Kurs na stopień żeglarza jachtowego edycja jesienna

Zbieramy fundusze na działalność statutową.  Dla osób, które nas wspomogą przygotowaliśmy bardzo atrakcyjną  ofertę.

Dla osób, które przekażą na naszą działalność statutową, kwotę  w wysokości minimum  900,00 zł, oferujemy jako jeden pakiet:

 • kurs teoretyczny i praktyczny  na stopień żeglarza jachtowego,
 • udostępniamy za darmo do końca sezonu 2021 i  2022, jacht typu Omega na jeziorze Dziekanowskim,
 • proponujemy bezpłatne uczestnictwo we wszystkich szkoleniach teoretycznych organizowanych przez Stowarzyszenie Jachtklub Łomianki w roku 2021 i 2022.

Kurs i egzamin na stopień żeglarza jachtowego:

 • zajęcia praktyczne odbywać się będą w systemie weekendowym, w terminie sierpień – wrzesień 2021 roku,
 • Uczestników  zajęć praktycznych będą pływać w grupach 3-4 osobowych + instruktor,
 • Kurs  rozpoczynamy od zajęć teoretycznych w Łomiankach na ul. Akacjowej 20a  ( w zależności od ograniczeń ze względu na pandemię koronawirusa dopuszczamy zamianę zajęć stacjonarnych na online) w dniach   21 i 22 sierpnia.
 • zajęcia praktyczne odbywać się będą na jachtach:  otwartopokładowym typu Omega na jeziorze Dziekanowskim ,  kabinowych:  typu Phobos 24 na Zalewie Zegrzyńskim i Solina 800 na jeziorze Jeziorak.
 •  Dla każdej grupy uczestników  planujemy 9 zajęć praktycznych + 2 teoretyczne w tym:

– 3 zajęcia na jachcie  typu Omega,  na Jeziorze Dziekanowskim (koło Łomianek)

– 3 zajęcia   na jachcie typu Phobos 24,  na Zalewie Zegrzyńskim,

-2 zajęcia na jachcie typu Solina 800 na jeziorze Jeziorak,

– 1 dzień samodzielnego pływania pod okiem instruktora na jachcie typu Omega, na j. Dziekanowskim,

 •  Egzamin  odbędzie się:

– teoretyczny w Łomiankach na ul Akacjowej 20a,

– praktyczny na Jeziorze Dziekanowskim  .

 • zajęcia praktyczne na Jeziorze Dziekanowskim i Zalewie Zegrzyńskim trwać będą  od godz. 09 00 do ok. godz. 17 00 ,  zbiórka przy jachcie 10-15 minut przed rozpoczęciem zajęć. W przypadku niekorzystnych warunków pogodowych zajęcia będą  odrabiane w innym terminie. Nowy termin zajęć uczestnicy uzgadniają z instruktorem prowadzącym zajęcia.
 • sesja wyjazdowa na jezioro Jeziorak trwać będzie od 24 do 26 września. Jacht znajduje się na terenie   Przystani Skarbek, pomost C ,miejsce 36. Adres:  ul. Melchiora Wańkowicza 12a, Iława.
 • wpłatę na cele statutowe należy dokonać w ratach dowolnej wielkości lub jednorazowo do dnia rozpoczęcia kursu, na konto :

Stowarzyszenie Jachtklub Łomianki
ul.Wiejska 12a, 05-092 Łomianki
Mazowiecki Bank Spółdzielczy w Łomiankach
27 8009 0007 0015 0949 2001 0001.

W tytule wpłaty proszę podać :  Wpłata na cele statutowe oraz imię i nazwisko osoby wpłacającej.

 • dodatkowe koszty to: opłata za egzamin, za wydanie patentu, koszty dojazdu na zajęcia.

 

Sprawy organizacyjne i  konsultacje online  będą ustalane w korespondencji mailowej bezpośrednio z uczestnikami zajęć.

 

Szkolenie praktyczne:

*kolorem czerwonym zaznaczone są dni samodzielnego pływania.

Lp.AkwenI GrupaII Grupa
1Jezioro DziekanowskieSierpień

 

Wrzesień

 28, 29

 

18, 19*

Wrzesień

 

Październik

04, 05

 

02, 03*

2.Zalew Zegrzyński

wrzesień

 

 

04, 05, 11, 

 

 

 

Wrzesień

 

 

12, 18, 19

 

3.Sesja wyjazdowa J. Jeziorak

( sesja wyjazdowa z noclegiem na jachcie, przyjazd w piątek po pracy wyjazd w niedzielę w godzinach popołudniowych)

Wrzesień

24-26

Wrzesień

24-26

 

Brak wolnych miejsc

Egzamin na Patent Żeglarza Jachtowego

teoretyczny: 17 października (niedziela):  od godz. 10-13,00,  Łomianki ul. Akacjowa 20a

praktyczny: 17  października (niedziela), od godz. 14 tej, Jezioro Dziekanowskie

Zapisy i dodatkowe pytania:

Drogą elektroniczną na adres: jkl.anv@wp.pl, telefonicznie: 515 12 64 46. Ilość miejsc ograniczona.

Patent żeglarza jachtowego uprawnia do:

 • prowadzenia jachtów żaglowych bez lub z pomocniczym napędem mechanicznym po wodach śródlądowych,
 • o długości kadłuba do 12 m po morskich wodach wewnętrznych oraz pozostałych wodach morskich w strefie do 2 Mm od brzegu, w porze dzienne.

Patent żeglarza jachtowego może uzyskać osoba, która: 

 • ukończyła 14 rok życia,
 • zdała egzamin z posiadanej wiedzy i umiejętności

Sprawy organizacyjne.

 • O rezygnacji z udziału w zajęciach prosimy poinformować sternika prowadzącego zajęcia,
 • Osoby niepełnoletnie, które będą same uczestniczyć w zajęciach (bez rodziców), na pierwsze zajęcia muszą dostarczyć zgodę rodziców. Bez zgody rodziców nie dopuścimy do udziału w zajęciach. Pobierz zgodę http://jkl.waw.pl/wp-content/uploads/2018/12/O%C5%9Bwiadczenie-zgoda-rodzic%C3%B3w.pdf
 • zgodę należy pobrać, wydrukować, podpisać.
 • Dojazd i powrót z zajęć każda osoba organizuje we własnym zakresie,
 • W przypadku niekorzystnych warunków pogodowych lub zdarzeń losowych utrudniających przeprowadzenie zajęć, termin zajęć zostanie zmieniony. W takiej sytuacji sternik prowadzący zajęcia ustali z Państwem nowy termin zajęć,
 • Podczas zapisów decyduje kolejność zgłoszeń.
 • Szczegóły organizacyjne dotyczące sesji wyjazdowych będą uzgadniane indywidualnie z osobami zainteresowanymi.

Zgodnie z art.13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie Jachtklub Łomianki z siedzibą w Łomiankach (05-092), ul. Wiejska 12A;
 2. W Stowarzyszeniu Jachtklub Łomianki nie został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych Osobowych, Prosimy o kierowanie wszelkiej korespondencji w zakresie ochrony danych osobowych na dres wskazany w punkcie pierwszym lub drogą elektroniczną na adres: anv@wp.pl;
 3. Pani/Pana oraz syna/córki/podopiecznego dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 4. Pani/Pana oraz syna/córki/podopiecznego dane osobowe będą udostępniane podmiotom i osobom współpracującym z administratorem danych przy realizacji działań statutowych Stowarzyszenia Jachtklub Łomianki;
 5. Pani/Pana oraz syna/córki/podopiecznego dane nie będą przekazywane do Państwa trzeciego;
 6. Pani/Pana oraz syna/córki/podopiecznego dane osobowe będą przechowywane przez czas zgodny z obowiązującymi przepisami prawa;
 7. Posiada Pani/ Pan prawo do dostępu do swoich danych oraz danych syna/córki/podopiecznego ich sprostowania, usuwania, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;
 8. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana oraz syna/córki/podopiecznego narusza przepisy ogólnego rozporządzenia ochrony danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016;
 9. Podanie danych przez Panią/Pana oraz syna/córki/podopiecznego jest dobrowolne jednak niezbędne do przyjęcia syna/córki/podopiecznego na zajęcia żeglarstwa.