Omega

 Wpisy przy dniach miesiąca oznaczają, że w tych godzinach jacht jest zajęty.