Solina 800 – Inna

[rodzaj rezerwacji=6 liczba miesięcy=2]

Kalendarz rezerwacji będzie dostępny od 31 stycznia. Do tego terminu będą akceptowane rezerwacje na działania statutowe Klubu i uzgodnione z Zarządem Klubu. Inne rezerwacje   zostaną wykasowane. 

Postój jachtu w roku 2024: Przystań Skarbek, ul. Melchiora Wańkowicza 12, Iława, pirs “A” miejsce 45

 

W sprawach dotyczących użytkowania  jachtu Solina prosimy bezpośrednio zwracać się do Opiekuna jachtu:

Maciej Mickiewicz

tel. 515 12 64 46

adres mailowy: maciekmickiewicz@tlen.pl


Informacje o jachcie

Protokół zdawczo – odbiorczy Solina (kliknij aby pobrać)

Regulamin jachtu Solina ( kliknij aby pobrać)

Instrukcja użytkowania jachtu Solina (kliknij aby pobrać)

Lista wyposażenia jachtu Solina (kliknij aby pobrać)

Protokół zdawczo – odbiorczy wersja elektroniczna (kliknij aby otworzyć)


Uchwała Zarządu w sprawie użytkowania jachtów klubowych przez członków Klubu

Uchwała Zarządu nr 1.10.2022(kliknij aby pobrać)

Oświadczenie o pracy na rzecz Klubu (kliknij aby pobrać)


Dojazd z dworca PKP do Przystani Skarbek autobusem nr 2 komunikacji miejskiej. Jadąc do przystani trzeba wysiąść na przystanku Lipowy Dwór posesja nr 11, który znajduje się obok ul. Melchiora Wańkowicza.

Rozkład jazdy:

http://rozklad.com/maps/index.php?IDKlienta=ILAWA_ZKM&IDLinii=2#040-01