Dla mieszkańców Gminy Stare Babice.  Wakacyjne rejsy po Jeziorze Dziekanowskim

 Zajęcia realizowane w ramach projektu „Żeglarstwo jako sposób na przeciwdziałanie patologiom społecznym”, który jest współfinansowany przez Gminę Stare Babice.

 W ramach tego projektu wykorzystujemy zajęcia oparte na żeglarstwie do kształtowania wśród uczestników:

 • wiary w poczucie własnej wartości,
 • odpowiedzialności i otwartości na nowe wyzwania i ludzi,
 • konsekwencji w dążeniu do celu,
 • ukazujemy jak hobby może skutecznie przeciwdziałać różnym przejawom patologii.

Zajęcia w formie rejsów z elementami nauki żeglowania i zabawy, kierujemy głównie do rodzin dziećmi w wieku od 7-17 lat jak również do samych dzieci i młodzieży oraz innych osób z terenu Gminy Stare Babice.  Od uczestników nie wymagamy doświadczenia żeglarskiego.

Pragniemy również zainteresować Państwa żeglarstwem jako formą spędzania czasu wolnego oraz umożliwić  aktywny wypoczynek w okresie wakacyjnym.

Harmonogramy zajęć:

Jezioro  Dziekanowskie, udział w zajęciach bezpłatny, miejsce spotkania przy  pomoście  ( mapka poniżej):

MiesiącDataGodzinaWolne miejscaSternik prowadzący zajęciaTel. do sternika
Lipiec12 niedziela10 00 – 12 30brak miejscMikołaj519156956
12 30 – 15 00brak miejsc
18 sobota10 00 – 12 30 brak miejscBartek721 404 810
12 30 – 15 00brak miejsc
26 niedziela10 00 – 12 30brak miejscBartek721 404 810
12 30 – 15 00brak miejsc

Dodatkowe informacje i zapisy na zajęcia.

 • Drogą mailową na adres jkl.anv@wp.pl. W tytule wiadomości proszę wpisać: Stare Babice rejsy po j. Dziekanowskim,
 • Telefonicznie: 515 12 64 46

Jak trafić do pomostu z zacumowanym jachtem

Jacht

Sprawy organizacyjne.

 • W celu zapisania się na rejs należy wybrać wolny termin  i  wysłać maila  na adres mailowy  podany w ogłoszeniu, podając liczbę osób, termin i telefon kontaktowy do osoby, która będzie brać udział w zajęciach.  W korespondencji zwrotnej otrzymacie Państwo potwierdzenie udziału w rejsie.
 • Rejsy rekreacyjne po Jeziorze Dziekanowskim odbywać się będą na jachcie typu Omega i przeznaczone są dla mieszkańców Gminy Stare Babice,
 • O rezygnacji z udziału w zajęciach prosimy poinformować sternika prowadzącego zajęcia,
 • Osoby niepełnoletnie, które będą same uczestniczyć w zajęciach (bez rodziców), na pierwsze zajęcia muszą dostarczyć zgodę rodziców. Bez zgody rodziców nie dopuścimy do udziału w zajęciach. Oświadczenie zgoda rodziców (kliknij aby pobrać) – zgodę należy pobrać, wydrukować, podpisać.
 • Dojazd i powrót z zajęć każda osoba organizuje we własnym zakresie,
 • Na jachcie, w trakcie jednych zajęć praktycznych, nie może przebywać więcej niż 4 – 5 uczestników + instruktor,
 • W przypadku niekorzystnych warunków pogodowych lub zdarzeń losowych utrudniających przeprowadzenie zajęć, termin zajęć zostanie zmieniony. W takiej sytuacji sternik prowadzący zajęcia ustali z Państwem nowy termin zajęć,
 • Podczas zapisów decyduje kolejność zgłoszeń.
 • Przebieg zajęć będziemy dokumentować fotograficznie. Oświadczenie o zgodzie na udostępnianie wizerunku. Oświadczenia rodziców (kliknij aby pobrać)
 • Uczestników zajęć prosimy o wypełnienie ankiety: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=DQSIkWdsW0yxEjajBLZtrQAAAAAAAAAAAAN__q0DmqdUQldPVEdXSUEwR0tONFZTVVFDOTZMNkdURS4u
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie Jachtklub Łomianki z siedzibą w Łomiankach (05-092), ul. Wiejska 12A;
 2. W Stowarzyszeniu Jachtklub Łomianki nie został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych Osobowych, Prosimy o kierowanie wszelkiej korespondencji w zakresie ochrony danych osobowych na dres wskazany w punkcie pierwszym lub drogą elektroniczną na adres: anv@wp.pl;
 3. Pani/Pana oraz syna/córki/podopiecznego dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 4. Pani/Pana oraz syna/córki/podopiecznego dane osobowe będą udostępniane podmiotom i osobom współpracującym z administratorem danych przy realizacji działań statutowych Stowarzyszenia Jachtklub Łomianki;
 5. Pani/Pana oraz syna/córki/podopiecznego dane nie będą przekazywane do Państwa trzeciego;
 6. Pani/Pana oraz syna/córki/podopiecznego dane osobowe będą przechowywane przez czas zgodny z obowiązującymi przepisami prawa;
 7. Posiada Pani/ Pan prawo do dostępu do swoich danych oraz danych syna/córki/podopiecznego ich sprostowania, usuwania, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;
 8. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana oraz syna/córki/podopiecznego narusza przepisy ogólnego rozporządzenia ochrony danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016;
 9. Podanie danych przez Panią/Pana oraz syna/córki/podopiecznego jest dobrowolne jednak niezbędne do przyjęcia syna/córki/podopiecznego na zajęcia żeglarstwa.
 10. Pani/Pana oraz syna/córki/podopiecznego dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również nie będą przetwarzane w formie profilowania.