobrać)
 • Uczestników zajęć prosimy o wypełnienie ankiety: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=DQSIkWdsW0yxEjajBLZtrQAAAAAAAAAAAAN__q0DmqdUQldPVEdXSUEwR0tONFZTVVFDOTZMNkdURS4u
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie Jachtklub Łomianki z siedzibą w Łomiankach (05-092), ul. Wiejska 12A;
 2. W Stowarzyszeniu Jachtklub Łomianki nie został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych Osobowych, Prosimy o kierowanie wszelkiej korespondencji w zakresie ochrony danych osobowych na dres wskazany w punkcie pierwszym lub drogą elektroniczną na adres: anv@wp.pl;
 3. Pani/Pana oraz syna/córki/podopiecznego dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 4. Pani/Pana oraz syna/córki/podopiecznego dane osobowe będą udostępniane podmiotom i osobom współpracującym z administratorem danych przy realizacji działań statutowych Stowarzyszenia Jachtklub Łomianki;
 5. Pani/Pana oraz syna/córki/podopiecznego dane nie będą przekazywane do Państwa trzeciego;
 6. Pani/Pana oraz syna/córki/podopiecznego dane osobowe będą przechowywane przez czas zgodny z obowiązującymi przepisami prawa;
 7. Posiada Pani/ Pan prawo do dostępu do swoich danych oraz danych syna/córki/podopiecznego ich sprostowania, usuwania, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;
 8. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana oraz syna/córki/podopiecznego narusza przepisy ogólnego rozporządzenia ochrony danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016;
 9. Podanie danych przez Panią/Pana oraz syna/córki/podopiecznego jest dobrowolne jednak niezbędne do przyjęcia syna/córki/podopiecznego na zajęcia żeglarstwa.
 10. Pani/Pana oraz syna/córki/podopiecznego dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również nie będą przetwarzane w formie profilowania.