Rejs z Nieporętu do Pułtuska

Rejs odbył się dzięki wsparciu finansowemu jakiego udzieliła Gmina Łomianki, w ramach projektu: Żeglarstwo jako sposób na przeciwdziałanie patologiom społecznym.