Bałtyk 2018

W lipcu 2018r zorganizowaliśmy rejs z Górek Zachodnich na Borholm i Christianso, przy wsparciu finansowym Gminy Łomianki i  w ramach projektu: Żeglarstwo pomaga uwierzyć w siebie.

Żeglarstwo a zwłaszcza morskie uczy współpracy pomiędzy ludźmi aby bezpiecznie dotrzeć do celu.  Wielogodzinne odcinki pomiędzy portami , nocne wachty, obserwacja statków, planowanie trasy ze względu na warunki pogodowe, ogrom wody , bezkresny horyzont - to wszystko odciska mocne piętno w ludzkiej psychice i wzajemnej motywacji do działania.

Rejs traktujemy jako formę  wyrównywania szans pomiędzy osobami z różnych rodzin, organizację czasu wolnego, umiejętności współdziałania w grupie,  wyrabiania u młodzieży odpowiedzialności za ludzi i sprzęt.