Rok 2019. Wieloetapowy rejs po Bałtyku

Rejs rozpoczął się w Górkach Zachodnich a zakończył w Nynashamn, został podzielony na 3 etapy i trwał od 22 czerwca do 20 lipca 2019 roku. Całkowita trasa rejsu wyniosła ponad 800 mil morskich. Oprócz żeglowania i zdobywania doświadczenia,  uczestnicy rejsu mieli sposobność poznania wielu wyjątkowych miejsc, często dostępnych tylko od strony wody. Poniżej krótka relacja zdjęciowa.

Rok 2019. Realizacja projektu Żeglarstwo jako sposób na przeciwdziałanie patologiom społecznym

Projekt realizowany od roku 2012r i skierowany głównie do młodzieży w wieku od 14 do 26 lat oraz dla osób starszych , które znalazły się na tak zwanym „zakręcie życiowym”.  Zajęcia mają na celu  kształtować pozytywne relacje w grupie, otwartość i tolerancję, wiarę we własne możliwości , dążenie do celu, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i uzależnieniom.

Realizacja projektu odbywa się dzięki wsparciu finansowemu Gminy Łomianki.

W roku 2019 odbył się wieloetapowy rejs po Wielkich Jeziorach Mazurskich prowadzony przez młodych sterników z naszego Klubu. Do tego rejsu młodzi sternicy przygotowywali się od zimy. Najpierw skupili się na remontowaniu jachtu, potem szukaniu załogi i wreszcie poprowadzeniu rejsu. W trakcie rejsu pływali po Pisie aby poznać specyfikę pływania po rzecze, w Ostrołęce udzielili wywiadu w radiu OKO i swoją pasją zachęcili wielu młodych ludzi do uprawiania żeglarstwa. Trzeba jeszcze dodać, że średnia wieku sterników wynosiła ok. 18 lat.

Młodzi sternicy prowadzili również rejsy rekreacyjne po jeziorze Dziekanowskim aby za zarobione pieniądze popłynąć w stażowy rejs morski.