Kurs na stopień Nauczyciela Żeglowania PZŻ – edycja wakacyjna.

Tarnobrzeski Okręgowy Związek Żeglarski   przy współpracy ze  Stowarzyszeniem Jachtklub Łomianki,   organizuje kurs  zakończony egzaminem na stopień Nauczyciela Żeglowania PZŻ.  Kurs organizowany jest  według aktualnego  Systemu  Kształcenia Kadry Szkoleniowej PZŻ w Sporcie Powszechnym.

Nr kursu zatwierdzonego na stronie PZŻ – 16/NŻ/2023.

W roku 2019  został zlikwidowany stopień Młodszego Instruktora Żeglarstwa PZŻ i zastąpiony  Nauczycielem Żeglowania PZŻ.

 

Uprawnienia Nauczyciela Żeglowania PZŻ:

1) praktycznego i teoretycznego nauczania żeglarstwa w ramach zorganizowanego szkolenia

na stopnie żeglarskie do posiadanego stopnia włącznie, pod nadzorem KWŻ,

2) samodzielnego praktycznego i teoretycznego nauczania żeglarstwa w szkoleniach

indywidualnych realizowanych w formie niezorganizowanej,

3) prowadzenia teoretycznych i praktycznych zajęć ogólnożeglarskich.

Do kształcenia na stopień Nauczyciela Żeglowania PZŻ może być dopuszczona która:

1) ukończyła 18 lat,

2) posiada co najmniej średnie wykształcenie,

3) posiada stopień żeglarza jachtowego lub wyższy stopień żeglarski,

4) zdała z wynikiem pozytywnym sprawdzian dopuszczający z wiedzy teoretycznej i umiejętności manewrowania jachtem pod żaglami i na silniku w zakresie odpowiadającym egzaminowi na patent żeglarza jachtowego,

5) posiada umiejętność pływania potwierdzoną odpowiednim dokumentem albo oświadczeniem własnym

PROGRAM SZKOLENIA NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA ŻEGLOWANIA PZŻ     

 1. Teoria nauczania wykład 2 godz.
 2. Rola i zadania nauczyciela.konwersatorium 2 godz.
 3. Formy i metody nauczania konwersatorium 2 godz.
 4. Prowadzenie zajęć w żeglarstwie powszechnym. wykład 2 godz. ćwiczenia3 godz.
 5. Przepisy państwowe i związkowe PZŻ wykład 1 godz.
 6. Zagadnienia ogólnożeglarskie. wykład, seminarium 2 godz.
 7. Teoria żeglowania.wykład i seminarium 3godz.
 8. Manewrowanie jachtem żaglowym. Wykład i seminarium 3godz.
 9. Doskonalenie i unifikacja techniki manewrowania jachtem żaglowym.

Ćwiczenia praktyczne 14 godz.

 1. Metodyka prowadzenia szkolenia na jachtach żaglowych.

Wykład 4godz. ćwiczenia praktyczne 25 godz.

 1. Bezpieczeństwo w żeglarstwie powszechnym. wykład / seminarium 3 godz.

RAZEM: zajęcia teoretyczne: 20 godz. ćwiczenia praktyczne:46 godz.

 

Termin i charakter kursu.

Zajęcia teoretyczne i  praktyczne  prowadzone będą w systemie weekendowym .

Zajęcia zaczną się   27 sierpnia a zakończą   egzaminem 03 września 2023r.

Sprawdzian z wiedzy teoretycznej i umiejętności manewrowania jachtem

na żaglach i silniku, 26 sierpnia 2023r

Zajęcia teoretyczne w Łomiankach  na ul. Akacjowej 20a w terminach:

– sierpień:  27,

Zajęcia teoretyczne online:

– sierpień: 28, 29, w godzinach wieczornych

Zajęcia praktyczne, Jachranka Kolejowy Klub Wodny, jacht Sasanka 660 w terminach:

– sierpień : 28, 29, 30, 31

– wrzesień: 01, 02,

Egzamin  03 września 2023r. Teoretyczny w Łomiankach ul. Akacjowa 20a, Praktyczny: Jachranka Kolejowy Klub Wodny.

Brak wolnych miejsc. Przyjmujemy zapisy na listę rezerwową.

 

Kierownik Wyszkolenia Żeglarskiego  (KWŻ):

Maciej Mickiewicz, kapitan jachtowy, Instruktor Wykładowca  PZŻ, Instruktor Sportu w dyscyplinie Żeglarstwo i Sporty Motorowodne,   tel. 515 12 64 46

Koszt udziału w szkoleniu

 1.  Dla członków Stowarzyszenia Jachtklub Łomianki, osób biorących udział w naszych projektach i  pozostałych osób lub firm, które  wspierają naszą działalność statutową  – 1200,00 zł.
 2. Dla pozostałych osób – 1350,00 zł.

 

Dodatkowe pytania i zapisy:

Drogą mailową na adres: maciekmickiewicz@tlen.pl lub telefonicznie 515 12 64 46.