Zajęcia dla mieszkańców Gminy Stare Babice

To już kolejny rok kiedy dla mieszkańców Gminy Stare Babice będziemy realizować projekt pod tytułem:  Żeglarstwo jako sposób na przeciwdziałanie patologiom społecznym,  który jest współfinansowany przez Gminę Stare Babice. Podczas realizacji wspomnianego projektu wykorzystujemy zajęcia oparte na żeglarstwie do: – promocji zdrowego stylu życia, – upowszechniania zajęć motywujących do samorozwoju , – wyrównywania szans edukacyjnych […]

Zobacz więcej

Rejs z Mazur na Zalew Zegrzyński

W roku 2022 Jachtklub Łomianki organizuje i zaprasza na wyjątkowy i ciekawy  rejs jachtem Sasanka 660   z Mazur na Zalew Zegrzyński. Trasa będzie wiodła przez jeziora mazurskie oraz rzeki Pisę i Narew. Tym szlakiem kiedyś co rok  na wiosnę jachty z Zalewu Zegrzyńskiego płynęły na Mazury a na jesieni wracały z powrotem. Obecnie tylko […]

Zobacz więcej

Grecja 2022. Rejs na pożegnanie wakacji.

Terminy rejsów w roku 2022: I  termin:  od 27 sierpnia  do 03 września ,             Brak wolnych miejsc II termin: od 03 do 10 września,                               4 wolne miejsca Opis i trasa rejsu: W podanych wyżej terminach Stowarzyszenie Jachtklub Łomianki organizuje rejs w Grecji, który ma na celu  propagowanie żeglarstwa […]

Zobacz więcej

Rok 2022. Wieloetapowy rejs z Wrocławia do Poczdamu

Rozpoczynamy nowy projekt pod nazwą: Eksploracja śródlądowych  akwenów i dróg wodnych w Europie.  Jest to projekt, który daje możliwość poznania różnych akwenów,  pogłębienia wiedzy i doskonalenia umiejętności żeglowania na nowych akwenach śródlądowych, połączenia żeglarstwa i turystyki, promocji  aktywności  i rozwijania  zainteresowań. Projekt ten zaczynamy w roku  2022 od  wieloetapowego rejsu z Wrocławia przez Berlin do […]

Zobacz więcej