Historia powstania i przekrój przez działalność Stowarzyszenia Jachtklub Łomianki

Z inicjatywy grupy lokalnych żeglarzy, w czerwcu 2005 roku, został założony JachtKlub Łomianki.

Jachtklub Łomianki powstał bez zaplecza finansowego, lokalowego i sprzętowego ale z pasją osób rozmiłowanych w żeglarstwie.

Wszystko co zrobiliśmy i co robimy jest wynikiem zamiłowaniu do żeglarstwa, pracy i poświęconego czasu wielu osób. 

Nie zajmujemy się żeglarstwem dla zysku.

Sezon 2021

Pomimo panujących obostrzeń związanych z pandemią sezon 2021 był dla nas bardzo intensywny i udało się zrealizować wiele zaplanowanych zadań.

W 2021 roku zorganizowaliśmy i przeprowadziliśmy:

 •  cykl prelekcji żeglarskich, w których wzięło udział ponad 40 osób,
 •  szkolenia na stopień Żeglarza Jachtowego i Nauczyciela Żeglarstwa, które zakończyły się pozytywnym wynikiem egzaminu dla 20 Kursantów,
 • wieloetapowy rejs po Bałtyku , który trwał od 03 lipca do 7 sierpnia i został podzielony na 5 etapów, We wszystkich etapach uczestniczyło ponad 30 osób, odwiedziliśmy 20 portów i pokonaliśmy ponad 1200 mil morskich.
 •  dzięki wsparciu finansowemu jakiego udzieliła Gmina łomianki udało się zorganizować dwudniową imprezę pod tytułem Weekend Żeglarski. W ramach dwóch dnia zajęć odbywały się: warsztaty żeglarskie, prelekcje, quizy, ćwiczenia przeznaczone głównie dla dzieci i młodzieży, rodzin z dziećmi oraz  koncert szantowy,
 •  dzięki wsparciu finansowemu Gmin Łomianki i Stare Babice , w każdej z tych gmin zrealizowaliśmy projekt:  Żeglarstwo jako sposób na przeciwdziałanie patologiom społecznym. Zajęcia te spotkały się z bardzo pozytywnym odbiorem. Mieliśmy więcej chętnych osób niż miejsc do zaoferowania na jachtach.

Sezon 2019

W roku 2019 realizowaliśmy:

 • 4 projekty współfinansowane przez Gminę Łomianki (Szkoła Żeglarstwa, Żeglarstwo jako sposób na przeciwdziałanie patologiom społecznym, Różne oblicza wolności i Weekend Żeglarski)
 • wieloetapowy rejs bałtycki, trwający ponad 30 dni,
 • szkoleniowo – stażowy rejs bałtycki dla młodzieży,
 • szkolenia na stopień żeglarza jachtowego i jachtowego sternika morskiego,
 • zajęcia edukacyjne i szkoleniowe poświęcone tematyce żeglarskiej,
 • rejs w Grecji we flotylli złożonej z 10 jachtów,
 • spotkania klubowe,
 • wyszkoliliśmy nowych skipperów,
 • zakupiliśmy jacht typu Solina 800,
 • we wszystkich naszych rejsach, szkoleniach i spotkaniach wzięło udział kilkaset osób.

Sezon 2018

W roku 2018  przy współpracy z Gminą Łomianki zrealizowaliśmy 3 projekty:

Szkoła Żeglarstwa; Żeglarstwo jako sposób na przeciwdziałanie patologiom społecznym oraz Żeglarstwo pomaga uwierzyć w siebie. Łącznie we wszystkich projektach uczestniczyło 185 osób, przeprowadziliśmy 520 godzin zajęć. 

Realizowaliśmy zajęcia na jeziorze Dziekanowskim, na Mazurach, na Zalewie Wiślanym, jeziorze Jeziorak, Morzu Bałtyckim, rzekach Wisła i Nogat.

Dzięki częściowemu dofinansowaniu jakiego udzieliła Gmina Łomianki zakupiliśmy jacht Sasanka 660.

Niezależnie od projektów wspieranych przez Gminę Łomianki, zorganizowaliśmy:

-rejs wieloetapowy w Norwegii

– rejs w Grecji we flotylli złożonej z 11 jachtów,

– liczne szkolenia teoretyczne i praktyczne poświęcone tematyce żeglarskiej.

Sezon 2017

Kontynuujemy realizację 3 sztandarowych projektów: szkoła Żeglarstwa, Żeglarstwo jako sposób na przeciwdziałanie patologiom społecznym i Akademia Młodego Żeglarza.

W ramach tych projektów  zrealizowaliśmy:
– z okazji Roku Rzeki Wisły 2017 wieloetapowy rejs Wisłą z Łomianek, przez Płock, Toruń, Malbork, Zalew Wiślany do Iławy. Rejs odbył się jachtem typu Phobos 24 (Łomianki 1). Byliśmy jedyną jednostką pływającą, która pod banderą Łomianek brała udział w tej imprezie,
– rejs jachtem Łomianki 1, z Nieporętu do Pułtuska i z powrotem,
– nasza załoga na jachcie typu Omega (Łomianki 2) wzięła udział w rejsie po Wiśle z okazji obchodów rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego – „Godzina W”. Byliśmy jedyną jednostką pod banderą Łomianek, która wzięła udział w tej imprezie,
– szkoleniowy, bałtycki rejs morski dla młodzieży ,
– zajęcia przygotowujące do samodzielnego prowadzenia jachtów śródlądowych,
– rejsy rekreacyjne po Jeziorze Dziekanowskim, i Zalewie Zegrzyńskim,
– teoretyczne szkolenia i zajęcia poświęcone żeglarstwu.
Łącznie w tych projektach wzięło udział ponad 100 osób. Zajęcia były kontynuacją wcześniejszych projektów i wspieranych przez Gminę Łomianki.

Niezależnie od projektów wspieranych przez Gminę Łomianki, zorganizowaliśmy:
– na Bałtyku, szkolenie dla przyszłych skipperów, którzy w przyszłości będą samodzielnie prowadzić jachty morskie,
– rejs morski wokół wysp toskańskich, we flotylli złożonej z 8 jachtów. W rejsie wzięło udział około 50 osób.
– liczne szkolenia teoretyczne, poświęcone tematyce żeglarskiej.

Rok 2016

Sprzedajemy jachty: Omega i Giga III.

Dzieki wsparciu finansowemu jakiego udzieliła nam Gmina Łomianki oraz sponsorzy: Etisoft Piotr Skipa, ZUT Energoaudyt, Geotec, Mazowiecki Bank Spółdzielczy w Łomiankach oraz różne firmy i osoby prywatne udaje się zakupić używany jacht typu Phobos 24. Jacht zostaje nazwany Łomianki 1. Chrztu jachtu dokonuje Burmistrz Łomianek Tomasz Dąbrowski.

Na miejsce starej Omegi, z własnych środków kupujemy nowszą Omegę typu Ostróda. Nadajemy jej nazwę Łomianki 2.

Dwa projekty, wspierane przez Gminę Łomianki, realizujemy samodzielnie: Szkoła Żeglarstwa oraz Żeglarstwo jako sposób na przeciwdziałanie patologiom społecznym. W ramach tych projektów realizujemy: szkolenia teoretyczne i praktyczne z żeglarstwa, prelekcje poświęcone uprawianiu żeglarstwa, śródlądowy wieloetapowy rejs szkoleniowo- stażowy po Wiśle na trasie: Łomianki, Toruń, Gdańsk, Malbork, Elbląg, Iława, rekreacyjne żeglowanie po Jeziorze Dziekanowskim, kurs na stopień żeglarza jachtowego, szkolenie na stopień jachtowego sternika morskiego, rejs szkoleniowo- stażowy po Bałtyku. W sumie w projektach wzięło udział około 80 osób.

Oprócz dwóch podstawowych projektów rozpoczynamy realizację kolejnego – Akademia Młodego Żeglarza. Projekt ten skierowany jest przede wszystkim do osób najmłodszych z terenu Gminy Łomianki. Realizację tego projektu rozpoczynamy wspólnie z Fundacją Kids Story.
Oprócz wymienionych projektów organizujemy i realizujemy: rejs morski w Chorwacji składający się z flotylli 8 jachtów, szkolenie na stopień Młodszego Instruktora Żeglarstwa PZŻ.

Rok 2015

Następuje systematyczny wzrost zainteresowania naszymi zajęciami.

Dalej realizujemy 2 główne projekty: Szkoła Żeglarstwa i Żeglarstwo jako sposób na przeciwdziałanie patologiom społecznym. W ramach tych projektów odbyły się: rejs szkoleniowy dla młodzieży po Zatoce Gdańskiej, rejs po Jeziorze Jeziorak, rekreacyjne rejsy po jeziorze Dziekanowskim, kursy szkoleniowe i edukacyjne, rejs po Wiśle z Łomianek do Płocka. Łącznie w zajęciach wzięło udział ok. 90 osób.

Rejs po Wiśle służył do rozeznania szlaku i przygotowania się do większego projektu.

Zorganizowaliśmy i zrealizowaliśmy rejs w Grecji, we flotylli kilku jachtów, dla około 40 osób.

W roku 2015 zarząd Jachtklubu Łomianki podjął decyzję o sprzedaży jachtów Omega i Giga i zastąpieniu tych jednostek nowszymi. Stowarzyszenie Jachtklub Łomianki jest organizacją działającą non profit i utrzymuje się ze składek darowizn, dotacji, itp. Rozpoczęły się intensywne poszukiwania sponsorów.

Rok 2014

Kontynuujemy realizację naszych czołowych projektów: Szkoła Żeglarstwa i Żeglarstwo jako sposób na przeciwdziałanie patologiom społecznym.

Realizujemy rejs w Chorwacji we flotylli złożonej z 6 jachtów dla około 50 osób.

Na jeziorze Jeziorak i Dziekanowskim organizujemy cykl szkoleń i rejsów dla szczególnie dla młodzieży. W naszych zajęciach na jeziorach wzięło udział ponad 60 osób.

W okresie zimowym prowadzimy szkolenia i zajęcia edukacyjne z żeglarstwa.

Rok 2013

W dalszym ciągu realizujemy 2 czołowe projekty: Szkoła Żeglarstwa i Żeglarstwo jako sposób na przeciwdziałanie patologiom społecznym.

Organizujemy kurs na stopień żeglarza jachtowego, szkolenia dla przyszłych skipperów, rejsy i szkolenia żeglarskie. We wszystkich naszych zajęciach wzięło udział około 70 osób.

Kończymy remont i wodujemy naszą Gigę na jeziorze Jeziorak, gdzie rozpoczynamy zajęcia żeglarskie z młodzieżą.

Rok 2012

Rozpoczynamy realizację kolejnego długofalowego projektu: Żeglarstwo jako sposób na przeciwdziałanie patologiom społecznym.

Dzięki wsparciu Gminy Łomianki kontynuujemy projekt Szkoła Żeglarstwa. W zajęciach bierze udział około 50 osób, głównie stali bywalcy. Wśród tych osób były również osoby niepełnosprawne.

Organizujemy i realizujemy rejs dookoła Bałtyku. Rejs prowadzą nasi skipperzy.

Powstaje maszoperia jachtu Giga III. Jacht jest intensywnie remontowany. Prowadzone są liczne zajęcia szkoleniowe i edukacyjne z żeglarstwa.

Rok 2011

Rozpoczynamy realizację długofalowego projektu: Szkoła Żeglarstwa. W ramach tego projektu każda osoba z terenu Gminy Łomianki można popływać rekreacyjnie, doszkolić swoje umiejętności i zdobyć uprawnienia żeglarskie.

Kontynuujemy zajęcia żeglarskie na Jeziorze Dziekanowskim. W zajęciach bierze  udział ok. 40 osób (łącznie ze szkoleniem regatowym).

W regatach klasy Open w Wilczej Wodzie (okolice Stalowej Woli), na 20 załóg nasza załoga zajęła 9 miejsce. W tych regatach brały udział załogi doświadczone, mające na swoim kącie kilkakrotne starty w różnych regatach. Nasza załoga  w regatach wystartowała po raz pierwszy.

Organizujemy liczne szkolenia z żeglarstwa morskiego i śródlądowego. Rejsy morskie w Grecji we flotylli 6 jachtów, wieloetapowy rejs w Norwegii, rejs w Szwecji po Kanale Gota, rejs na Bornholm jak również rejsy śródlądowe.

Rok 2010

– otrzymujemy z Gminy Łomianki dotację na realizację do projektów związanych z żeglarstwem. Następuje kontynuacja zajęć na jeziorze Dziekanowskim, w których bierze udział ok. 60 osób.

W ramach zajęć przygotowujemy 2 załogi do startu w regatach klasy Omega na Zalewie Włocławskim. Jedna załoga zajmuje 1 miejsce i zdobywa puchar.

– na Zatoce Gdańskiej organizujemy kolejne szkolenie z manewrowania jachtem dwumasztowym, przygotowujemy naszych skipperów do samodzielnego prowadzenia dużych jachtów dwumasztowych. W zajęciach bierze udział 10 osób.

– organizujemy kurs na żeglarza i sternika jachtowego. W zajęciach uczestniczy 14 osób.

– na Zatoce Gdańskiej dla nowych skipperów przeprowadzamy szkolenie z manewrowania jachtem na silniku. Przygotowujemy i kształcimy kadrę skipperów.

– na przełomie czerwca i lipca, we flotylli 6 jachtów organizujemy rejs dookoła Korsyki. W rejsie bierze udział ok. 45 osób,

– we wrześniu we flotylli 2 jachtów, organizujemy rejs w Chorwacji. W rejsie bierze udział ok. 15 osób.

– w październiku we flotylli 7 jachtów, organizujemy rejs po Morzu Jońskim. W rejsie bierze udział ok.50 osób.

– kolejni członkowie klubu zdobywają nowe patenty żeglarskie i instruktorskie.

Rok 2009

– otrzymujemy dotację z Gminy Łomianki na organizowanie cyklu zajęć  na naszej Omedze na jeziorze Dziekanowskim. Zajęcia odbywają się od czerwca do września , w których uczestniczy ponad 100 osób.

– na Zatoce Gdańskiej organizujemy kolejne  szkolenie z manewrowania jachtem morskim i przygotowujemy przyszłych skipperów do samodzielnego prowadzenia jachtów morskich. Dalej szkolimy własną kadrę skipperów. W zajęciach bierze udział 10 osób.

– załoga z naszego klubu reprezentuje Gminę Łomianki na regatach klasy Omega na Zalewie Włocławskim. W regatach zajmują 3 miejsce. Zdobyty puchar przekazujemy do Gminy.

– w czerwcu, we flotylli 6 jachtów organizujemy  i realizujemy rejs z Dubrownika do Czarnogóry. Jachty prowadzą nasi skipperzy . W rejsie bierze udział ok. 45 osób.

– organizujemy pierwsze kursy na żeglarza i sternika jachtowego. Wszyscy uczestnicy zdobywają patenty. W zajęciach uczestniczy 12 osób.

– w październiku organizujemy drugi rejs morski na Morzu Jońskim. W rejsie bierze udział 6 jachtów. Wszystkie jachty prowadzą nasi skipperzy.

Rok 2008

– na bazie Jacht Klubu Łomianki powstaje Stowarzyszenie Jachtklub Łomianki. Stowarzyszenie Jachtklub Łomianki jest organizacją z osobowością prawną.

– dla dzieci i młodzieży z Gminy Łomianki,w okresie ferii zimowych,  organizujemy zajęcia z nawigacji, ćwiczenia na mapach morskich, itp..

– na Zatoce Gdańskiej organizujemy pierwsze szkolenie z manewrowania jachtem morskim. Kształcimy własną kadrę skipperów. W zajęciach bierze udział ok. 10 osób.

– w maju wyruszamy do Chorwacji na pierwszy rejs morski  i we flotylli złożonej z 5 jachtów. W rejsie bierze udział ok. 50 osób.

–  jeszcze tego roku odbywa się bałtycki szkoleniowy rejs morski na jachcie dwumasztowym i przeznaczony dla przyszłych skipperów. W rejsie bierze udział 8 osób.

– kupujemy jacht typu Omega z przeznaczeniem do realizacji zajęć na jeziorze Dziekanowskim.

Rok 2007

– rozpoczynamy organizować pierwsze klubowe rejsy morskie. W czerwcu na Bornholm a we wrześniu do Chorwacji. W rejsach morskich wzięło udział ok. 30 osób, uczestnikami rejsów byli członkowie klubu i osoby spoza klubu.

–  w ramach współpracy z niemieckim klubem żeglarskim z Regensburga Regensburger Segelsportgemeinschaft am Brückelsee e.V organizujemy wspólny rejs po mazurach,

–  kilka miesięcy później delegacja członków naszego klubu pojechała do Regensburga w ramach rewizyty,

– z inicjatywy naszego klubu trzech pensjonariuszy z Domu Pomocy Społecznej w Sadowej wyjechało na rejs morski po Morzu Północnym. Dla tych osób był to pierwszy rejs morski i wielka przygoda życia, do której ciągle wracają. Za ten rejs otrzymaliśmy specjalne podziękowanie.

Rok 2006

– nasze działania zaczęła medialnie wspierać Gazeta Łomiankowska oraz Regionalne Stowarzyszenie Promocji Łomianek.
– nawiązaliśmy współpracę z Jacht Klubem „Kotwica” z Tarnobrzega, Szkołą Żeglarską „Flauta” z Nieporętu, Pruszkowskim Klubem Wodniaków „Cirrus” z Pruszkowa oraz niemieckim klubem żeglarskim z Regensburga Regensburger Segelsportgemeinschaft am Brückelsee e.V.
– Jacht Klub Łomianki został członkiem Partnerstwa dla Łomianek.
– rozpoczęliśmy realizację programu pod nazwą „Żeglarstwo bez barier”. Celem tego programu było udostępnianie i popularyzowanie żeglarstwa wśród osób ze wszystkich kręgów społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych i z rodzin o niskich dochodach.
– na wiosnę  nasz jacht Giga przeszedł remont a następnie został przewieziony na Mazury. Przy wsparciu ze strony Ośrodka Pomocy Społecznej w Łomiankach, dla osób niepełnosprawnych  oraz młodzieży z rodzin gorzej sytuowanych finansowo,  zrobiliśmy 2 rejsy po Mazurach i jeden na Zatoce Gdańskiej. Za zorganizowanie tych rejsów Stowarzyszenie Biura Obsługi Ruchu Inicjatyw Społecznych „BORIS” przyznało nam dyplom honorowy.

Rok 2005

– grupa żeglarzy zakłada Jachtklub Łomianki.

-przy wsparciu członków naszego klubu kupujemy jacht kabinowy typu Giga 3.  Zakupiony jacht miał być wykorzystywany do uprawiania  i promocji żeglarstwa przez członków Klubu oraz lokalną młodzież.

– przez sezon 2005 jacht był wykorzystywany na Zalewie Włocławskim. W rejsach uczestniczyło ok. 15 osób.

– we wrześniu Klub zorganizował szkolenie regatowe na Zalewie Zegrzyńskim.