Kurs szkoleniowy na stopień Nauczyciela Żeglowania PZŻ

KURS SZKOLENIOWY NA STOPIEŃ  NAUCZYCIELA ŻEGLOWANIA PZŻ

 

 Tarnobrzeski Okręgowy Związek Żeglarski   przy wsparciu  Stowarzyszenia Jachtklub Łomianki,   organizuje kurs  zakończony egzaminem na stopień Nauczyciela Żeglowania PZŻ.  Kurs organizowany jest  według aktualnego  systemu  kształcenia kadry szkoleniowej PZŻ w sporcie powszechnym.

W roku 2019  został zlikwidowany stopień Młodszego Instruktora Żeglarstwa PZŻ i zastąpiony  Nauczycielem Żeglowania PZŻ.

 

Uprawnienia Nauczyciela Żeglowania PZŻ:

1) praktycznego i teoretycznego nauczania żeglarstwa w ramach zorganizowanego szkolenia

na stopnie żeglarskie do posiadanego stopnia włącznie, pod nadzorem KWŻ,

2) samodzielnego praktycznego i teoretycznego nauczania żeglarstwa w szkoleniach

indywidualnych realizowanych w formie niezorganizowanej,

3) prowadzenia teoretycznych i praktycznych zajęć ogólnożeglarskich.

Do kształcenia na stopień Nauczyciela Żeglowania PZŻ może być dopuszczona która:

1) ukończyła 18 lat,

2) posiada co najmniej średnie wykształcenie,

3) posiada stopień żeglarza jachtowego lub wyższy stopień żeglarski,

4) zdała z wynikiem pozytywnym sprawdzian dopuszczający z wiedzy teoretycznej i umiejętności manewrowania jachtem pod żaglami i na silniku w zakresie odpowiadającym egzaminowi na patent żeglarza jachtowego,

5) posiada umiejętność pływania potwierdzoną odpowiednim dokumentem albo oświadczeniem własnym

PROGRAM SZKOLENIA NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA ŻEGLOWANIA PZŻ

 1. Teoria nauczania wykład 2 godz.
 2. Rola i zadania nauczyciela.konwersatorium 2 godz.
 3. Formy i metody nauczania konwersatorium 2 godz.
 4. Prowadzenie zajęć w żeglarstwie powszechnym. wykład 2 godz. ćwiczenia3 godz.
 5. Przepisy państwowe i związkowe PZŻ wykład 1 godz.
 6. Zagadnienia ogólnożeglarskie. wykład, seminarium 2 godz.
 7. Teoria żeglowania.wykład i seminarium 3godz.
 8. Manewrowanie jachtem żaglowym. Wykład i seminarium 3godz.
 9. Doskonalenie i unifikacja techniki manewrowania jachtem żaglowym. Ćwiczenia praktyczne 14 godz.
 10. Metodyka prowadzenia szkolenia na jachtach żaglowych. Wykład 4godz. ćwiczenia praktyczne 25 godz.
 11. Bezpieczeństwo w żeglarstwie powszechnym. wykład / seminarium 3 godz.

RAZEM: zajęcia teoretyczne: 20 godz. ćwiczenia praktyczne:46 godz.

 

Termin i charakter kursu.

Zajęcia teoretyczne i  praktyczne  prowadzone będą w systemie mieszanym ( weekendowo codziennym) . Zajęcia zaczną się  04 września a zakończą   egzaminem 10 października.

Sprawdzian z wiedzy teoretycznej i umiejętności manewrowania jachtem na żaglach i silniku, 04 września 2021r.

Zajęcia teoretyczne odbywać się będą w Łomiankach  na ul. Akacjowej 20a w terminach:

– wrzesień : 05, 12, 19

Zajęcia praktyczne: Zegrze Południowe przystań Szanta, jacht Phobos 24 w terminach::

– wrzesień: 24, 25 26

– październik 02,03

Egzamin  10 października 2021r. Teoretyczny w Łomiankach ul. Akacjowa 20a, Praktyczny Zalew Zegrzyński, przystań Szanta. Zegrze Południowe.

 

Kierownik Wyszkolenia Żeglarskiego  (KWŻ):

Maciej Mickiewicz, kapitan jachtowy, Instruktor Żeglarstwa  PZŻ, Instruktor Sportu w dyscyplinie Żeglarstwo i Sporty Motorowodne,   tel. 515 12 64 46

Koszt udziału w szkoleniu

 1.  Dla członków Stowarzyszenia Jachtklub Łomianki i wszystkich pozostałych osób lub firm wspierających naszą działalność statutową  – 950 zł.

 

Dodatkowe pytania i zapisy:

Drogą mailową na adres: jkl.anv@wp.pl, lub telefonicznie 515 12 64 46.