Dla mieszkańców Gminy Łomianki. Zajęcia doskonalące manewrowanie jachtem żaglowym.

Zajęcia stanowią część  projektu  Szkoła Żeglarstwa, który jest współfinansowany przez Gminę Łomianki. Zajęcia przeznaczone są dla wszystkich zainteresowanych osób z terenu Miasta i  Gminy Łomianki i organizacji pozarządowych działających na rzecz Gminy Łomianki. Zajęcia praktyczne prowadzone pod nadzorem Instruktora. Mają na celu nauczanie manewrowania jachtem żaglowym oraz przygotowanie do samodzielnego prowadzenia jachtu po wodach śródlądowych.

Jezioro  Dziekanowskie, jacht typu Omega, miejsce spotkania przy  pomoście

Lp.DataDzień

tygodnia

Godziny zajęćWolne miejscaUwagi
111.06czwartek 10 00 – 14 00brak
229.06poniedziałek10 00 – 12 00brak

Mazury, jacht typu Solina 800, miejsce spotkania OTW PTTK Ruciane Nida, al. Wczasów 17

Lp.DataDzień

tygodnia

Godziny zajęćWolne miejscaTel. do kontaktu
128 – 31.05czwartek-niedziela09 – 19brak515 12 64 46
204-06 .08wtorek – czwartek09 – 19brak

Zgłoszenia na zajęcia.

 • Drogą mailową na adres anv@wp.pl. W tytule wiadomości proszę podać nazwę szkolenia i miejsce.

Sprawy organizacyjne.

 • Uczestnicy ponoszą koszty transportu na zajęcia,
 • Osoby niepełnoletnie, które będą same uczestniczyć w zajęciach (bez rodziców), na pierwsze zajęcia muszą dostarczyć zgodę rodziców. Bez zgody rodziców nie dopuścimy do udziału w zajęciach. Zgoda rodziców ( kliknij)  – zgodę należy pobrać, wydrukować, podpisać.
 • Dojazd i powrót dzieci z zajęć obciąża rodziców,
 • Ilość miejsc ograniczona. Podczas zapisów decyduje kolejność zgłoszeń.
 • Oświadczenie o zgodzie na udostępnianie wizerunku. Pobierz zgodę (klik)
 • Zgodnie z art.13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r informujemy, iż:
 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie Jachtklub Łomianki z siedzibą w Łomiankach (05-092), ul. Wiejska 12A;
 • W Stowarzyszeniu Jachtklub Łomianki nie został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych Osobowych, Prosimy o kierowanie wszelkiej korespondencji w zakresie ochrony danych osobowych na dres wskazany w punkcie pierwszym lub drogą elektroniczną na adres: anv@wp.pl;
 • Pani/Pana oraz syna/córki/podopiecznego dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 • Pani/Pana oraz syna/córki/podopiecznego dane osobowe będą udostępniane podmiotom i osobom współpracującym z administratorem danych przy realizacji działań statutowych Stowarzyszenia Jachtklub Łomianki;
 • Pani/Pana oraz syna/córki/podopiecznego dane nie będą przekazywane do Państwa trzeciego;
 • Pani/Pana oraz syna/córki/podopiecznego dane osobowe będą przechowywane przez czas zgodny z obowiązującymi przepisami prawa;
 • Posiada Pani/ Pan prawo do dostępu do swoich danych oraz danych syna/córki/podopiecznego ich sprostowania, usuwania, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;
 • Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana oraz syna/córki/podopiecznego narusza przepisy ogólnego rozporządzenia ochrony danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016;
 • Podanie danych przez Panią/Pana oraz syna/córki/podopiecznego jest dobrowolne jednak niezbędne do przyjęcia syna/córki/podopiecznego na zajęcia żeglarstwa.
 • Pani/Pana oraz syna/córki/podopiecznego dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również nie będą przetwarzane w formie profilowania.