Edycja jesienna. Kurs szkoleniowy na stopień Nauczyciela Żeglowania PZŻ.

Tarnobrzeski Okręgowy Związek Żeglarski   przy współpracy ze  Stowarzyszeniem Jachtklub Łomianki,   organizuje kurs  zakończony egzaminem na stopień Nauczyciela Żeglowania PZŻ.  Kurs organizowany jest  według aktualnego  Systemu  Kształcenia Kadry Szkoleniowej PZŻ w Sporcie Powszechnym.
Nr kursu: 12/NŻ/PZŻ
Informacje dotyczące kursów instruktorskich dostępne są na stronie PZŻ.

W roku 2019  został zlikwidowany stopień Młodszego Instruktora Żeglarstwa PZŻ i zastąpiony  Nauczycielem Żeglowania PZŻ.

Uprawnienia Nauczyciela Żeglowania PZŻ:

1) praktycznego i teoretycznego nauczania żeglarstwa w ramach zorganizowanego szkolenia

na stopnie żeglarskie do posiadanego stopnia włącznie, pod nadzorem KWŻ,

2) samodzielnego praktycznego i teoretycznego nauczania żeglarstwa w szkoleniach

indywidualnych realizowanych w formie niezorganizowanej,

3) prowadzenia teoretycznych i praktycznych zajęć ogólnożeglarskich.

Do kształcenia na stopień Nauczyciela Żeglowania PZŻ może być dopuszczona która:

1) ukończyła 18 lat,

2) posiada co najmniej średnie wykształcenie,

3) posiada stopień żeglarza jachtowego lub wyższy stopień żeglarski,

4) zdała z wynikiem pozytywnym sprawdzian dopuszczający z wiedzy teoretycznej i umiejętności manewrowania jachtem pod żaglami i na silniku w zakresie odpowiadającym egzaminowi na patent żeglarza jachtowego,

5) posiada umiejętność pływania potwierdzoną odpowiednim dokumentem albo oświadczeniem własnym

PROGRAM SZKOLENIA NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA ŻEGLOWANIA PZŻ     

 1. Teoria nauczania wykład 2 godz.
 2. Rola i zadania nauczyciela.konwersatorium 2 godz.
 3. Formy i metody nauczania konwersatorium 2 godz.
 4. Prowadzenie zajęć w żeglarstwie powszechnym. wykład 2 godz. ćwiczenia3 godz.
 5. Przepisy państwowe i związkowe PZŻ wykład 1 godz.
 6. Zagadnienia ogólnożeglarskie. wykład, seminarium 2 godz.
 7. Teoria żeglowania.wykład i seminarium 3godz.
 8. Manewrowanie jachtem żaglowym. Wykład i seminarium 3godz.
 9. Doskonalenie i unifikacja techniki manewrowania jachtem żaglowym.

Ćwiczenia praktyczne 14 godz.

 1. Metodyka prowadzenia szkolenia na jachtach żaglowych.

Wykład 4godz. ćwiczenia praktyczne 25 godz.

 1. Bezpieczeństwo w żeglarstwie powszechnym. wykład / seminarium 3 godz.

RAZEM: zajęcia teoretyczne: 20 godz. ćwiczenia praktyczne:46 godz.

Termin i charakter kursu.

Zajęcia teoretyczne i  praktyczne  prowadzone będą w systemie weekendowym .

Zajęcia zaczną się 29 września 2024r. a zakończą   egzaminem 26 października 2024r.

 1. Sprawdzian z wiedzy teoretycznej i umiejętności manewrowania jachtem
  na żaglach i silniku: 29 września 2023r,
 2. Zajęcia teoretyczne w Łomiankach  w terminach: wrzesień 29; październik:  05,
 3. Konsultacje teoretyczne i zaliczenie teorii , zajęcia online, w okresie od 06 do 24 października – dokładne terminy do ustalenia.
   
 4. Zajęcia praktyczne, Jachranka, Kolejowy Klub Wodny, jacht Phobos 24,
  w terminach:

  wrzesień: 29
  październik :05, 06, 12, 13, 19,
     
 5. Egzamin  20 października 2023r. Teoretyczny w Łomiankach, praktyczny Jachranka Kolejowy Klub Wodny.

Kierownik Wyszkolenia Żeglarskiego  (KWŻ):

Maciej Mickiewicz, kapitan jachtowy, Instruktor Wykładowca  PZŻ, Instruktor Sportu w dyscyplinie Żeglarstwo i Sporty Motorowodne,   tel. 515 12 64 46

Koszt udziału w szkoleniu.

 1.  Dla członków Stowarzyszenia Jachtklub Łomianki i wszystkich pozostałych osób lub firm wspierających naszą działalność statutową1250 zł,
 2. Dla pozostałych osób 1350 zł.

Dodatkowe pytania i zapisy:

Drogą mailową na adres: maciekmickiewicz@tlen.pl lub telefonicznie 515 12 64 46.