Rok 2022. Wieloetapowy rejs z Wrocławia do Poczdamu

 

Rozpoczynamy nowy projekt pod nazwą:

Eksploracja śródlądowych  akwenów i dróg wodnych w Europie. 

Jest to projekt, który daje możliwość poznania różnych akwenów,  pogłębienia wiedzy i doskonalenia umiejętności żeglowania na nowych akwenach śródlądowych, połączenia żeglarstwa i turystyki, promocji  aktywności  i rozwijania  zainteresowań.

Projekt ten zaczynamy w roku  2022 od  wieloetapowego rejsu z Wrocławia przez Berlin do Poczdamu i z powrotem do Polski.  Zaplanowany  rejs został podzielony na 7 etapów, trwać będzie  65 dni, o łącznej długości trasy ok. 1000 km. Do realizacji rejsów wykorzystamy nasz  jacht klubowy typu Phobos 24, który już  dwukrotnie został sprawdzony podczas  rejsów po Wiśle, a  wymiary jachtu umożliwiają swobodny jego transport drogą lądową.

Zapisy i rekrutacje załóg na poszczególne etapy prowadzą sternicy tych etapów.

Dodatkowe pytania lub zgłoszenia na rejs proszę przesyłać na adres mailowy: jkl.anv@wp.pl

Mapy  dróg wodnych:

 http://informator.wroclaw.rzgw.gov.pl/imap/

https://www.elwis.de/DE/Karte/#

https://mgm.gov.pl/pl/zegluga-srodladowa/srodladowe-drogi-wodne/  Mapa śródlądowych dróg wodnych w Polsce


Plan trasy i podział na etapy:


1. Etap: Cigacice   koło Zielonej Góry – kanał Ostrawa – Sprewa – okoliczne jeziora – przystań Yachthafen Schmöckwitz ( na jeziorze Seddinsee), ok. 200 km, 10 dni,

Termin: 05 – 15 07 2022

Sternik : Michał Czuchryta

Rejs zakończony

Mapy  rejsu:

https://mgm.gov.pl/pl/zegluga-srodladowa/srodladowe-drogi-wodne Mapa śródlądowych dróg wodnych w Polsce

https://www.elwis.de/DE/Karte/#


2. Etap: Yachthafen Schmöckwitz( na jeziorze Seddinsee)- Berlin- okoliczne jeziora – Poczdam, ok. 80 km , 9 dni,

Termin 15 – 24 07 2022

Sternik: Przemysław Dornowski

Rejs zakończony

Mapa trasy rejsu:  https://www.elwis.de/DE/Karte/#


3. Etap: Trasa: Poczdam – Poczdam, długość  trasy ok. 80 km, 7 dni

Termin: 24 – 31 07 2022

Sternik: Małgorzata Koźbiał

Rejs zakończony

Mapa trasy rejsu:  https://www.elwis.de/DE/Karte/#


4. Etap: Poczdam – okoliczne jeziora – Töplic, ok. 80 km, 7 dni

Termin:  31 07 – 07 08  2022

Sternik: Marietta i Łukasz Kokoszka

Rejs zakończony

Mapa trasy rejsu:  https://www.elwis.de/DE/Karte/#


5. Etap: Töplic – okoliczne jeziora – Berlin Spandlu, ok. 80 km, 7 dni

Termin:  07 – 14 08 2022

Sternik: Krzysztof Stańczyk

Rejs w trakcie realizacji

Mapa trasy rejsu:  https://www.elwis.de/DE/Karte/#


6. Etap: Berlin Spandlu- okoliczne jeziora, kanał Ostrawa – Sprewa – Kosztrzyń nad Odrą, ok. 220 km, 10 dni

Termin 14 – 24 08 2022

Sternik: Piotr Kajak

Wolne miejsca: Brak wolnych miejsc

Mapy trasy rejsu:

 https://www.elwis.de/DE/Karte/#

mapa śródlądowych dróg wodnych w Polsce


7. Etap: Kosztrzyń nad Odrą- Warta –  Notecią w kierunku Bydgoszczy  lub  Wartą w kierunku Poznania albo  inną w zależności od stanów szlaków wodnych i decyzji sternika, 200 km , 14 dni

Termin 24 08 – 07 09 2022 

Sternik:  Zygmunt Kostowski

Wolne miejsca: Brak wolnych miejsc

Mapa trasy rejsu: https://mgm.gov.pl/pl/zegluga-srodladowa/srodladowe-drogi-wodne Mapa śródlądowych dróg wodnych w Polsce