FAQ - pytania i odpowiedzi


1. Jak zapisać się do Klubu?

 

Najpierw trzeba wejść na stronę internetową  www.jkl.waw.pl  i na podstronie "Z życia Klubu" zapoznać się ze Statutem Klubu. Jeżeli Statut nie zniechęcił Państwa do przystąpienia do Klubu, to następnie, na tej samej stronie internetowej,  w zakładce "Dokumenty" znajduje się Deklaracja członkowska. Należy ją wypełnić, podpisać a skan  przesłać na adres mailowy: jkl.anv@wp.pl.  Na podstawie przesłanej deklaracji Zarząd Klubu akceptuje lub odrzuca wniosek. Po  zaakceptowaniu lub odrzuceniu wniosku  otrzymujecie Państwo  zwrotną wiadomość mailową o decyzji Zarządu. Po przyjęciu do grona członków Klubu trzeba opłacić składkę członkowską w ciągu 30 dni od otrzymanej decyzji o przyjęciu do Klubu.

Brak opłaty składki w podanym terminie jest uważany za rezygnację kandydata  z członkostwa w Klubie.


2. Ile wynosi składka członkowska i kiedy musi zostać opłacona?

 

Wysokość składek członkowskich od 01 stycznia 2023r. i termin ich płatności:

 • Termin wpłaty składek za każdy rok upływa dnia 31 marca.
 • Składka miesięczna ulgowa – naliczana począwszy od pierwszego pełnego miesiąca po przyjęciu w poczet Członków Stowarzyszenia do końca roku kalendarzowego – wysokość składki: 10,00 zł. Składki miesięczne nalicza się TYLKO w pierwszym roku po przystąpieniu do Stowarzyszenia
 • Składka miesięczna normalna – naliczana począwszy od pierwszego pełnego miesiąca po przyjęciu w poczet Członków stowarzyszenia do końca roku kalendarzowego – wysokość składki: 20,00 zł. Składki miesięczne nalicza się TYLKO w pierwszym roku po przystąpieniu do Stowarzyszenia
 • Składka roczna ulgowa – 120,00 zł
 • Składka roczna normalna – 240,00 zł
 • Zwiększenie składki w przypadku wpłaty po terminie (31.03) – wysokość składki wskazana powyżej powiększona o 50%.
 • Opłata wpisowa ulgowa – 100,00
 • Opłata wpisowa normalna – 250,00 zł
 • Z opłaty wpisowej zwolnieni będą uczestnicy kursów szkoleniowych organizowanych przez Stowarzyszenie Jachtklub Łomianki na stopień żeglarza jachtowego oraz młodzież do 18 roku życia.

3. W jaki sposób mogę wpłacić składki członkowskie?
Składki członkowskie wpłacamy przelewem bankowym na rachunek:
Stowarzyszenie Jachtklub Łomianki
ul.Wiejska 12a, 05-092 Łomianki
Mazowiecki Bank Spółdzielczy w Łomiankach
27 8009 0007 0015 0949 2001 0001
W tytule przelewu należy podać: Składka członkowska za rok ... oraz imię i nazwisko osoby.

4. W jaki sposób i na jakich warunkach mogę wynająć dla siebie  kabinowy jacht klubowy?
Każdy członek Klubu ma prawo do korzystania z jachtów klubowych.
Rezerwacja wszystkich jachtów odbywa się tylko i wyłącznie poprzez naszą stronę internetową.
Aby wynająć jacht żaglowy należy:
- na podstronie Rezerwacje jachtów wybrać jacht, który ma być rezerwowany,
- w kalendarzu  zaznaczyć termin rezerwacji,
- uzupełnić wymagane rubryki poniżej kalendarza,
- zapoznać się z regulaminem udostępniania jachtu, instrukcjami obsługi i innymi dokumentami , które zostały zamieszczone poniżej kalendarza rezerwacji,
- potwierdzić akceptację wymaganych dokumentów i nacisnąć pole oznaczone jako "wyślij"
-  w kalendarzu  zarezerwowane terminy zmienią kolor na zbliżony do pomarańczowego,
Wiadomość dotycząca rezerwacji zostanie automatycznie przesłana do Przewodniczącego Maszoperii, który dokonuje akceptacji bądź jej odrzucenia. Po akceptacji terminów  pole w kalendarzu podświetla się na czerwono a  osoba rezerwująca jacht otrzymuje maila z potwierdzeniem rezerwacji.
Szczegółowe zasady korzystania z jachtów klubowych zostały określone  w Uchwale Zarządu oraz Regulaminach użytkowania jachtów, które znajdują się na podstronie Rezerwacje jachtów.

5. Czy ktoś kto nie jest członkiem Klubu może wynająć jacht Klubowy?
Nie.
Osobą wynajmującą jacht i sternikiem  musi być członek Klubu, który ponosi odpowiedzialność za jacht w trakcie jego użytkowania.  Natomiast w skład załogi mogą wejść dowolne osoby, które nie muszą być członkami Klubu.

6. Na jakich zasadach mogę korzystać z Oriona na jeziorze Dziekanowskim?

 Każdy członek Klubu, który ma opłacone składki członkowskie, może bezpłatnie korzystać z jachtu typu Orion na jeziorze Dziekanowskim.

Dostępność jachtu należy sprawdzić  na podstronie Rezerwacje jachtów w kalendarzu rezerwacji jachtu Orion. Następnie dokonać rezerwacji jachtu poprzez stronę internetową.

Szczegółowe zasady korzystania z jachtu zostały określone  w Regulaminie użytkowania jachtu, który znajduje się na podstronie Rezerwacje jachtów.

7. Czy mogę bezpłatnie korzystać z klubowych jachtów kabinowych?
Tak jest to możliwe.
Bez opłat za użytkowanie jachtu oraz konieczności wpłacania kaucji, ze wszystkich jachtów klubowych i w dowolnym dostępnym terminie, może korzystać  każdy członek Klubu, który nie zalega ze składkami członkowskimi i spełni przynajmniej jeden z poniższych warunków:
 • podjął się napisania, realizacji i rozliczenia przynajmniej jednego Projektu firmowanego przez Stowarzyszenie Jachtklub Łomianki, który uzyska akceptację organu ogłaszającego nabór wniosków a  koszt  realizacji Projektu przekroczy kwotę 5000,00 zł oraz w trakcie realizacji tego projektu Klub nie poniesie strat finansowych i rzeczowych,
 • pod pojęciem Projekt rozumiany jest wniosek składany w ramach  otwartego konkursu ofert dla Organizacji Pozarządowych
 • podczas realizacji zadań w jednym lub wielu Projektach Klubowych  albo działań statutowych Klubu, wykaże się oświadczeniem, w którym zakres prac i liczba przepracowanych godzin zostaną potwierdzone przez Opiekuna dowolnego jachtu i przynajmniej jednego członka Zarządu lub osobę koordynującą Projekt,  w wysokości co najmniej 80 godzin a za przepracowane godziny nie było pobierane wynagrodzenie,
 • w danym roku kalendarzowym ,od sponsora/sponsorów lub innych osób pozyska  łączne wpłaty na cele statutowe w wysokości co najmniej 2000,00zł......

Szczegółowe zasadny użytkowania jachtów klubowych przez członków Klubu, zostały określone w Uchwale Zarządu oraz Regulaminach użytkowania jachtów, które znajdują się na podstronie Rezerwacje jachtów.


8.  Czym  zajmują się Maszoperie?
Od 2023 rezygnujemy z tworzenia Maszoperii, każdy ma możliwość pracy przy dowolnym jachcie. Godziny przepracowane przy jachcie są rozliczane na zasadach opisanych w pytaniu 7