Zarząd

Kadencja  obecnego Zarządu i Komisji Rewizyjnej  od 05.12.2021 do 04.12.2025r.

Skład Zarządu Stowarzyszenia Jachtklub Łomianki

Imię i nazwiskoFunkcjaTelefone-mail
Maciej MickiewiczKomandor Klubu515 12 64 46jkl.anv@wp.pl
V-ce Komandor Klubu
Jarosław DobasSkarbnik792 94 37 27jkl.anv@wp.pl
Agnieszka MarszałekSekretarzjkl.anv@wp.pl
Ewa Korczak

Radosław Klujew

Małgorzata Koźbiał

Członek Zarządu

Członek Zarządu

Członek Zarządu

jkl.anv@wp.pl

jkl.anv@wp.pl

jkl.anv@wp.pl

Skład Komisji Rewizyjnej:
Imię i nazwiskoFunkcja
Marek KosztyłaPrzewodniczący komisji
Bartosz LewińskiZastępca Przewodniczącego
Waldemar ŻeroSekretarz

Podział zadań i obowiązków Zarządu Stowarzyszenia Jachtklub Łomianki:

Komandor – zajmuje się:

reprezentacją klubu na zewnątrz, , kontaktami z innymi klubami i organizacjami, kreowaniem kierunków rozwoju klubu, szkoleniami dla członków klubu podnoszącymi ich kwalifikacje i umiejętności, żeglarstwem morskich we wszystkich jego formach, sprawami dotyczącymi finansów i majątku klubowego- we wszystkich jego formach, budowaniem wizerunku klubu- na zewnątrz, nadzorem i koordynacją pracy pozostałych członków Zarządu oraz członków klubu.

V-ce Komandor –zajmuje się:

mobilizowaniem członków klubu do przestrzegania dyscypliny wewnątrz klubowej, żeglarstwem śródlądowym we wszystkich jego formach, kontaktami z innymi klubami i organizacjami w ramach żeglarstwa śródlądowego, sprawami dotyczącymi majątku klubowego w ramach żeglarstwa śródlądowego, nadzorem i koordynacją działań powierzonych podległym członkom klubu.

Sekretarz - zajmuje się:

korespondencją wewnątrz i na zewnątrz klubu, prowadzenie biblioteki klubowej, nadzorem i koordynacją działań powierzonych podległym członkom klubu, tworzeniem kroniki klubowej, przekazywaniem informacji do uaktualniania strony klubowej,

Skarbnik – zajmuje się:

nadzorem nad finansami klubu, przechowywaniem dokumentów i materiałów klubowych, prowadzeniem działań w kierunku zdobywania środków finansowych dla klubu, dbaniem o prawidłowy sposób rozliczeń finansowo-skarbowych pomiędzy klubem a innymi osobami fizycznymi lub prawnymi, nadzorem i koordynacją działań powierzonych podległym członkom klubu.

Członek Zarządu - zajmuje się:

organizacją "życia" wewnątrz klubowego, integracją członków klubu, sprawami dotyczącymi promocji klubu, pozyskiwaniem nowych członków klubu, wspieraniem działalności innych członków zarządu Klubu