Weekend Żeglarski

Weekend Żeglarski W lipcu odbyły się 2 imprezy pod nazwą Weekend Żeglarski organizowane przez Stowarzyszenie Jachtklub Łomianki dzięki wsparciu udzielonemu ze strony Gminy Łomianki – zadanie współfinansowane ze środków Gminy Łomianki. I termin  15 i 16 lipca, II termin 29 i 30 lipca. Udział we wszystkich  zajęciach był bezpłatny.  Dziękujemy wszystkim uczestnikom zajęć za spędzenie […]

Zobacz więcej

Zajęcia żeglarskie dla mieszkańców Gminy Łomianki rok 2023

To już kolejny rok kiedy dla mieszkańców Gminy Łomianki realizowaliśmy projekt pod tytułem:  Żeglarstwo jako sposób na przeciwdziałanie patologiom społecznym. Zadanie współfinansowane ze środków Gminy Łomianki. Podczas realizacji wspomnianego projektu wykorzystywaliśmy zajęcia oparte na żeglarstwie do: – promocji zdrowego stylu życia, – upowszechniania zajęć motywujących do samorozwoju , – wyrównywania szans edukacyjnych i społecznych dzieci […]

Zobacz więcej