Rejsy wakacyjne na jeziorze Dziekanowskim

To już kolejny rok kiedy dla mieszkańców Gminy Łomianki będziemy realizować projekt pod tytułem:  Żeglarstwo jako sposób na przeciwdziałanie patologiom społecznym. Zadanie współfinansowane ze środków Gminy Łomianki.

Podczas realizacji wspomnianego projektu wykorzystujemy zajęcia oparte na żeglarstwie do:

– promocji zdrowego stylu życia,

– upowszechniania zajęć motywujących do samorozwoju ,

– wyrównywania szans edukacyjnych i społecznych dzieci i młodzieży z różnych środowisk społecznych.

– upowszechniamy wiedzę na temat jak hobby może być przeciwwagą dla rozwoju patologii społecznych.

Zajęcia skierowane są głównie do rodzin z dziećmi w wieku od 7-18 lat, młodzieży w wieku 18-24 lata i do wszystkich innych zainteresowanych osób z terenu Gminy Łomianki. Szczególną uwagę przykładamy do osób z rodzin wielodzietnych, o niskim statusie społecznym i finansowym, niepełnosprawnych, wycofanych, itp.

Projekt nieprzerwanie realizowany od 2012 roku.

Zapraszamy na następujące zajęcia żeglarskie:

 1. Rejsy po Jeziorze Dziekanowskim na jachcie typu Orion o nazwie Stary Folwark .

Zajęcia mające charakter poznawczy, promujący żeglarstwo, aktywny styl życia oraz zachęcające do samorozwoju w kierunku zdobywania nowych umiejętności i uprawnień.

Osoby, które nie miały wcześniej kontaktu z żeglarstwem lub  nie były na jachcie żaglowym będą mogły spróbować i zobaczyć czy odpowiada im taka forma spędzania wolnego czasu.

Krótki rejs może być początkiem nowego hobby, miejscem na  wspólnie rodzinnie przeżycie nowych doświadczeń lub  sposobem na spędzenie czasu.

Podczas  2,5 godzinnych zajęć , najpierw odbędzie się krótki instruktarz z zasad bezpieczeństwa i zachowania na jachcie, potem rejs po jeziorze Dziekanowskim.  W trakcie jednych zajęć na jachcie mogą  przebywać maksymalnie 4 osoby załogi + sternik.

Zajęcia skierowane są dla  dzieci i młodzieży,  rodzin z dziećmi  jak również do pozostałych zainteresowanych osób z terenu Gminy Łomianki.

Udział w zajęciach  jest bezpłatny. Zapraszamy

Harmonogram zajęć jezioro Dziekanowskie:

DaneGodz.Wolne miejscaUczestnicyOsoba prowadząca zajęcia
16 maja
(czwartek)
10 00 – 12 30

Zajęte

Adamtel
. 603 113 601
12 30 – 15 00

Zajęte

30 czerwca (niedziela)10 00 – 12 30

Zajęte

 Nataliatel
. 502 668 111
12 30 – 15 00

Zajęte

04 lipca(czwartek)10 00 – 12 30

4

Nataliatel
. 502 668 111
12 30 – 15 00

Zajęte

11 lipca(czwartek)10 00 – 12 30

4

Nataliatel
. 502 668 111
12 30 – 15 00

4

13 lipca(sobota)10 00 – 12 30

4

Adamtel
. 603 113 601
12 30 – 15 00

Zajęte

 16 lipca(wtorek)10 00 – 12 30

4

Nataliatel
. 502 668 111
12 30 – 15 00

Zajęte

21 lipca(niedziela)10 00 – 12 30

4

Adamtel
. 603 113 601
12 30 – 15 00

Zajęte

23 lipca(wtorek)10 00 – 12 30

4

Adamtel
. 603 113 601
12 30 – 15 00

4

28 lipca(niedziela)10 00 – 12 30

4

Nataliatel
. 502 668 111
12 30 – 15 00

Zajęte

31 lipca( środa)10 00 – 12 30

4

Nataliatel
. 502 668 111
12 30 – 15 00

Zajęte

 

 1. Cykl wykładów promujących żeglarstwo .

 

Cykl wykładów promujących żeglarstwo jako formę rozwoju osobowego, przybliżających

charakter żeglowania na śródlądziu i morzu, motywujących do samorozwoju .

Planujemy 14 godzin cyklicznych zajęć, prowadzonych w Łomiankach w budynku gminnym na ul. Akacjowej 20a, ewentualnie na jachcie podczas zajęć praktycznych lub w formie online ( forma zajęć zależy od obostrzeń stosowanych z uwagi na sytuację epidemiczną w kraju).

Do 30 kwietnia zamieścimy dokładny terminarz zajęć.

W zajęciach mogą wziąć udział wszystkie zainteresowane osoby z terenu  Gminy Łomianki. Udział w zajęciach  jest bezpłatny.  Zapraszamy.

Jeżeli macie Państwo propozycję  własnego tematu dotyczącego żeglarstwa morskiego lub śródlądowego, chcecie pogłębić swoją wiedzę dotyczącą bezpiecznego uprawiania żeglarstwa,  prosimy na adres mailowy jkl.anv@wp.pl przesłać propozycję  tematu zajęć.  Postaramy się poprowadzić takie zajęcia.

Wszystkie zajęcia będą prowadzić instruktorzy żeglarstwa lub osoby z dużym doświadczeniem morskim i śródlądowym.

 1. Miniwyprawa Żeglarska “Śladami Pana Samochodzika”.

 

Miniwyprawa Żeglarska w formie 4 dniowego rejsu jachtem kabinowym typu Solina 800  o nazwie INNA lub Antila 26  o nazwie ESSA.

Rozpoczynamy i kończymy w Iławie na terenie przystani Skarbek ( Iława,  ul. Melchiora Wańkowicza 12) na jeziorze Jeziorak.

Inspiracją do Miniwyprawy “Śladami Pana Samochodzika” jest powieść Zbigniewa Nienackiego Pan Samochodzik i Kapitan Nemo, której akcja rozgrywa się nad jeziorem Jeziorak.

Podczas każdej Miniwyprawy   planujemy: poszukiwanie  miejsc opisanych w powieści Pan Samochodzik i Kapitan Nemo,  zwiedzanie Parku Krajobrazowego Pojezierza Iławskiego, jeziora Czyste na terenie rezerwatu Jasne ( światło w tym jeziorze dociera na głębokość 14-15 metrów) .

Nocleg i przygotowywanie posiłków na jachcie. Każdego dnia będziemy nocować w innym miejscu. Ostateczna trasa zostanie dostosowana do warunków hydrometeorologicznych.

W czasie  jednej  Miniwyprawie może wziąć udział  4-6 osób załogi.

Miniwyprawa “Śladami Pana Samochodzika dedykowania jest głównie dla rodzin z dziećmi w wieku od 7 – 17 lat oraz młodzieży w wieku 18-24 lata.  Warunkowo dopuszczamy udział innych zainteresowanych mieszkańców Gminy Łomianki ( jednak dopiero jeśli miejsca nie zostaną obsadzone przez osoby z  grupy docelowej). Warunkiem uczestnictwa w rejsie będzie przeczytanie książki Pan Samochodzik i Kapitan Nemo.

Dojazd i powrót  do miejsca spotkania uczestnicy zajęć będą realizować we własnym zakresie.  Zaokrętowanie pierwszego dnia rejsu od godz. 12 00, wyokrętowanie ostatniego dnia rejsu do godz. 12 00.

 Udział w zajęciach  częściowo płatny .   Składka  w wysokości 60 zł /dzień/ osobę,  przeznaczona jest na pokrycie kosztów bytowych podczas rejsu ( jedzenie, paliwo do silnika zaburtowego,  gaz do kuchenki jachtowej, opłaty portowe inne niż w porcie macierzystym, itp.) . Składka pobierana jest przez sternika w formie gotówkowej w dniu rozpoczęcia rejsu.

Harmonogram zajęć

Lp.Termin zajęćWolne miejscaUczestnicyMiejsce spotkaniaTelefon kontaktowy
1od 06 do 09   czerwca (od czwartku do niedzieli)BrakRezerwacja03 czerwca do godz. 12 00,Przystań Skarbek,Iława, ul. Melchiora Wańkowicza 12, szczegóły w oddzielnej korespondencji515 12 64 46
2Od 21 do 26 lipca (od niedzieli do piątku) BrakRezerwacja10 czerwca do godz. 12 00,Przystań Skarbek,Iława, ul. Melchiora Wańkowicza 12, szczegóły w oddzielnej korespondencji515 12 64 46
3od 10 do 15 sierpnia(od soboty do czwartku)BrakRezerwacja10 sierpnia, od godz. 14 00,Przystań Skarbek,Iława, ul. Melchiora Wańkowicza 12, szczegóły w oddzielnej korespondencji515 12 64 46
 1. Cykl spotkań z psychologiem

Zajęcia z psychologiem przeznaczone są dla wszystkich osób biorących udział w projekcie jak również dla innych  zainteresowanych z terenu Gminy Łomianki. W ramach projektu przeprowadzimy 5 godzin zajęć,  na terenie Gminy Łomianki lub w formie online (forma zajęć zależy od obostrzeń stosowanych z uwagi na sytuację epidemiczną w kraju).

Dokładny terminarz oraz formę  zajęć z psychologiem ogłosimy do 15 czerwca.

Udział w zajęciach  jest bezpłatny.  Zapraszamy.

Zgłoszenia na zajęcia  lub  dodatkowe pytania.

 

Zgłoszenia   swojego udziału zajęciach prosimy przesyłać w formie elektronicznej  na adres mailowy : jkl.anv@wp.pl .

W przesyłanym zgłoszeniu proszę podać:

– tytuł wiadomości:  „Zajęcia dla mieszkańców Gminy Łomianki”

– następnie  wybrać i podać rodzaj zajęć, termin i godzinę  ,

– imię i nazwiska  zgłaszanych osób, w tym dzieci i młodzież(ile,  w jakim wieku) oraz  osoby dorosłe,

– telefon kontaktowy oraz adres mailowy osoby zgłaszającej( do dalszej korespondencji).

W korespondencji zwrotnej otrzymacie Państwo potwierdzenie udziału w zajęciach.

Tak powinno wyglądać przykładowe zgłoszenie:

Tytuł wiadomości: Zajęcia dla mieszkańców Gminy Łomianki

Treść wiadomości: Zgłaszam 4 osoby ,Janek i Barbara Kowalscy w wieku 7 i 12 lat +  2 osoby dorosłe , Jan i Elzbieta Kowalscy, zajęcia na j. Dziekanowskim, dnia 4 lipca w godz. 10 00-12 30.  Tel. 125 125 125, adres mailowy: Jan.k@gmial.com

Dodatkowe pytania proszę kierować w formie elektronicznej na adres mailowy jkl.anv@wp.pl lub telefonicznie 515 12 64 46.

Sprawy organizacyjne.

Jacht typu Orion o nazwie Stary Folwark zacumowany jest przy pomoście obok baru Na Skarpie na  jeziorze Dziekanowskim niedaleko ulicy Jeziornej.

 • Uczestników rezygnujących z zajęć  prosimy o jak najszybsze  przesłanie powiadomienia o  swojej rezygnacji,   w formie elektronicznej  na adres mailowy  jkl.anv@wp.pl lub powiadomić telefonicznie  osobę prowadzącą zajęcia.  W grafiku zajęć podane są telefony do osób prowadzących zajęcia.
 • Podczas  przebywania na jachcie uczestnicy zajęć muszą stosować się do uwag i zaleceń sternika,
 • Osoby niepełnoletnie, które będą same uczestniczyć w zajęciach (bez rodziców), na pierwsze zajęcia muszą dostarczyć zgodę rodziców. Bez zgody rodziców nie dopuścimy osób niepełnoletnich  do udziału w zajęciach. Pobierz zgodę (klik) – zgodę należy pobrać, wydrukować, podpisać.
 • Dojazd i powrót z zajęć każda osoba organizuje we własnym zakresie,
 • W przypadku niekorzystnych warunków pogodowych lub zdarzeń losowych utrudniających przeprowadzenie zajęć, termin zajęć zostanie zmieniony. W takiej sytuacji sternik prowadzący zajęcia ustali z Państwem nowy termin zajęć,
 • Podczas zapisów decyduje kolejność zgłoszeń.
 • Osoby zapisane na Miniwyprawę Żeglarską  powinny  jeszcze przed wyjazdem do Iławy  odbyć przynajmniej 1 zajęcia na j. Dziekanowskim.
 • Zajęcia z psychologiem są nierozłączną częścią projektu i udział w tych zajęciach dotyczy wszystkich uczestników biorących udział w projekcie.
 • Osoby będące pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających nie będą dopuszczane do udziału w zajęciach.
 • Szczegóły organizacyjne dotyczące Miniwyprawy „Śladami Pana Samochodzika” będą uzgadniane indywidualnie z osobami zapisanymi na ten rodzaj zajęć.
 • Osobom zapisanym na Miniwyprawę Żeglarską „Śladami Pana Samochodzika „ , w wersji elektronicznej, do przeczytania, prześlemy książkę Pan Samochodzik i Kapitan Nemo.
 • Z przeprowadzonych zajęć jesteśmy zobowiązani sporządzać dokumentację fotograficzną . Prosimy o wypełnienie i przesłanie drogą elektroniczną na adres jkl.anv@wp.pl  oświadczenia o zgodzie na udostępnianie wizerunku. Pobierz zgodę (klik)
 • Wysłanie zgłoszenia udziału w zajęciach  jest równoznaczne ze  zgodą na udostępnienie danych  osobowych zgłoszonych osób do celów realizacji projektu.
 • Zgodnie z art.13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie Jachtklub Łomianki z siedzibą w Łomiankach (05-092), ul. Wiejska 12A;
 2. W Stowarzyszeniu Jachtklub Łomianki nie został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych Osobowych, Prosimy o kierowanie wszelkiej korespondencji w zakresie ochrony danych osobowych na dres wskazany w punkcie pierwszym lub drogą elektroniczną na adres: jkl.anv@wp.pl;
 3. Pani/Pana oraz syna/córki/podopiecznego dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 4. Pani/Pana oraz syna/córki/podopiecznego dane osobowe będą udostępniane podmiotom i osobom współpracującym z administratorem danych przy realizacji działań statutowych Stowarzyszenia Jachtklub Łomianki;
 5. Pani/Pana oraz syna/córki/podopiecznego dane nie będą przekazywane do Państwa trzeciego;
 6. Pani/Pana oraz syna/córki/podopiecznego dane osobowe będą przechowywane przez czas zgodny z obowiązującymi przepisami prawa;
 7. Posiada Pani/ Pan prawo do dostępu do swoich danych oraz danych syna/córki/podopiecznego ich sprostowania, usuwania, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;
 8. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana oraz syna/córki/podopiecznego narusza przepisy ogólnego rozporządzenia ochrony danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016;
 9. Podanie danych przez Panią/Pana oraz syna/córki/podopiecznego jest dobrowolne jednak niezbędne do przyjęcia syna/córki/podopiecznego na zajęcia żeglarstwa.
 10. Pani/Pana oraz syna/córki/podopiecznego dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również nie będą przetwarzane w formie profilowania.