Omega – Łomianki 2

Wpisy przy dniach miesiąca oznaczają, że w tych godzinach jacht jest zajęty.