Rok 2022. Wieloetapowy rejs z Wrocławia do Poczdamu

Rozpoczynamy nowy projekt pod nazwą:

Eksploracja śródlądowych  akwenów i dróg wodnych w Europie. 

Jest to projekt, który daje możliwość poznania różnych akwenów,  pogłębienia wiedzy i doskonalenia umiejętności żeglowania na nowych akwenach śródlądowych, połączenia żeglarstwa i turystyki, promocji  aktywności  i rozwijania  zainteresowań.

Projekt ten zaczynamy w roku  2022 od  wieloetapowego rejsu z Wrocławia przez Berlin do Poczdamu i z powrotem do Polski.  Zaplanowany  rejs został podzielony na 7 etapów, trwać będzie  68 dni, o łącznej długości trasy ok. 1200 km. Do realizacji rejsów wykorzystamy nasz  jacht klubowy typu Phobos 2, który już  dwukrotnie został sprawdzony podczas  rejsów po Wiśle a  wymiary jachtu umożliwiają swobodny jego transport drogą lądową.

Zanim jacht wypłynie musi być dobrze przygotowany do wyprawy. W okresie od października 2021 r. do maja 2022 r. na jachcie zostaną wykonane liczne prace  w celu dostosowania jednostki do wymogów wyprawy.  Zachęcamy do pomocy.

Wszystkie osoby zainteresowane pracą przy jachcie prosimy o kontakt z  Tadeuszem (adres mailowy:  szeklowy@wp.pl).

Wykaz prac do wykonania jest zamieszczony na:  https://jkl.waw.pl/wp-jkl/praca/

Uwaga: Udział w rejsie wiąże się ze składką na częściowe pokrycie kosztów przygotowania jachtu do wyprawy, kosztów transportu  i innych kosztów organizacyjnych.  Obok każdego etapu podana jest kwota składki  do zapłacenia przez całą załogę na konto klubowe.

I tak jeśli  przy danym etapie podana jest kwota 1000 zł a w rejsie biorą udział 4 osoby to ta kwota przypada  do podziału na całą załogę ( przy 4 osobach wychodzi ok. 250 zł za cały okres).  Wpłatę dokonuje sternik danego etapu na konto klubowe.

Zapisy i rekrutacje załóg na poszczególne etapy prowadzą sternicy tych etapów.

Dodatkowe pytania lub zgłoszenia na rejs proszę przesyłać na adres mailowy: jkl.anv@wp.pl

Mapy  dróg wodnych:

 http://informator.wroclaw.rzgw.gov.pl/imap/

https://www.elwis.de/DE/Karte/#

https://mgm.gov.pl/pl/zegluga-srodladowa/srodladowe-drogi-wodne/  Mapa śródlądowych dróg wodnych w Polsce


Plan trasy i podział na etapy:

  1. Etap: Wrocław – Cigacice   koło Zielonej Góry,  ok. 214km, 11 dni. (składka:  1000 zł)

Termin 24 .06 – 05 07 2022

Sternik: Maciej Mickiewicz

Wolne miejsca:

Mapa trasy rejsu: https://mgm.gov.pl/pl/zegluga-srodladowa/srodladowe-drogi-wodne Mapa śródlądowych dróg wodnych w Polsce


2. Etap: Cigacice   koło Zielonej Góry – kanał Ostrawa – Sprewa – okoliczne jeziora – przystań Yachthafen Schmöckwitz ( na jeziorze Seddinsee), ok. 200 km, 10 dni, (składka: 1000 zł)

Termin: 05 – 15 07 2022

Sternik : Michał Czuchryta

Wolne miejsca:

Mapy  rejsu:

https://mgm.gov.pl/pl/zegluga-srodladowa/srodladowe-drogi-wodne Mapa śródlądowych dróg wodnych w Polsce

https://www.elwis.de/DE/Karte/#


  1. Etap: Yachthafen Schmöckwitz( na jeziorze Seddinsee)- Berlin- okoliczne jeziora – Poczdam, ok. 80 km , 9 dni, (składka: 1500 zł)

Termin 15 – 24 07 2022

Sternik: Przemysław Dornowski

Wolne miejsca:

Mapa trasy rejsu:  https://www.elwis.de/DE/Karte/#


4. Etap: Trasa: Poczdam – Poczdam, długość  trasy ok. 80 km, 7 dni ( rozliczenie w ramach transportu jachtu do Wrocławia)

Termin: 24 – 31 07 2022

Sternik: Małgorzata Koźbiał

Wolne miejsca:

Mapa trasy rejsu:  https://www.elwis.de/DE/Karte/#


5. Etap: Poczdam – okoliczne jeziora – Töplic, ok. 80 km, 7 dni ( składka: 1500 zł)

Termin:  31 07 – 07 08  2022

Sternik: Marietta i Łukasz Kokoszka

Wolne miejsca:

Mapa trasy rejsu:  https://www.elwis.de/DE/Karte/#


6. Etap: Töplic – okoliczne jeziora – Berlin Spandlu, ok. 80 km, 7 dni (składka: 1500 zł)

Termin:  07 – 14 08 2022

Sternik: Krzysztof Stańczyk

Wolne miejsca:

Mapa trasy rejsu:  https://www.elwis.de/DE/Karte/#


7. Etap: Berlin Spandlu- okoliczne jeziora, kanał Ostrawa – Sprewa – Kosztrzyń nad Odrą, ok. 220 km, 10 dni ( składka: 900 zł)

Termin 14 – 24 08 2022

Sternik: Piotr Kajak

Wolne miejsca:

Mapy trasy rejsu:

 https://www.elwis.de/DE/Karte/#

mapa śródlądowych dróg wodnych w Polsce


8. Etap: Kosztrzyń nad Odrą- Warta –  Notecią w kierunku Bydgoszczy  lub  Wartą w kierunku Poznania albo  inną w zależności od stanów szlaków wodnych i decyzji sternika, 200 km , 14 dni (składka: 800 zł)

Termin 24 08 – 07 09 2022 

Sternik:  Zygmunt Kostowski

Wolne miejsca:

Mapa trasy rejsu: https://mgm.gov.pl/pl/zegluga-srodladowa/srodladowe-drogi-wodne Mapa śródlądowych dróg wodnych w Polsce